Visar nu: Montenegro - Postfrimärken (1890 - 1899) - 43 frimärken.

[Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A16] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A18] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A19] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A20] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A21]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1C A15 2Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
2B A16 3Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
3B A17 5Nkr - 5,93 3,56 - USD  Info
4B A18 7Nkr - 3,56 2,37 - USD  Info
5B A19 10Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
6B A20 15Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
7B A21 25Nkr - 5,93 4,74 - USD  Info
[Prince Nicholas I - The 400th Anniversary of Printing in Montenegro, Typ B] [Prince Nicholas I - The 400th Anniversary of Printing in Montenegro, Typ B7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
8 B 2Nkr - 35,58 7,12 - USD  Info
9 B1 3Nkr - 5,93 2,96 - USD  Info
10 B2 5Nkr - 2,96 1,78 - USD  Info
11 B3 7Nkr - 3,56 2,37 - USD  Info
11A* B4 7Nkr - 118 71,16 - USD  Info
12 B5 10Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
13 B6 15Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
13A* B7 15Nkr - 148 94,88 - USD  Info
14 B8 25Nkr - 4,74 2,96 - USD  Info
14A* B9 25Nkr - - 296 - USD  Info
8‑14 - 62,25 24,31 - USD 
1894 Prince Nicholas I - New Values

10. februari WM: Inga Perforering: 10½

[Prince Nicholas I - New Values, Typ A22] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A23] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A24] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A25] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A26] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A27]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 A22 1Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
16 A23 20Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
17 A24 30Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
18 A25 50Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
19 A26 1G - 0,89 1,19 - USD  Info
20 A27 2G - 1,19 1,78 - USD  Info
15‑20 - 4,44 5,33 - USD 
1895 Prince Nicholas I

1. oktober WM: Inga Perforering: 10½ or 11½

[Prince Nicholas I, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 C 10Nkr - 0,89 0,89 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1896 The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty

1. september WM: Inga Perforering: 10½ or 11½

[The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D1] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D2] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D3] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D4] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D5] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D6] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D7] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D8] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D9] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D10] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 D 1Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
23 D1 2Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
24 D2 3Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
25 D3 5Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
26 D4 10Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
27 D5 15Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
28 D6 20Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
29 D7 25Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
30 D8 30Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
31 D9 50Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
32 D10 1G - 0,89 1,78 - USD  Info
33 D11 2G - 1,19 2,37 - USD  Info
22‑33 - 6,24 16,05 - USD 
1898 Prince Nicholas I - New Colors

1. maj WM: Inga storlek på arket: 2 Perforering: 10½

[Prince Nicholas I - New Colors, Typ A28] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A29] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A30] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A31] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A32] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A33] [Prince Nicholas I - New Colors, Typ A34]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
34 A28 2Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
35 A29 3Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
36 A30 5Nkr - 2,96 0,59 - USD  Info
37 A31 7Nkr - 0,59 0,89 - USD  Info
38 A32 10Nkr - 0,59 0,89 - USD  Info
39 A33 15Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
40 A34 25Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
34‑40 - 6,50 4,73 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör