Montenegro (sida 1/11)
Nästa

Visar nu: Montenegro - Postfrimärken (1874 - 2020) - 522 frimärken.

[Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A2] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A3] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A4] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A5] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A6] [Prince Nicholas I - 1st Print, Thick Soft Paper, Typ A7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 2Nkr - 35,58 47,44 - USD  Info
1A* A1 2Nkr - 207 148 - USD  Info
2 A2 3Nkr - 47,44 47,44 - USD  Info
3 A3 5Nkr - 47,44 47,44 - USD  Info
4 A4 7Nkr - 47,44 47,44 - USD  Info
5 A5 10Nkr - 177 94,88 - USD  Info
6 A6 15Nkr - 177 148 - USD  Info
7 A7 25Nkr - 355 237 - USD  Info
1‑7 - 889 670 - USD 
[Prince Nicholas I, 2nd Print - Different Perforation, Typ A8] [Prince Nicholas I, 2nd Print - Different Perforation, Typ A9] [Prince Nicholas I, 2nd Print - Different Perforation, Typ A12] [Prince Nicholas I, 2nd Print - Different Perforation, Typ A13] [Prince Nicholas I, 2nd Print - Different Perforation, Typ A14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1B A8 2Nkr - 11,86 7,12 - USD  Info
2A A9 3Nkr - 9,49 5,93 - USD  Info
3A A10 5Nkr - 9,49 5,93 - USD  Info
4A A11 7Nkr - 9,49 5,93 - USD  Info
5A A12 10Nkr - 17,79 9,49 - USD  Info
6A A13 15Nkr - 59,30 14,23 - USD  Info
7A A14 25Nkr - 29,65 17,79 - USD  Info
[Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A16] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A18] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A19] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A20] [Prince Nicholas I - 3rd Print, New Watermark, Typ A21]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1C A15 2Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
2B A16 3Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
3B A17 5Nkr - 5,93 3,56 - USD  Info
4B A18 7Nkr - 3,56 2,37 - USD  Info
5B A19 10Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
6B A20 15Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
7B A21 25Nkr - 5,93 4,74 - USD  Info
[Prince Nicholas I - The 400th Anniversary of Printing in Montenegro, Typ B] [Prince Nicholas I - The 400th Anniversary of Printing in Montenegro, Typ B7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
8 B 2Nkr - 35,58 7,12 - USD  Info
9 B1 3Nkr - 5,93 2,96 - USD  Info
10 B2 5Nkr - 2,96 1,78 - USD  Info
11 B3 7Nkr - 3,56 2,37 - USD  Info
11A* B4 7Nkr - 118 71,16 - USD  Info
12 B5 10Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
13 B6 15Nkr - 4,74 3,56 - USD  Info
13A* B7 15Nkr - 148 94,88 - USD  Info
14 B8 25Nkr - 4,74 2,96 - USD  Info
14A* B9 25Nkr - - 296 - USD  Info
8‑14 - 62,25 24,31 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1894 Prince Nicholas I - New Values

10. februari WM: Inga Perforering: 10½

[Prince Nicholas I - New Values, Typ A22] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A23] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A24] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A25] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A26] [Prince Nicholas I - New Values, Typ A27]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 A22 1Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
16 A23 20Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
17 A24 30Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
18 A25 50Nkr - 0,59 0,59 - USD  Info
19 A26 1G - 0,89 1,19 - USD  Info
20 A27 2G - 1,19 1,78 - USD  Info
15‑20 - 4,44 5,33 - USD 
1895 Prince Nicholas I

1. oktober WM: Inga Perforering: 10½ or 11½

[Prince Nicholas I, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 C 10Nkr - 0,89 0,89 - USD  Info
1896 The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty

1. september WM: Inga Perforering: 10½ or 11½

[The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D1] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D2] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D3] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D4] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D5] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D6] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D7] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D8] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D9] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D10] [The 200th Anniversary of the Ruling Dynasty, Typ D11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 D 1Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
23 D1 2Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
24 D2 3Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
25 D3 5Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
26 D4 10Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
27 D5 15Nkr - 0,30 1,19 - USD  Info
28 D6 20Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
29 D7 25Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
30 D8 30Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
31 D9 50Nkr - 0,59 1,19 - USD  Info
32 D10 1G - 0,89 1,78 - USD  Info
33 D11 2G - 1,19 2,37 - USD  Info
22‑33 - 6,24 16,05 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör