Irland (sida 1/48)
Nästa

Visar nu: Irland - Postfrimärken (1922 - 2021) - 2371 frimärken.

[Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Roman Numeral I and Long 9 in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ½P 0,91 - 0,91 - USD  Info
2 A1 1P 0,91 - 0,91 - USD  Info
3 A2 2½P 2,73 - 9,12 - USD  Info
4 A3 3P 14,59 - 6,08 - USD  Info
5 A4 4P 9,12 - 9,12 - USD  Info
6 A5 5P 17,02 - 17,02 - USD  Info
7 A6 9P 30,39 - 21,88 - USD  Info
8 A7 10P 21,88 - 21,88 - USD  Info
1‑8 97,55 - 86,92 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in [Great Britain Stamps Overprinted in Black by Dollar Printing House Ltd. - Long 9 in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 B 2´6Sh´P 109 - 85,08 - USD  Info
10 B1 5Sh 218 - 194 - USD  Info
11 B2 10Sh 486 - 364 - USD  Info
9‑11 814 - 644 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C1] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C2] [Great Britain Stamps Overprinted in Black - Overprint 14½ x 16mm, Typ C3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 C 1½P 2,13 - 1,22 - USD  Info
13 C1 2P 3,34 - 0,91 - USD  Info
14 C2 6P 21,88 - 14,59 - USD  Info
15 C3 1Sh 48,62 - 24,31 - USD  Info
12‑15 75,97 - 41,03 - USD 
[Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C4] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C5] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C6] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C7] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C8] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C9] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C10] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C11] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C12] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C13] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C14] [Great Britain Stamps Overprinted in Bluish Black or Red - Overprint 14½ x 16mm, Typ C15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 C4 ½P 5,47 - 1,52 - USD  Info
17 C5 1P 2,43 - 1,52 - USD  Info
18 C6 1½P 12,16 - 6,08 - USD  Info
19 C7 2P 4,86 - 0,91 - USD  Info
20 C8 2½P 14,59 - 15,80 - USD  Info
21 C9 3P 4,86 - 6,08 - USD  Info
22 C10 4P 6,08 - 8,51 - USD  Info
23 C11 5P 14,59 - 17,02 - USD  Info
24 C12 6P 18,23 - 5,47 - USD  Info
25 C13 9P 34,03 - 31,60 - USD  Info
26 C14 10P 54,70 - 60,78 - USD  Info
27 C15 1Sc 36,46 - 18,23 - USD  Info
16‑27 208 - 173 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Great Britain Stamps Overprinted in Red by A. Thom & Co. - Overprint 14½ x 16mm, Typ C16]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
28 C16 9P 19,45 - 21,88 - USD  Info
1922 Free State Ireland

11. december WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Free State Ireland, Typ D] [Free State Ireland, Typ D1] [Free State Ireland, Typ D2] [Free State Ireland, Typ D3] [Free State Ireland, Typ D4] [Free State Ireland, Typ D5] [Free State Ireland, Typ D6] [Free State Ireland, Typ D7] [Free State Ireland, Typ D8] [Free State Ireland, Typ D9] [Free State Ireland, Typ D10] [Free State Ireland, Typ D11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 D ½P 0,91 - 0,61 - USD  Info
30 D1 1P 0,91 - 0,61 - USD  Info
31 D2 1½P 8,51 - 15,80 - USD  Info
32 D3 2P 3,65 - 2,73 - USD  Info
33 D4 2½P 6,69 - 9,12 - USD  Info
34 D5 3P 17,02 - 9,12 - USD  Info
35 D6 4P 6,69 - 6,08 - USD  Info
36 D7 5P 8,51 - 9,12 - USD  Info
37 D8 6P 6,38 - 1,52 - USD  Info
38 D9 9P 9,12 - 10,94 - USD  Info
39 D10 10P 48,62 - 54,70 - USD  Info
40 D11 1Sh 30,39 - 18,23 - USD  Info
29‑40 147 - 138 - USD 
1922 Free State Ireland

21. december WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Free State Ireland, Typ E] [Free State Ireland, Typ E1] [Free State Ireland, Typ E2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
41 E 2´6Sh´P 91,16 - 109 - USD  Info
42 E1 5Sh 182 - 158 - USD  Info
43 E2 10Sh 364 - 364 - USD  Info
41‑43 638 - 632 - USD 
[New Daily Stamp, Typ F] [New Daily Stamp, Typ F1] [New Daily Stamp, Typ F2] [New Daily Stamp, Typ F3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
44 F ½P - 0,61 0,61 - USD  Info
45 F1 5P - 18,23 14,59 - USD  Info
46 F2 6P - 7,29 6,08 - USD  Info
47 F3 1Sh - 48,62 14,59 - USD  Info
44‑47 - 74,75 35,87 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[New Daily Stamp, Typ G] [New Daily Stamp, Typ G1] [New Daily Stamp, Typ G2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
48 G 1P - 0,61 0,30 - USD  Info
49 G1 1½P - 2,43 2,43 - USD  Info
50 G2 2P - 0,61 0,30 - USD  Info
48‑50 - 3,65 3,03 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör