Tidigare
Läöarna (sida 2/3)
Nästa

Visar nu: Läöarna - Postfrimärken (1890 - 1954) - 141 frimärken.

[King George V - Different watermark, Typ I8] [King George V - Different watermark, Typ J4] [King George V - Different watermark, Typ J5] [King George V - Different watermark, Typ J6] [King George V - Different watermark, Typ I9] [King George V - Different watermark, Typ I10] [King George V - Different watermark, Typ I11] [King George V - Different watermark, Typ J7] [King George V - Different watermark, Typ J8] [King George V - Different watermark, Typ I12] [King George V - Different watermark, Typ I13] [King George V - Different watermark, Typ I15] [King George V - Different watermark, Typ J9] [King George V - Different watermark, Typ K5] [King George V - Different watermark, Typ I16] [King George V - Different watermark, Typ I18] [King George V - Different watermark, Typ I19] [King George V - Different watermark, Typ I20] [King George V - Different watermark, Typ K6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
58 I8 ¼P - 1,65 1,10 - USD  Info
59 J4 ½P - 0,55 0,55 - USD  Info
60 J5 1P - 1,10 0,28 - USD  Info
61 J6 1P - 1,65 0,83 - USD  Info
62 I9 1½P - 2,20 1,10 - USD  Info
63 I10 1½P - 0,83 0,28 - USD  Info
64 I11 2P - 1,10 0,55 - USD  Info
65 J7 2½P - 5,51 44,10 - USD  Info
66 J8 2½P - 1,65 0,55 - USD  Info
67 I12 3P - 3,31 22,05 - USD  Info
68 I13 3P - 0,83 6,62 - USD  Info
69 I14 4P - 2,20 22,05 - USD  Info
70 I15 5P - 1,65 5,51 - USD  Info
71 J9 6P - 11,02 33,08 - USD  Info
72 K5 1Sh - 4,41 11,02 - USD  Info
73 I16 2Sh - 22,05 55,12 - USD  Info
73a* I17 2Sh - 11,02 44,10 - USD  Info
74 I18 2´6Sh´P - 8,82 33,08 - USD  Info
75 I19 3Sh - 11,02 33,08 - USD  Info
76 I20 4Sh - 11,02 44,10 - USD  Info
77 K6 5Sh - 44,10 66,15 - USD  Info
58‑77 - 136 381 - USD 
[King George V of the United Kingdom, Typ L1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
78 L 10Sh - 66,15 88,20 - USD  Info
79 L1 - 330 330 - USD  Info
78‑79 - 396 418 - USD 
[The 25th Anniversary of King George V's Accession to the Throne, Typ M] [The 25th Anniversary of King George V's Accession to the Throne, Typ M1] [The 25th Anniversary of King George V's Accession to the Throne, Typ M2] [The 25th Anniversary of King George V's Accession to the Throne, Typ M3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
80 M 1P 0,83 - 0,55 - USD  Info
81 M1 1½P 1,10 - 0,83 - USD  Info
82 M2 2½P 1,10 - 3,31 - USD  Info
83 M3 1Sh 6,62 - 11,02 - USD  Info
80‑83 9,65 - 15,71 - USD 
[Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N] [Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N1] [Coronation of King George VI and Queen Elizabeth, Typ N2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
84 N 1P - 0,28 0,28 - USD  Info
85 N1 1½P - 0,28 0,28 - USD  Info
86 N2 2½P - 0,55 0,55 - USD  Info
84‑86 - 1,11 1,11 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1938 King George VI

25. november WM: 3 Perforering: 14

[King George VI, Typ O] [King George VI, Typ P] [King George VI, Typ P1] [King George VI, Typ P2] [King George VI, Typ P3] [King George VI, Typ O1] [King George VI, Typ O2] [King George VI, Typ O3] [King George VI, Typ O4] [King George VI, Typ P4] [King George VI, Typ P5] [King George VI, Typ O5] [King George VI, Typ O6] [King George VI, Typ O7] [King George VI, Typ P6] [King George VI, Typ O8] [King George VI, Typ O11] [King George VI, Typ O12] [King George VI, Typ Q] [King George VI, Typ Q1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
87 O ¼P - 0,28 0,28 - USD  Info
88 P ½P - 0,28 0,55 - USD  Info
89 P1 ½P - 0,28 0,55 - USD  Info
90 P2 1P - 6,62 1,65 - USD  Info
91 P3 1P - 0,55 0,28 - USD  Info
92 O1 1½P - 0,83 0,55 - USD  Info
93 O2 1½P - 0,55 0,28 - USD  Info
94 O3 2P - 1,10 0,83 - USD  Info
95 O4 2P - 1,65 0,55 - USD  Info
96 P4 2½P - 0,55 1,10 - USD  Info
97 P5 2½P - 0,55 0,28 - USD  Info
98 O5 3P - 27,56 3,31 - USD  Info
98a* O6 3P - 0,28 0,83 - USD  Info
99 O7 3P - 0,83 0,28 - USD  Info
100 P6 6P - 3,31 2,76 - USD  Info
100a* P7 6P - 3,31 3,31 - USD  Info
101 O8 1Sh - 5,51 1,65 - USD  Info
101a* O9 1Sh - 16,54 4,41 - USD  Info
101b* O10 1Sh - 110 11,02 - USD  Info
102 O11 2Sh - 6,62 1,10 - USD  Info
103 O12 5Sh - 27,56 16,54 - USD  Info
104 Q 10Sh - 88,20 88,20 - USD  Info
105 Q1 - 275 220 - USD  Info
87‑105 - 448 341 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör