Visar nu: Laos - Postfrimärken (1951 - 2019) - 56 frimärken.

1995 The 20th Anniversary of World Tourism Organization

2. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[The 20th Anniversary of World Tourism Organization, Typ BCJ] [The 20th Anniversary of World Tourism Organization, Typ BCK] [The 20th Anniversary of World Tourism Organization, Typ BCL] [The 20th Anniversary of World Tourism Organization, Typ BCM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1443 BCJ 60K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1444 BCK 250K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1445 BCL 400K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1446 BCM 650K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1443‑1446 3,84 - 1,91 - USD 
1995 Prehistoric Animals

2. januari WM: Inga Perforering: 12¾

[Prehistoric Animals, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1447 BCN 700K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1447 2,75 - 0,82 - USD 
1995 Prehistoric Animals

20. februari WM: Inga Perforering: 12¾

[Prehistoric Animals, Typ BCO] [Prehistoric Animals, Typ BCP] [Prehistoric Animals, Typ BCQ] [Prehistoric Animals, Typ BCR] [Prehistoric Animals, Typ BCS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1448 BCO 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1449 BCP 70K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1450 BCQ 300K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1451 BCR 400K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1452 BCS 600K 2,20 - 0,82 - USD  Info
1448‑1452 4,66 - 2,18 - USD 
1995 Birds

10. mars WM: Inga Perforering: 12¾

[Birds, Typ BCT] [Birds, Typ BCU] [Birds, Typ BCV] [Birds, Typ BCW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1453 BCT 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1454 BCU 150K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1455 BCV 300K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1456 BCW 700K 2,20 - 0,82 - USD  Info
1453‑1456 3,84 - 1,63 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 The 25th Anniversary of Francophonie

20. mars WM: Inga Perforering: 13

[The 25th Anniversary of Francophonie, Typ BCX] [The 25th Anniversary of Francophonie, Typ BCY] [The 25th Anniversary of Francophonie, Typ BCZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1457 BCX 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1458 BCY 380K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1459 BCZ 420K 1,10 - 0,82 - USD  Info
1457‑1459 2,47 - 1,64 - USD 
1995 Olympic Games - Atlanta, USA

5. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Atlanta, USA, Typ BDA] [Olympic Games - Atlanta, USA, Typ BDB] [Olympic Games - Atlanta, USA, Typ BDC] [Olympic Games - Atlanta, USA, Typ BDD] [Olympic Games - Atlanta, USA, Typ BDE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1460 BDA 60K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1461 BDB 80K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1462 BDC 200K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1463 BDD 350K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1464 BDE 700K 2,75 - 0,82 - USD  Info
1460‑1464 5,21 - 2,18 - USD 
1995 Olympic Games - Atlanta, USA

5. april WM: Inga Perforering: 12¾

[Olympic Games - Atlanta, USA, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1465 BDF 700K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1465 2,75 - 0,82 - USD 
1995 Antique Vessels

1. maj WM: Inga Perforering: 12¾ x 12½

[Antique Vessels, Typ BDG] [Antique Vessels, Typ BDH] [Antique Vessels, Typ BDI] [Antique Vessels, Typ BDJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1466 BDG 70K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1467 BDH 200K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1468 BDI 450K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1469 BDJ 600K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1466‑1469 3,57 - 1,91 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1995 Rocket Festival

1. juni WM: Inga Perforering: 12¾

[Rocket Festival, Typ BDK] [Rocket Festival, Typ BDL] [Rocket Festival, Typ BDM] [Rocket Festival, Typ BDN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1470 BDK 80K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1471 BDL 160K 0,55 - 0,27 - USD  Info
1472 BDM 500K 1,65 - 0,55 - USD  Info
1473 BDN 700K 2,75 - 0,82 - USD  Info
1470‑1473 5,22 - 1,91 - USD 
1995 Cats

25. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[Cats, Typ BDO] [Cats, Typ BDP] [Cats, Typ BDQ] [Cats, Typ BDR] [Cats, Typ BDS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1474 BDO 40K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1475 BDP 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1476 BDQ 250K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1477 BDR 400K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1478 BDS 650K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1474‑1478 4,11 - 1,90 - USD 
1995 Cats

25. juli WM: Inga Perforering: 12¾

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1479 BDT 700K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1479 2,75 - 0,82 - USD 
1995 Insectivorous Plants

24. augusti WM: Inga Perforering: 12¾

[Insectivorous Plants, Typ BDU] [Insectivorous Plants, Typ BDV] [Insectivorous Plants, Typ BDW] [Insectivorous Plants, Typ BDX] [Insectivorous Plants, Typ BDY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1480 BDU 90K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1481 BDV 100K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1482 BDW 350K 1,10 - 0,27 - USD  Info
1483 BDX 450K 1,65 - 0,27 - USD  Info
1484 BDY 500K 1,65 - 0,82 - USD  Info
1480‑1484 4,94 - 1,90 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 Insectivorous Plants

24. augusti WM: Inga Perforering: 12¾

[Insectivorous Plants, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1485 BDZ 1000K 1,65 - 1,10 - USD  Info
1485 3,29 - 1,10 - USD 
1995 Insects

20. september WM: Inga Perforering: 12¾

[Insects, Typ BEA] [Insects, Typ BEB] [Insects, Typ BEC] [Insects, Typ BED]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1486 BEA 40K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1487 BEB 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1488 BEC 500K 1,65 - 0,55 - USD  Info
1489 BED 800K 2,75 - 0,82 - USD  Info
1486‑1489 4,94 - 1,91 - USD 
1995 The 50th Anniversary of F.A.O.

16. oktober WM: Inga Perforering: 12¾

[The 50th Anniversary of F.A.O., Typ BEE] [The 50th Anniversary of F.A.O., Typ BEF] [The 50th Anniversary of F.A.O., Typ BEG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1490 BEE 80K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1491 BEF 300K 1,10 - 0,55 - USD  Info
1492 BEG 1000K 3,29 - 1,10 - USD  Info
1490‑1492 4,66 - 1,92 - USD 
1995 The 50th Anniversary of the United Nations

24. oktober WM: Inga Perforering: 15

[The 50th Anniversary of the United Nations, Typ BEH] [The 50th Anniversary of the United Nations, Typ BEI] [The 50th Anniversary of the United Nations, Typ BEJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1493 BEH 290K 0,82 - 0,27 - USD  Info
1494 BEI 310K 0,82 - 0,55 - USD  Info
1495 BEJ 440K 1,10 - 0,82 - USD  Info
1493‑1495 2,74 - 1,64 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1995 The 20th Anniversary of Republic

2. december WM: Inga Perforering: 13

[The 20th Anniversary of Republic, Typ BEK] [The 20th Anniversary of Republic, Typ BEL] [The 20th Anniversary of Republic, Typ BEM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1496 BEK 50K 0,27 - 0,27 - USD  Info
1497 BEL 280K 0,82 - 0,55 - USD  Info
1498 BEM 600K 2,20 - 1,10 - USD  Info
1496‑1498 3,29 - 1,92 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör