Visar nu: Laos - Postfrimärken (1990 - 1999) - 62 frimärken.

1990 Football World Cup - Italy

10. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Football World Cup - Italy, Typ ASM] [Football World Cup - Italy, Typ ASN] [Football World Cup - Italy, Typ ASO] [Football World Cup - Italy, Typ ASP] [Football World Cup - Italy, Typ ASQ] [Football World Cup - Italy, Typ ASR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1187 ASM 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1188 ASN 15K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1189 ASO 20K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1190 ASP 25K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1191 ASQ 45K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1192 ASR 105K 2,81 - 0,84 - USD  Info
1187‑1192 5,62 - 2,24 - USD 
1990 Football World Cup - Italy

10. januari WM: Inga Perforering: 12½

[Football World Cup - Italy, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1193 ASS 95K - - - - USD  Info
1193 2,81 - 1,13 - USD 
1990 International Literacy Year

27. februari WM: Inga Perforering: 12½

[International Literacy Year, Typ AST] [International Literacy Year, Typ ASU] [International Literacy Year, Typ ASV] [International Literacy Year, Typ ASW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1194 AST 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1195 ASU 50K 1,13 - 0,84 - USD  Info
1196 ASV 60K 1,69 - 0,56 - USD  Info
1197 ASW 150K 4,50 - 1,13 - USD  Info
1194‑1197 7,60 - 2,81 - USD 
1990 Olympic Games - Barcelona, Spain

5. mars WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ASX] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ASY] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ASZ] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ATA] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ATB] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ATC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1198 ASX 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1199 ASY 30K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1200 ASZ 45K 0,84 - 0,28 - USD  Info
1201 ATA 50K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1202 ATB 60K 1,13 - 0,56 - USD  Info
1203 ATC 90K 2,25 - 0,84 - USD  Info
1198‑1203 6,19 - 2,52 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1990 Olympic Games - Barcelona, Spain

5. mars WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1204 ATD 95K - - - - USD  Info
1204 2,81 - 1,13 - USD 
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1205 ATE 15K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1206 ATF 20K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1207 ATG 40K 0,84 - 0,28 - USD  Info
1208 ATH 50K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1209 ATI 60K 1,13 - 0,56 - USD  Info
1210 ATJ 100K 2,25 - 0,84 - USD  Info
1205‑1210 6,19 - 2,52 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1211 ATK 95K - - - - USD  Info
1211 2,81 - 1,13 - USD 
[The 100th Anniversary of the Birth of Ho Chi Minh, Typ ATL] [The 100th Anniversary of the Birth of Ho Chi Minh, Typ ATM] [The 100th Anniversary of the Birth of Ho Chi Minh, Typ ATN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1212 ATL 40K 1,13 - 0,56 - USD  Info
1213 ATM 60K 1,69 - 0,84 - USD  Info
1214 ATN 160K 5,63 - 1,69 - USD  Info
1212‑1214 8,45 - 3,09 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1990 Winter Olympic Games - Albertiville, France

20. juni WM: Inga Design: Biathlon Perforering: 12¾

[Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATO] [Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATP] [Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATQ] [Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATR] [Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATS] [Winter Olympic Games - Albertiville, France, Typ ATT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1215 ATO 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1216 ATP 25K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1217 ATQ 30K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1218 ATR 35K 0,84 - 0,28 - USD  Info
1219 ATS 80K 1,69 - 0,56 - USD  Info
1220 ATT 90K 2,25 - 0,56 - USD  Info
1215‑1220 6,18 - 2,24 - USD 
1990 Winter Olympic Games - Albertville, France

20. juni WM: Inga Perforering: 12¾

[Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1221 ATU 95K - - - - USD  Info
1221 2,81 - 1,13 - USD 
1990 The 430th Anniversary of That Luang

25. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[The 430th Anniversary of That Luang, Typ ATV] [The 430th Anniversary of That Luang, Typ ATW] [The 430th Anniversary of That Luang, Typ ATX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1222 ATV 60K 1,69 - 0,56 - USD  Info
1223 ATW 70K 2,81 - 0,84 - USD  Info
1224 ATX 130K 4,50 - 1,13 - USD  Info
1222‑1224 9,00 - 2,53 - USD 
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1225 ATY 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1226 ATZ 15K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1227 AUA 20K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1228 AUB 50K 1,69 - 0,28 - USD  Info
1229 AUC 60K 1,69 - 0,56 - USD  Info
1230 AUD 100K 3,38 - 0,84 - USD  Info
1225‑1230 7,88 - 2,52 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1231 AUE 95K - - - - USD  Info
1231 3,38 - 1,13 - USD 
1990 Mammals

15. september WM: Inga Perforering: 12½ x 12¼

[Mammals, Typ AUF] [Mammals, Typ AUG] [Mammals, Typ AUH] [Mammals, Typ AUI] [Mammals, Typ AUJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1232 AUF 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1233 AUG 20K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1234 AUH 40K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1235 AUI 45K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1236 AUJ 120K 3,38 - 1,13 - USD  Info
1232‑1236 6,48 - 2,25 - USD 
[The 40th Anniversary of United Nations Development Program, Typ AUK] [The 40th Anniversary of United Nations Development Program, Typ AUL] [The 40th Anniversary of United Nations Development Program, Typ AUM] [The 40th Anniversary of United Nations Development Program, Typ AUN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1237 AUK 30K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1238 AUL 45K 1,69 - 0,28 - USD  Info
1239 AUM 80K 2,81 - 1,13 - USD  Info
1240 AUN 90K 3,38 - 1,13 - USD  Info
1237‑1240 9,01 - 2,82 - USD 
1990 New Year

20. november WM: Inga Perforering: 12¾

[New Year, Typ AUO] [New Year, Typ AUP] [New Year, Typ AUQ] [New Year, Typ AUR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1241 AUO 5K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1242 AUP 10K 0,28 - 0,28 - USD  Info
1243 AUQ 50K 1,13 - 0,28 - USD  Info
1244 AUR 150K 4,50 - 1,13 - USD  Info
1241‑1244 6,19 - 1,97 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1990 The 15th National Day Festival

2. december WM: Inga Perforering: 12¾

[The 15th National Day Festival, Typ AUS] [The 15th National Day Festival, Typ AUT] [The 15th National Day Festival, Typ AUU] [The 15th National Day Festival, Typ AUV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1245 AUS 15K 0,56 - 0,28 - USD  Info
1246 AUT 20K 0,84 - 0,56 - USD  Info
1247 AUU 80K 2,81 - 1,13 - USD  Info
1248 AUV 120K 4,50 - 1,13 - USD  Info
1245‑1248 8,71 - 3,10 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör