Visar nu: Jordan - Postfrimärken (1920 - 2019) - 75 frimärken.

1964 Pope Paul's Visit to the Holy Land

4. januari WM: Inga Perforering: 13

[Pope Paul's Visit to the Holy Land, Typ CI] [Pope Paul's Visit to the Holy Land, Typ CJ] [Pope Paul's Visit to the Holy Land, Typ CK] [Pope Paul's Visit to the Holy Land, Typ CL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
426 CI 15F 0,28 - 0,28 - USD  Info
427 CJ 35F 0,56 - 0,28 - USD  Info
428 CK 50F 1,11 - 0,83 - USD  Info
429 CL 80F 1,67 - 1,11 - USD  Info
426‑429 27,83 - 27,83 - USD 
426‑429 3,62 - 2,50 - USD 
[The 2nd Anniversary of the Birth of Prince Abdullah, Typ CM] [The 2nd Anniversary of the Birth of Prince Abdullah, Typ CN] [The 2nd Anniversary of the Birth of Prince Abdullah, Typ CO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
430 CM 5F 0,56 - 0,28 - USD  Info
431 CN 10F 0,56 - 0,56 - USD  Info
432 CO 35F 1,11 - 0,83 - USD  Info
430‑432 2,23 - 1,67 - USD 
1964 Manned Space Flight

25. mars WM: Inga Design: Paire Perforering: 14

[Manned Space Flight, Typ CP] [Manned Space Flight, Typ CQ] [Manned Space Flight, Typ CR] [Manned Space Flight, Typ CS] [Manned Space Flight, Typ CT] [Manned Space Flight, Typ CU] [Manned Space Flight, Typ CV] [Manned Space Flight, Typ CW] [Manned Space Flight, Typ CX] [Manned Space Flight, Typ CY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
433 CP 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
434 CQ 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
435 CR 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
436 CS 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
437 CT 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
438 CU 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
439 CV 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
440 CW 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
441 CX 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
442 CY 20F 1,11 - 0,56 - USD  Info
433‑442 11,10 - 5,60 - USD 
1964 Manned Space Flight

25. mars WM: Inga Perforering: Imperforated

[Manned Space Flight, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
443 XCX 100F - - - - USD  Info
443 16,70 - 16,70 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1964 Manned Space Flight - Overprinted "GORDON COOPER"

25. mars WM: Inga Perforering: Imperofated

[Manned Space Flight - Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
444 XCY 100F - - - - USD  Info
444 27,83 - 27,83 - USD 
1964 Olympic Games - Tokyo, Japan

1. juni WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ CZ] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DA] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DB] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DC] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DD] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DE] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DF] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
445 CZ 1F 0,28 - 0,28 - USD  Info
446 DA 2F 0,28 - 0,28 - USD  Info
447 DB 3F 0,28 - 0,28 - USD  Info
448 DC 4F 0,28 - 0,28 - USD  Info
449 DD 5F 0,28 - 0,28 - USD  Info
450 DE 35F 1,67 - 0,83 - USD  Info
451 DF 50F 3,34 - 1,67 - USD  Info
452 DG 100F 5,57 - 3,34 - USD  Info
445‑452 11,98 - 7,24 - USD 
1964 Olympic Games - Tokyo, Japan

1. juni WM: Inga Perforering: Imperforated

[Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
453 DG1 200F - - - - USD  Info
453 44,52 - 44,52 - USD 
[The 4th Session of Social Studies Seminar, Amman, Typ DI] [The 4th Session of Social Studies Seminar, Amman, Typ DI1] [The 4th Session of Social Studies Seminar, Amman, Typ DI2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
454 DI 5F 0,56 - 0,56 - USD  Info
455 DI1 10F 0,56 - 0,56 - USD  Info
456 DI2 25F 0,56 - 0,56 - USD  Info
454‑456 1,68 - 1,68 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Inauguration of [Airmail - Inauguration of [Airmail - Inauguration of [Airmail - Inauguration of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
457 DJ 1F 0,28 - 0,28 - USD  Info
458 DJ1 4F 0,28 - 0,28 - USD  Info
459 DJ2 10F 0,28 - 0,28 - USD  Info
460 DJ3 35F 0,56 - 0,56 - USD  Info
457‑460 2,78 - 2,78 - USD 
457‑460 1,40 - 1,40 - USD 
1964 President Kennedy Memorial Issue

15. juli WM: Inga Perforering: 14

[President Kennedy Memorial Issue, Typ DK] [President Kennedy Memorial Issue, Typ DK1] [President Kennedy Memorial Issue, Typ DK2] [President Kennedy Memorial Issue, Typ DK3] [President Kennedy Memorial Issue, Typ DK4] [President Kennedy Memorial Issue, Typ DK5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
461 DK 1F 0,28 - 0,28 - USD  Info
462 DK1 2F 0,28 - 0,28 - USD  Info
463 DK2 3F 0,28 - 0,28 - USD  Info
464 DK3 4F 0,28 - 0,28 - USD  Info
465 DK4 5F 0,28 - 0,28 - USD  Info
466 DK5 85F 16,70 - 11,13 - USD  Info
461‑466 18,10 - 12,53 - USD 
1964 President Kennedy Memorial Issue

15. juli WM: Inga Perforering: 14

[President Kennedy Memorial Issue, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
467 DK6 100F - - - - USD  Info
467 22,26 - 22,26 - USD 
[Nubian Monuments Preservation, Typ DL] [Nubian Monuments Preservation, Typ DL1] [Nubian Monuments Preservation, Typ DL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
468 DL 4F 0,56 - 0,56 - USD  Info
469 DL1 15F 0,56 - 0,56 - USD  Info
470 DL2 25F 0,56 - 0,56 - USD  Info
468‑470 1,68 - 1,68 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1964 Arab Summit Conference

5. september WM: Inga Perforering: 12

[Arab Summit Conference, Typ DM] [Arab Summit Conference, Typ DM1] [Arab Summit Conference, Typ DM2] [Arab Summit Conference, Typ DM3] [Arab Summit Conference, Typ DM4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
471 DM 10F 0,28 - 0,28 - USD  Info
472 DM1 15F 0,28 - 0,28 - USD  Info
473 DM2 25F 0,28 - 0,28 - USD  Info
474 DM3 50F 0,83 - 0,28 - USD  Info
475 DM4 80F 1,67 - 1,11 - USD  Info
471‑475 5,57 - 5,57 - USD 
471‑475 3,34 - 2,23 - USD 
1964 Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem

18. september WM: Inga Perforering: 12

[Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem, Typ DN] [Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem, Typ DN1] [Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem, Typ DN2] [Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem, Typ DN3] [Meeting of Pope, King and Patriarch, Jerusalem, Typ DN4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
476 DN 10F 0,28 - 0,28 - USD  Info
477 DN1 15F 0,28 - 0,28 - USD  Info
478 DN2 25F 0,28 - 0,28 - USD  Info
479 DN3 50F 0,83 - 0,83 - USD  Info
480 DN4 80F 1,67 - 1,67 - USD  Info
476‑480 8,90 - 8,90 - USD 
476‑480 3,34 - 3,34 - USD 
1964 Olympic Games - Tokyo, Japan

21. november WM: Inga Perforering: 14

[Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO1] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO2] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO3] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO4] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO5] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO6] [Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ DO7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
481 DO 1F 0,28 - 0,28 - USD  Info
482 DO1 2F 0,28 - 0,28 - USD  Info
483 DO2 3F 0,28 - 0,28 - USD  Info
484 DO3 4F 0,28 - 0,28 - USD  Info
485 DO4 5F 0,28 - 0,28 - USD  Info
486 DO5 35F 0,83 - 0,83 - USD  Info
487 DO6 50F 1,11 - 1,11 - USD  Info
488 DO7 100F 3,34 - 3,34 - USD  Info
481‑488 6,68 - 6,68 - USD 
1964 Olympic Games - Tokyo, Japan

21. november WM: Inga Perforering: 14

[Olympic Games - Tokyo, Japan, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
489 DO8 100F - - - - USD  Info
489 22,26 - 22,26 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1964 Jordanian Scouts

7. december WM: Inga Perforering: 14

[Jordanian Scouts, Typ DP] [Jordanian Scouts, Typ DQ] [Jordanian Scouts, Typ DR] [Jordanian Scouts, Typ DS] [Jordanian Scouts, Typ DT] [Jordanian Scouts, Typ DU] [Jordanian Scouts, Typ DV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
490 DP 1F 0,28 - 0,28 - USD  Info
491 DQ 2F 0,28 - 0,28 - USD  Info
492 DR 3F 0,28 - 0,28 - USD  Info
493 DS 4F 0,28 - 0,28 - USD  Info
494 DT 5F 0,28 - 0,28 - USD  Info
495 DU 35F 5,57 - 1,67 - USD  Info
496 DV 50F 5,57 - 2,78 - USD  Info
490‑496 12,54 - 5,85 - USD 
1964 Jordanian Scouts

7. december WM: Inga Perforering: 14

[Jordanian Scouts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
497 DV1 100F - - - - USD  Info
497 22,26 - 11,13 - USD 
1964 Airmail - Birds

18. december WM: Inga Perforering: 14 x 15

[Airmail - Birds, Typ DW] [Airmail - Birds, Typ DX] [Airmail - Birds, Typ DY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
498 DW 150F 27,83 - 13,36 - USD  Info
499 DX 500F 66,79 - 33,39 - USD  Info
500 DY 1000F 139 - 66,79 - USD  Info
498‑500 233 - 113 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör