1991
Marshallöarna
1993

Visar nu: Marshallöarna - Postfrimärken (1984 - 2019) - 57 frimärken.

[History of the Second World War - Arcadia Conference, Washington D.C., 1942, Typ OE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
395 OE 29C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Fall of Manila to Japan, 1942, Typ OF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
396 OF 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Capture of Rabaul by Japan, 1942, Typ OG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
397 OG 29C 1,11 - 1,11 - USD  Info
1992 Ships flying the Marshall Islands Flag

15. februari WM: Inga Perforering: 11 x 10¼

[Ships flying the Marshall Islands Flag, Typ OH] [Ships flying the Marshall Islands Flag, Typ OI] [Ships flying the Marshall Islands Flag, Typ OJ] [Ships flying the Marshall Islands Flag, Typ OK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
398 OH 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
399 OI 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
400 OJ 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
401 OK 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
398‑401 2,22 - 2,22 - USD 
398‑401 2,20 - 2,20 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[History of the Second World War - Battle of the Java Sea, 1942, Typ OL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
402 OL 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Capture of Rangoon by Japan, 1942, Typ OM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
403 OM 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Japanese Landing on New Guinea, 1942, Typ ON]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
404 ON 29C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Evacuation of General Douglas MacArthur from Corregidor, 1942, Typ OO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
405 OO 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
[History of the Second World War - British Raid on Saint Nazaire, 1942, Typ OP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
406 OP 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Surrender of Bataan, 1942, Typ OQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
407 OQ 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1992 Nature Protection - Migratory Bird

15. april WM: Inga Perforering: 13½ x 13¼

[Nature Protection - Migratory Bird, Typ OR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
408 OR 29C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Doolittle Raid on Tokyo, 1942, Typ OS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
409 OS 50C 1,66 - 1,66 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1992 Birds

24. april WM: Inga Perforering: 13½

[Birds, Typ OT] [Birds, Typ OU] [Birds, Typ OV] [Birds, Typ OW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
410 OT 10C 0,28 - 0,28 - USD  Info
411 OU 23C 0,55 - 0,55 - USD  Info
412 OV 65C 1,11 - 1,11 - USD  Info
413 OW 75C 1,66 - 1,66 - USD  Info
410‑413 3,60 - 3,60 - USD 
[History of the Second World War - Fall of Corregidor to Japan, 1942, Typ OX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
414 OX 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Battle of the Coral Sea, 1942, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
415 OY 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
416 OZ 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
417 PA 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
418 PB 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
415‑418 5,54 - 5,54 - USD 
415‑418 4,44 - 4,44 - USD 
1992 Legends of Discovery

23. maj WM: Inga Design: Carnet de 6 timbres + 1 feuillet Gravyr: Aucun Perforering: 13¼ x 13½

[Legends of Discovery, Typ PC] [Legends of Discovery, Typ PD] [Legends of Discovery, Typ PE] [Legends of Discovery, Typ PF] [Legends of Discovery, Typ PH] [Legends of Discovery, Typ PI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
419 PC 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
420 PD 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
421 PE 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
422 PF 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
423 PG 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
424 PH 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
425 PI 1$ 1,11 - 1,11 - USD  Info
419‑425 7,77 - 7,77 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[History of the Second World War - Battle of Midway, 1942, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
426 PJ 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
427 PK 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
428 PL 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
429 PM 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
426‑429 5,54 - 5,54 - USD 
426‑429 4,44 - 4,44 - USD 
[History of Second World War - Destruction of Lidice, Czechoslovakian Village, 1942, Typ PN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
430 PN 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - German Capture of Sevastopol, 1942, Typ PO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
431 PO 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Destruction of Convoy PQ-17, 1942, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
432 PP 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
433 PQ 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
432‑433 1,66 - 1,66 - USD 
432‑433 1,66 - 1,66 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[History of the Second World War - Marine Landing on Guadalcanal, 1942, Typ PR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
434 PR 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Battle of Savo Island, 1942, Typ PS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
435 PS 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1992 History of the Second World War - Dieppe Raid, 1942

19. augusti WM: Inga Perforering: 13½

[History of the Second World War - Dieppe Raid, 1942, Typ PT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
436 PT 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
[History of the Second World War - Battle of Stalingrad, 1942, Typ PU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
437 PU 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
[History of the Second World War - Battle of Eastern Solomon Islands, 1942, Typ PV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
438 PV 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1992 Handicrafts

9. september WM: Inga Perforering: 13¾ x 13¼

[Handicrafts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
439 PW 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
440 PX 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
441 PY 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
442 PZ 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
439‑442 2,77 - 2,77 - USD 
439‑442 2,20 - 2,20 - USD 
[History of the Second World War - Battle of Cape Esperance, 1942, Typ QA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
443 QA 50C 1,11 - 1,11 - USD  Info
[History of the Second World War - Battle of El Alamein, 1942, Typ QB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
444 QB 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1992 Christmas

26. oktober WM: Inga Perforering: 11 x 10¼

[Christmas, Typ QC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
445 QC 29C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1992 Birds

10. november WM: Inga Perforering: 13½

[Birds, Typ QD] [Birds, Typ QE] [Birds, Typ QF] [Birds, Typ QG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
446 QD 9C 0,28 - 0,28 - USD  Info
447 QE 22C 0,55 - 0,55 - USD  Info
448 QF 28C 0,55 - 0,55 - USD  Info
449 QG 45C 1,11 - 1,11 - USD  Info
446‑449 2,49 - 2,49 - USD 
[History of the Second World War - Battle of Barents Sea, 1942, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
450 QH 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
451 QI 29C 0,83 - 0,83 - USD  Info
450‑451 1,66 - 1,66 - USD 
450‑451 1,66 - 1,66 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör