Visar nu: Laos - Postfrimärken (1951 - 2019) - 52 frimärken.

1992 Winter Olympic Games - Albertville, France

12. januari WM: Inga Perforering: 12¼ x 12½

[Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ AWR] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ AWS] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ AWT] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ AWU] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ AWV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1295 AWR 200K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1296 AWS 220K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1297 AWT 250K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1298 AWU 500K 1,65 - 0,27 - USD  Info
1299 AWV 600K 2,20 - 0,82 - USD  Info
1295‑1299 6,04 - 1,90 - USD 
1992 Winter Olympic Games - Albertville, France

12. januari WM: Inga Perforering: 12¼ x 12½

[Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1300 AWW 700K - - - - USD  Info
1300 3,29 - 1,10 - USD 
1992 Olympic Games - Barcelona, Spain

21. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ AWX] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ AWY] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ AWZ] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ AXA] [Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ AXB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1301 AWX 32K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1302 AWY 245K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1303 AWZ 275K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1304 AXA 285K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1305 AXB 900K 3,29 - 0,82 - USD  Info
1301‑1305 6,58 - 1,90 - USD 
1992 Olympic Games - Barcelona, Spain

21. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Barcelona, Spain, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1306 AXC 700K - - - - USD  Info
1306 3,29 - 1,10 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1992 World Health Day

7. april WM: Inga Perforering: 12¾

[World Health Day, Typ AXD] [World Health Day, Typ AXE] [World Health Day, Typ AXF] [World Health Day, Typ AXG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1307 AXD 200K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1308 AXE 255K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1309 AXF 330K 1,10 - 0,82 - USD  Info
1310 AXG 1000K 3,29 - 1,10 - USD  Info
1307‑1310 6,03 - 2,46 - USD 
1992 Football World Cup - U.S.A. (1994)

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ AXH] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ AXI] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ AXJ] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ AXK] [Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ AXL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1311 AXH 260K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1312 AXI 305K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1313 AXJ 310K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1314 AXK 350K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1315 AXL 800K 2,75 - 0,82 - USD  Info
1311‑1315 6,04 - 2,18 - USD 
1992 Football World Cup - U.S.A. (1994)

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[Football World Cup - U.S.A. (1994), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1316 AXM 700K - - - - USD  Info
1316 3,29 - 1,10 - USD 
1992 Snakes

10. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[Snakes, Typ AXN] [Snakes, Typ AXO] [Snakes, Typ AXP] [Snakes, Typ AXQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1317 AXN 280K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1318 AXO 295K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1319 AXP 420K 1,65 - 0,27 - USD  Info
1320 AXQ 700K 3,29 - 1,10 - USD  Info
1317‑1320 6,58 - 1,91 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1992 Restoration of Wat Phou

22. augusti WM: Inga Perforering: 12¾

[Restoration of Wat Phou, Typ AXR] [Restoration of Wat Phou, Typ AXS] [Restoration of Wat Phou, Typ AXT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1321 AXR 185K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1322 AXS 220K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1323 AXT 1200K 5,49 - 1,65 - USD  Info
1321‑1323 6,86 - 2,19 - USD 
[International Thematic Stamp Exhibition [International Thematic Stamp Exhibition [International Thematic Stamp Exhibition [International Thematic Stamp Exhibition [International Thematic Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1324 AXU 100K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1325 AXV 300K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1326 AXW 350K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1327 AXX 400K 1,65 - 0,55 - USD  Info
1328 AXY 455K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1324‑1328 5,77 - 2,18 - USD 
[International Thematic Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1329 AXZ 700K - - - - USD  Info
1329 3,29 - 1,10 - USD 
[Traditional Costumes of Laotian Mountain Villages, Typ AYA] [Traditional Costumes of Laotian Mountain Villages, Typ AYB] [Traditional Costumes of Laotian Mountain Villages, Typ AYC] [Traditional Costumes of Laotian Mountain Villages, Typ AYD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1330 AYA 25K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1331 AYB 55K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1332 AYC 400K 1,65 - 0,55 - USD  Info
1333 AYD 1200K 5,49 - 1,10 - USD  Info
1330‑1333 7,68 - 2,19 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1992 International Children's Day - Children at Play

8. november WM: Inga Perforering: 13

[International Children's Day - Children at Play, Typ AYE] [International Children's Day - Children at Play, Typ AYF] [International Children's Day - Children at Play, Typ AYG] [International Children's Day - Children at Play, Typ AYH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1334 AYE 220K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1335 AYF 285K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1336 AYG 330K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1337 AYH 400K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1334‑1337 4,39 - 1,63 - USD 
1992 National Customs

2. december WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[National Customs, Typ AYI] [National Customs, Typ AYJ] [National Customs, Typ AYK] [National Customs, Typ AYL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1338 AYI 100K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1339 AYJ 140K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1340 AYK 160K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1341 AYL 1500K 6,59 - 2,75 - USD  Info
1338‑1341 8,23 - 3,56 - USD 
1992 Climbing Mammals

22. december WM: Inga Perforering: 13

[Climbing Mammals, Typ AYM] [Climbing Mammals, Typ AYN] [Climbing Mammals, Typ AYO] [Climbing Mammals, Typ AYP] [Climbing Mammals, Typ AYQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1342 AYM 10K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1343 AYN 100K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1344 AYO 250K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1345 AYP 430K 1,65 - 0,55 - USD  Info
1346 AYQ 800K 3,29 - 0,82 - USD  Info
1342‑1346 6,30 - 2,18 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör