Visar nu: Jordan - Postfrimärken (1920 - 2019) - 36 frimärken.

[Jordan Hashemite Charity Organization, Typ AEW] [Jordan Hashemite Charity Organization, Typ AEX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1577 AEW 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1578 AEX 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1577‑1578 1,39 - 0,84 - USD 
1994 Arc de Triomphe - Dated "1993"

23. mars WM: Inga Perforering: 12

[Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated [Arc de Triomphe - Dated
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1579 ADY9 40F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1580 ADY21 100F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1581 ADY22 160F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1582 ADY23 240F 1,11 - 0,28 - USD  Info
1583 ADY24 320F 1,67 - 1,67 - USD  Info
1579‑1583 3,90 - 2,79 - USD 
[Refurbishment of El Aqsa Mosque and Dome of the Rock, Typ AEY] [Refurbishment of El Aqsa Mosque and Dome of the Rock, Typ AEZ] [Refurbishment of El Aqsa Mosque and Dome of the Rock, Typ AFA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1584 AEY 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1585 AEZ 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1586 AFA 240F 1,67 - 0,83 - USD  Info
1584‑1586 3,06 - 1,67 - USD 
1994 Refurbishment of El Aqsa Mosque and Dome of the Rock

18. april WM: Inga Perforering: Imperforated

[Refurbishment of El Aqsa Mosque and Dome of the Rock, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1587 XFA 100F - - - - USD  Info
1587 8,90 - 8,90 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 75th Anniversary of International Red Cross and Red Crescent Societies, Typ AFB] [The 75th Anniversary of International Red Cross and Red Crescent Societies, Typ AFC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1588 AFB 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1589 AFC 160F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1588‑1589 1,39 - 0,84 - USD 
[The 75th Anniversary of International Red Cross and Red Crescent Societies, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1590 XFC 200F - - - - USD  Info
1590 13,36 - 13,36 - USD 
1994 The 75th Anniversary of I.L.O.

13. juni WM: Inga Perforering: 12

[The 75th Anniversary of I.L.O., Typ AFD] [The 75th Anniversary of I.L.O., Typ AFD1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1591 AFD 80F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1592 AFD1 125F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1591‑1592 0,84 - 0,56 - USD 
[The 100th Anniversary of International Olympic Committee, Typ AFE] [The 100th Anniversary of International Olympic Committee, Typ AFF] [The 100th Anniversary of International Olympic Committee, Typ AFG] [The 100th Anniversary of International Olympic Committee, Typ AFH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1593 AFE 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1594 AFF 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1595 AFG 160F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1596 AFH 240F 1,67 - 0,83 - USD  Info
1593‑1596 3,89 - 2,23 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1994 The 100th Anniversary of International Olympic Committee

23. juni WM: Inga Perforering: Imperforated

[The 100th Anniversary of International Olympic Committee, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1597 XFH 100F - - - - USD  Info
1597 8,90 - 8,90 - USD 
[Jordanian Participation in United Nations Peace-keeping Forces, Typ AFI] [Jordanian Participation in United Nations Peace-keeping Forces, Typ AFI1] [Jordanian Participation in United Nations Peace-keeping Forces, Typ AFI2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1598 AFI 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1599 AFI1 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1600 AFI2 160F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1598‑1600 2,22 - 1,40 - USD 
[International Year of the Family, Typ AFJ] [International Year of the Family, Typ AFK] [International Year of the Family, Typ AFL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1601 AFJ 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1602 AFK 125F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1603 AFL 160F 0,83 - 0,56 - USD  Info
1601‑1603 2,22 - 1,40 - USD 
1994 The 50th Anniversary of I.C.A.O.

25. oktober WM: Inga Perforering: 12

[The 50th Anniversary of I.C.A.O., Typ AFM] [The 50th Anniversary of I.C.A.O., Typ AFM1] [The 50th Anniversary of I.C.A.O., Typ AFM2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1604 AFM 80F 0,28 - 0,28 - USD  Info
1605 AFM1 125F 0,56 - 0,56 - USD  Info
1606 AFM2 160F 0,83 - 0,83 - USD  Info
1604‑1606 1,67 - 1,67 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1994 Water Conservation Campaign

14. november WM: Inga Perforering: 14

[Water Conservation Campaign, Typ AFN] [Water Conservation Campaign, Typ AFO] [Water Conservation Campaign, Typ AFP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1607 AFN 80F 0,56 - 0,28 - USD  Info
1608 AFO 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1609 AFP 160F 1,11 - 0,28 - USD  Info
1607‑1609 2,50 - 0,84 - USD 
1994 The 10th Anniversary of Crown Prince's Award

11. december WM: Inga Perforering: 12

[The 10th Anniversary of Crown Prince's Award, Typ AFQ] [The 10th Anniversary of Crown Prince's Award, Typ AFQ1] [The 10th Anniversary of Crown Prince's Award, Typ AFQ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1610 AFQ 80F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1611 AFQ1 125F 0,83 - 0,28 - USD  Info
1612 AFQ2 160F 1,11 - 0,56 - USD  Info
1610‑1612 2,77 - 1,12 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör