Irland

Visar nu: Irland - Lösenfrimärke (1925 - 1988) - 45 frimärken.

1925 Numeral Stamps

20. februari WM: 1 Perforering: 14 x 15

[Numeral Stamps, Typ A] [Numeral Stamps, Typ A1] [Numeral Stamps, Typ A2] [Numeral Stamps, Typ A3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ½Pg 96,98 - 36,37 - USD  Info
2 A1 1Pg 48,49 - 9,70 - USD  Info
3 A2 2Pg 96,98 - 12,12 - USD  Info
4 A3 6Pg 36,37 - 9,70 - USD  Info
1‑4 278 - 67,89 - USD 
[Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A4] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A5] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A6] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A7] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A8] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A9] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A10] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A11] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A12] [Numeral Stamps - Different Watermark, Typ A13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
5 A4 ½Pg 36,37 - 24,25 - USD  Info
6 A5 1Pg 1,21 - 0,91 - USD  Info
7 A6 1½Pg 3,64 - 7,27 - USD  Info
8 A7 2Pg 1,21 - 0,91 - USD  Info
9 A8 3Pg 1,82 - 1,21 - USD  Info
10 A9 5Pg 4,85 - 6,06 - USD  Info
11 A10 6Pg 9,70 - 2,42 - USD  Info
12 A11 8Pg 9,70 - 9,70 - USD  Info
13 A12 10Pg 9,70 - 7,27 - USD  Info
14 A13 1Sc 36,37 - 14,55 - USD  Info
5‑14 114 - 74,55 - USD 
1971 Numeral Stamps - Decimal Currency

15. februari WM: 2 Perforering: 14 x 15

[Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A14] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A15] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A16] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A17] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A18] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A19] [Numeral Stamps - Decimal Currency, Typ A20]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 A14 1P 0,61 - 1,21 - USD  Info
16 A15 1½P 0,61 - 0,61 - USD  Info
17 A16 3P 1,21 - 1,82 - USD  Info
18 A17 4P 1,82 - 3,03 - USD  Info
19 A18 5P 1,82 - 2,42 - USD  Info
20 A19 7P 0,91 - 1,21 - USD  Info
21 A20 8P 0,91 - 1,21 - USD  Info
15‑21 7,89 - 11,51 - USD 
1978 Numeral Stamps - Without Watermark

20. mars WM: Inga Perforering: 14 x 15

[Numeral Stamps - Without Watermark, Typ A21] [Numeral Stamps - Without Watermark, Typ A22] [Numeral Stamps - Without Watermark, Typ A23]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 A21 3P 3,03 - 3,64 - USD  Info
23 A22 4P 9,70 - 12,12 - USD  Info
24 A23 5P 2,42 - 6,06 - USD  Info
22‑24 15,15 - 21,82 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1980 Numeral Stamps - New Design

11. juni WM: Inga Perforering: 15

[Numeral Stamps - New Design, Typ B] [Numeral Stamps - New Design, Typ B1] [Numeral Stamps - New Design, Typ B2] [Numeral Stamps - New Design, Typ B3] [Numeral Stamps - New Design, Typ B4] [Numeral Stamps - New Design, Typ B5] [Numeral Stamps - New Design, Typ B6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 B 1P 0,61 - 0,61 - USD  Info
26 B1 2P 0,61 - 0,61 - USD  Info
27 B2 4P 0,61 - 0,61 - USD  Info
28 B3 6P 0,61 - 0,91 - USD  Info
29 B4 8P 0,61 - 0,91 - USD  Info
30 B5 18P 1,21 - 1,21 - USD  Info
31 B6 24P 1,21 - 1,21 - USD  Info
25‑31 5,47 - 6,07 - USD 
1985 Numeral Stamps

22. augusti WM: Inga Perforering: 15

[Numeral Stamps, Typ B7] [Numeral Stamps, Typ B8] [Numeral Stamps, Typ B9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
32 B7 20P 2,42 - 4,85 - USD  Info
33 B8 30P 3,03 - 9,70 - USD  Info
34 B9 50P 4,85 - 6,06 - USD  Info
32‑34 10,30 - 20,61 - USD 
1988 Numeral Stamps - New Design

6. oktober WM: Inga Perforering: 14 x 15

[Numeral Stamps - New Design, Typ C] [Numeral Stamps - New Design, Typ C1] [Numeral Stamps - New Design, Typ C2] [Numeral Stamps - New Design, Typ C3] [Numeral Stamps - New Design, Typ C4] [Numeral Stamps - New Design, Typ C5] [Numeral Stamps - New Design, Typ C6] [Numeral Stamps - New Design, Typ C7] [Numeral Stamps - New Design, Typ C8] [Numeral Stamps - New Design, Typ C9] [Numeral Stamps - New Design, Typ C10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
35 C 1P 0,30 - 0,30 - USD  Info
36 C1 2P 0,30 - 0,30 - USD  Info
37 C2 3P 0,30 - 0,91 - USD  Info
38 C3 4P 0,30 - 0,91 - USD  Info
39 C4 5P 0,61 - 0,91 - USD  Info
40 C5 17P 0,61 - 1,21 - USD  Info
41 C6 20P 0,91 - 1,21 - USD  Info
42 C7 24P 0,91 - 1,82 - USD  Info
43 C8 30P 1,21 - 1,82 - USD  Info
44 C9 50P 1,82 - 3,64 - USD  Info
45 C10 1,82 - 3,64 - USD  Info
35‑45 9,09 - 16,67 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör