Visar nu: Irland - Postfrimärken (1940 - 1949) - 40 frimärken.

[New Colours and Watermark, Typ F4] [New Colours and Watermark, Typ F5] [New Colours and Watermark, Typ F6] [New Colours and Watermark, Typ F7] [New Colours and Watermark, Typ F8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
78 F4 ½P - 1,63 0,54 - USD  Info
79 F5 5P - 0,54 0,27 - USD  Info
80 F6 6P - 0,54 0,54 - USD  Info
81 F7 8P - 0,81 1,09 - USD  Info
82 F8 1Sh - 108 27,14 - USD  Info
78‑82 - 112 29,58 - USD 
[New Watermark, Typ G3] [New Watermark, Typ G4] [New Watermark, Typ G5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
83 G3 1P - 0,54 0,27 - USD  Info
84 G4 1½P - 8,68 1,09 - USD  Info
85 G5 2P - 0,54 0,27 - USD  Info
83‑85 - 9,76 1,63 - USD 
[New Watermark, Typ H3] [New Watermark, Typ H4] [New Watermark, Typ H5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
86 H3 2½P - 8,68 1,09 - USD  Info
87 H4 4P - 0,81 0,27 - USD  Info
88 H5 9P - 1,09 0,81 - USD  Info
86‑88 - 10,58 2,17 - USD 
[New Watermark, Typ I2] [New Watermark, Typ I3] [New Watermark, Typ I4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
89 I2 3P - 0,54 0,27 - USD  Info
90 I3 10P - 1,09 0,54 - USD  Info
91 I4 11P - 2,17 2,17 - USD  Info
89‑91 - 3,80 2,98 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1941 Overprint

12. april WM: 2 Perforering: 15 x 14

[Overprint, Typ T] [Overprint, Typ T1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
92 T 2P - 1,63 1,09 - USD  Info
93 T1 3P - 27,14 8,68 - USD  Info
92‑93 - 28,77 9,77 - USD 
[The 25th Anniversary of the Irish Rebillion, Typ U]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
94 U 2½P - 0,81 0,54 - USD  Info
[New Watermark, Typ P3] [New Watermark, Typ P4] [New Watermark, Typ P5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
95 P3 2´6Sh´P - 3,26 1,63 - USD  Info
96 P4 5Sh - 6,51 3,26 - USD  Info
97 P5 10Sh - 16,28 8,68 - USD  Info
95‑97 - 26,05 13,57 - USD 
[The 50th Anniversary of the Gaelich Liga, Typ V] [The 50th Anniversary of the Gaelich Liga, Typ V1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
98 V ½P - 0,54 0,54 - USD  Info
99 V1 2½P - 1,09 1,09 - USD  Info
98‑99 - 1,63 1,63 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1943 Rowan Hamilton

13. november WM: 2 Perforering: 15 x 14

[Rowan Hamilton, Typ W] [Rowan Hamilton, Typ W1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
100 W ½P - 0,81 0,54 - USD  Info
101 W1 2½P - 1,09 0,54 - USD  Info
100‑101 - 1,90 1,08 - USD 
[The 300th Anniversary of the Death of Michael O´Clerighs, Typ X] [The 300th Anniversary of the Death of Michael O´Clerighs, Typ X1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
102 X ½P 0,27 - 0,27 - USD  Info
103 X1 1Sh 0,54 - 0,27 - USD  Info
102‑103 0,81 - 0,54 - USD 
1944 Edmund Ignatius Rice

29. augusti WM: 2 Perforering: 15 x 14

[Edmund Ignatius Rice, Typ Y]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
104 Y 2½P 0,54 - 0,54 - USD  Info
1945 Thomas Davis

15. september WM: 2 Perforering: 15 x 14

[Thomas Davis, Typ Z] [Thomas Davis, Typ Z1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
105 Z 2½P 1,09 - 0,54 - USD  Info
106 Z1 6P 10,85 - 8,68 - USD  Info
105‑106 11,94 - 9,22 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Charles Stewart Parnell and Michael Davitt, Typ AA] [Charles Stewart Parnell and Michael Davitt, Typ AA1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
107 AA 2½P 1,09 - 0,27 - USD  Info
108 AA1 3P 6,51 - 4,34 - USD  Info
107‑108 7,60 - 4,61 - USD 
1948 The 1798 Rebellion

19. november WM: 2 Perforering: 15 x 14

[The 1798 Rebellion, Typ AB] [The 1798 Rebellion, Typ AB1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
109 AB 2½P 1,09 - 0,27 - USD  Info
110 AB1 3P 8,68 - 5,43 - USD  Info
109‑110 9,77 - 5,70 - USD 
1948 -1949 Airmail

WM: 2 Perforering: 15 x 14

[Airmail, Typ AC] [Airmail, Typ AD] [Airmail, Typ AE] [Airmail, Typ AF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
111 AC 1P 6,51 - 5,43 - USD  Info
112 AD 3P 13,02 - 10,85 - USD  Info
113 AE 6P 1,09 - 0,81 - USD  Info
114 AF 1Sh 2,17 - 0,81 - USD  Info
111‑114 22,79 - 17,90 - USD 
1949 The Republic of Ireland

21. november WM: 2 Perforering: 15 x 14

[The Republic of Ireland, Typ AG] [The Republic of Ireland, Typ AG1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
115 AG 2½P 1,09 - 0,54 - USD  Info
116 AG1 3P 8,68 - 5,43 - USD  Info
115‑116 9,77 - 5,97 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1949 James Clarence Mangan

5. december WM: 2 Perforering: 15 x 14

[James Clarence Mangan, Typ AH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
117 AH 1P 5,43 - 0,54 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör