Visar nu: Laos - Postfrimärken (1951 - 2019) - 80 frimärken.

1983 Olympic Games - Los Angeles, USA

25. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WU] [Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WV] [Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WW] [Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WX] [Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WY] [Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ WZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
618 WU 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
619 WV 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
620 WW 2.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
621 WX 3.00K 0,55 - 0,28 - USD  Info
622 WY 4.00K 0,83 - 0,55 - USD  Info
623 WZ 10.00K 2,77 - 0,83 - USD  Info
618‑623 4,99 - 2,50 - USD 
1983 Olympic Games - Los Angeles, USA

25. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Los Angeles, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
624 XA 15.00K - - - - USD  Info
624 4,44 - 1,66 - USD 
1983 Horses

1. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Horses, Typ XB] [Horses, Typ XC] [Horses, Typ XD] [Horses, Typ XE] [Horses, Typ XF] [Horses, Typ XG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
625 XB 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
626 XC 1K 0,28 - 0,28 - USD  Info
627 XD 2K 0,55 - 0,28 - USD  Info
628 XE 3K 0,83 - 0,28 - USD  Info
629 XF 4K 0,83 - 0,28 - USD  Info
630 XG 10.00K 3,33 - 0,83 - USD  Info
625‑630 6,10 - 2,23 - USD 
1983 The 500th Anniversary of the Birth of Raphael

9. mars WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XH] [The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XI] [The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XJ] [The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XK] [The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XL] [The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ XM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
631 XH 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
632 XI 1K 0,28 - 0,28 - USD  Info
633 XJ 2K 0,28 - 0,28 - USD  Info
634 XK 3K 0,83 - 0,28 - USD  Info
635 XL 4K 0,83 - 0,28 - USD  Info
636 XM 10K 2,77 - 0,83 - USD  Info
631‑636 5,27 - 2,23 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1983 The 500th Anniversary of the Birth of Raphael

9. mars WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[The 500th Anniversary of the Birth of Raphael, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
637 XN 10K - - - - USD  Info
637 3,33 - 110 - USD 
1983 Cosmonauts

12. april WM: Inga Perforering: 12¼ x 12½

[Cosmonauts, Typ XO] [Cosmonauts, Typ XP] [Cosmonauts, Typ XQ] [Cosmonauts, Typ XR] [Cosmonauts, Typ XS] [Cosmonauts, Typ XT] [Cosmonauts, Typ XU] [Cosmonauts, Typ XV] [Cosmonauts, Typ XW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
638 XO 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
639 XP 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
640 XQ 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
641 XR 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
642 XS 2.00K 0,55 - 0,28 - USD  Info
643 XT 3.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
644 XU 4.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
645 XV 6.00K 1,11 - 0,55 - USD  Info
646 XW 10.00K 2,77 - 0,83 - USD  Info
638‑646 7,21 - 3,34 - USD 
[The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ XX] [The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ XY] [The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ XZ] [The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ YA] [The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ YB] [The 200th Anniversary of Manned Flight - Balloons, Typ YC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
647 XX 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
648 XY 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
649 XZ 2.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
650 YA 3.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
651 YB 4.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
652 YC 10.00K 2,77 - 0,83 - USD  Info
647‑652 5,27 - 2,23 - USD 
1983 The 200th Anniversary of Manned Flight

4. maj WM: Inga Perforering: 13

[The 200th Anniversary of Manned Flight, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
653 YD 10.00K - - - - USD  Info
653 3,33 - 1,11 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
654 YE 10.00K - - - - USD  Info
654 3,33 - 1,11 - USD 
1983 Flowers

10. juni WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Flowers, Typ YF] [Flowers, Typ YG] [Flowers, Typ YH] [Flowers, Typ YI] [Flowers, Typ YJ] [Flowers, Typ YK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
655 YF 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
656 YG 2.00K 0,55 - 0,28 - USD  Info
657 YH 3.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
658 YI 4.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
659 YJ 5.00K 1,11 - 0,28 - USD  Info
660 YK 6.00K 1,66 - 0,55 - USD  Info
655‑660 5,26 - 1,95 - USD 
1983 Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

2. juli WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YL] [Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YM] [Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YN] [Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YO] [Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YP] [Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ YQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
661 YL 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
662 YM 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
663 YN 2.00K 0,55 - 0,28 - USD  Info
664 YO 3.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
665 YP 4.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
666 YQ 10.00K 2,77 - 0,83 - USD  Info
661‑666 5,54 - 2,23 - USD 
1983 Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

2. juli WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Winter Olympic Games - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
667 YR 15.00K - - - - USD  Info
667 4,44 - 1,11 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 3rd Anniversary of the Joint Soviet-Vietnamese Space Flight, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
668 YS 10.00K - - - - USD  Info
668 3,33 - 1,11 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
669 YT 10.00K - - - - USD  Info
669 2,77 - 0,83 - USD 
1983 Fish of Mekong River

5. september WM: Inga Perforering: 12½ x 12¼

[Fish of Mekong River, Typ YU] [Fish of Mekong River, Typ YV] [Fish of Mekong River, Typ YW] [Fish of Mekong River, Typ YX] [Fish of Mekong River, Typ YY] [Fish of Mekong River, Typ YZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
670 YU 1K 0,28 - 0,28 - USD  Info
671 YV 2K 0,55 - 0,28 - USD  Info
672 YW 3K 0,83 - 0,28 - USD  Info
673 YX 4K 0,83 - 0,28 - USD  Info
674 YY 5K 1,11 - 0,28 - USD  Info
675 YZ 6K 1,66 - 0,55 - USD  Info
670‑675 5,26 - 1,95 - USD 
1983 Explorers and their Ships

8. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[Explorers and their Ships, Typ ZA] [Explorers and their Ships, Typ ZB] [Explorers and their Ships, Typ ZC] [Explorers and their Ships, Typ ZD] [Explorers and their Ships, Typ ZE] [Explorers and their Ships, Typ ZF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
676 ZA 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
677 ZB 2.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
678 ZC 3.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
679 ZD 4.00K 0,83 - 0,28 - USD  Info
680 ZE 5.00K 1,11 - 0,28 - USD  Info
681 ZF 6.00K 1,66 - 0,55 - USD  Info
676‑681 4,99 - 1,95 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1983 Domestic Cats

9. november WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[Domestic Cats, Typ ZG] [Domestic Cats, Typ ZH] [Domestic Cats, Typ ZI] [Domestic Cats, Typ ZJ] [Domestic Cats, Typ ZK] [Domestic Cats, Typ ZL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
682 ZG 1K 0,28 - 0,28 - USD  Info
683 ZH 2K 0,83 - 0,28 - USD  Info
684 ZI 3K 0,83 - 0,28 - USD  Info
685 ZJ 4K 0,83 - 0,28 - USD  Info
686 ZK 5K 1,11 - 0,28 - USD  Info
687 ZL 6K 1,66 - 0,55 - USD  Info
682‑687 5,54 - 1,95 - USD 
1983 The 100th Anniversary of the Death of Karl Marx

30. november WM: Inga Perforering: 12¾

[The 100th Anniversary of the Death of Karl Marx, Typ ZM] [The 100th Anniversary of the Death of Karl Marx, Typ ZN] [The 100th Anniversary of the Death of Karl Marx, Typ ZO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
688 ZM 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
689 ZN 4.00K 1,11 - 0,28 - USD  Info
690 ZO 6.00K 2,22 - 0,55 - USD  Info
688‑690 3,61 - 1,11 - USD 
1983 The 8th Anniversary of the People's Republic

2. december WM: Inga Perforering: 12½ x 12¾

[The 8th Anniversary of the People's Republic, Typ ZP] [The 8th Anniversary of the People's Republic, Typ ZQ] [The 8th Anniversary of the People's Republic, Typ ZR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
691 ZP 1K 0,28 - 0,28 - USD  Info
692 ZQ 4K 1,11 - 0,28 - USD  Info
693 ZR 6K 2,22 - 0,55 - USD  Info
691‑693 3,61 - 1,11 - USD 
1983 World Communications Year

15. december WM: Inga Perforering: 13 x 12¾

[World Communications Year, Typ ZS] [World Communications Year, Typ ZT] [World Communications Year, Typ ZU] [World Communications Year, Typ ZV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
694 ZS 0.50K 0,28 - 0,28 - USD  Info
695 ZT 1.00K 0,28 - 0,28 - USD  Info
696 ZU 4.00K 1,11 - 0,28 - USD  Info
697 ZV 6.00K 1,66 - 0,55 - USD  Info
694‑697 3,33 - 1,39 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör