Visar nu: Niger - Postfrimärken (1959 - 2019) - 65 frimärken.

1985 The 10th Anniversary of World Tourism Organization

2. januari WM: Inga Perforering: 12½

[The 10th Anniversary of World Tourism Organization, Typ AFC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
917 AFC 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
1985 Infant Survival Campaign

28. januari WM: Inga Perforering: 14½

[Infant Survival Campaign, Typ AFD] [Infant Survival Campaign, Typ AFE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
918 AFD 85Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
919 AFE 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
918‑919 1,62 - 1,08 - USD 
[Birds - The 200th Anniversary of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFF] [Birds - The 200th Anniversary of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFG] [Birds - The 200th Anniversary of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFH] [Birds - The 200th Anniversary of the Birth of John J. Audubon, 1785-1851, Typ AFI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
920 AFF 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
921 AFG 140Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
922 AFH 200Fr 1,62 - 0,81 - USD  Info
923 AFI 350Fr 3,25 - 1,62 - USD  Info
920‑923 6,76 - 3,51 - USD 
[Stamp Exhibitions of the Year 1985, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
924 ABE1 400Fr - - - - USD  Info
924 5,42 - 5,42 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Stamp Exhibitions of the Year 1985, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
925 YA1 425Fr - - - - USD  Info
925 5,42 - 5,42 - USD 
[Stamp Exhibitions of the Year 1985, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
926 AAI1 450Fr - - - - USD  Info
926 5,42 - 5,42 - USD 
[Airmail - Stamp Exhibitions of the Year 1985, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
927 ZD1 500Fr - - - - USD  Info
927 5,42 - 5,42 - USD 
[Airmail - Stamp Exhibitions of the Year 1985, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
928 ACR1 500Fr - - - - USD  Info
928 5,42 - 5,42 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 15th Anniversary of Technical and Cultural Co-operation Agency, Typ AFJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
929 AFJ 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
1985 The 8th Niamey Festival

8. april WM: Inga Perforering: 12½

[The 8th Niamey Festival, Typ AFK] [The 8th Niamey Festival, Typ AFL] [The 8th Niamey Festival, Typ AFM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
930 AFK 85Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
931 AFL 110Fr 0,81 - 0,81 - USD  Info
932 AFM 150Fr 1,08 - 0,81 - USD  Info
930‑932 2,70 - 2,16 - USD 
1985 International Youth Year

29. april WM: Inga Perforering: 13

[International Youth Year, Typ AFN] [International Youth Year, Typ AFO] [International Youth Year, Typ AFP] [International Youth Year, Typ AFQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
933 AFN 85Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
934 AFO 105Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
935 AFP 250Fr 2,17 - 1,08 - USD  Info
936 AFQ 450Fr 4,33 - 2,17 - USD  Info
933‑936 8,12 - 4,33 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
937 AFR 200Fr 1,62 - 1,08 - USD  Info
938 AFS 200Fr 1,62 - 1,08 - USD  Info
937‑938 3,24 - 2,16 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 100th Anniversary of the Death of Victor Hugo, 1802-1885, Typ AFT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
939 AFT 500Fr 4,33 - 2,17 - USD  Info
[Airmail - European-African Economic Organization EUROPAFRIQUE, Typ AFU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
940 AFU 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
1985 Nature Protection

14. juni WM: Inga Perforering: 13

[Nature Protection, Typ AFV] [Nature Protection, Typ AFW] [Nature Protection, Typ AFX] [Nature Protection, Typ AFY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
941 AFV 50Fr 4,33 - 0,27 - USD  Info
942 AFW 60Fr 5,42 - 0,54 - USD  Info
943 AFX 85Fr 5,42 - 0,54 - USD  Info
944 AFY 110Fr 8,66 - 0,81 - USD  Info
941‑944 23,83 - 2,16 - USD 
1985 Vegetation Protection

1. juli WM: Inga Perforering: 12½

[Vegetation Protection, Typ AFZ] [Vegetation Protection, Typ AGA] [Vegetation Protection, Typ AGB] [Vegetation Protection, Typ AGC] [Vegetation Protection, Typ AGD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
945 AFZ 85Fr 0,81 - 0,27 - USD  Info
946 AGA 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
947 AGB 150Fr 1,62 - 0,81 - USD  Info
948 AGC 210Fr 2,17 - 0,81 - USD  Info
949 AGD 390Fr 5,42 - 1,62 - USD  Info
945‑949 11,10 - 4,05 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1985 Local Motives

juli WM: Inga Perforering: 13

[Local Motives, Typ AGE] [Local Motives, Typ AGF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
950 AGE 85Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
951 AGF 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
950‑951 1,62 - 1,08 - USD 
1985 The 25th Anniversary of Independence

3. augusti WM: Inga Perforering: 13 x 12½

[The 25th Anniversary of Independence, Typ AGG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
952 AGG 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
1985 Protected Trees

19. augusti WM: Inga Perforering: 12½

[Protected Trees, Typ AGH] [Protected Trees, Typ AGI] [Protected Trees, Typ AGJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
953 AGH 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
954 AGI 210Fr 1,62 - 1,08 - USD  Info
955 AGJ 390Fr 4,33 - 2,17 - USD  Info
953‑955 7,03 - 3,79 - USD 
1985 Niamey-Bamako Powerboat Race

16. september WM: Inga Perforering: 13½ x 13¼

[Niamey-Bamako Powerboat Race, Typ AGK] [Niamey-Bamako Powerboat Race, Typ AGL] [Niamey-Bamako Powerboat Race, Typ AGM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
956 AGK 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
957 AGL 150Fr 1,08 - 0,81 - USD  Info
958 AGM 250Fr 2,17 - 1,08 - USD  Info
956‑958 4,33 - 2,43 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1985 Trees for Niger

1. oktober WM: Inga

[Trees for Niger, Typ AGH1] [Trees for Niger, Typ AGI1] [Trees for Niger, Typ AGJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
959 AGH1 30Fr 0,54 - 0,27 - USD  Info
960 AGI1 85Fr 1,08 - 0,81 - USD  Info
961 AGJ1 110Fr 1,08 - 0,81 - USD  Info
959‑961 2,70 - 1,89 - USD 
1985 Fungi

3. oktober WM: Inga Perforering: 13¼ x 13½

[Fungi, Typ AGN] [Fungi, Typ AGO] [Fungi, Typ AGP] [Fungi, Typ AGQ] [Fungi, Typ AGR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
962 AGN 85Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
963 AGO 110Fr 1,08 - 0,54 - USD  Info
964 AGP 200Fr 2,17 - 1,08 - USD  Info
965 AGQ 300Fr 3,25 - 1,62 - USD  Info
966 AGR 400Fr 4,33 - 2,17 - USD  Info
962‑966 11,64 - 5,95 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
967 AGS 250Fr 2,17 - 1,62 - USD  Info
968 AGT 250Fr 2,17 - 1,62 - USD  Info
967‑968 4,34 - 3,24 - USD 
1985 World Savings Day

31. oktober WM: Inga Perforering: 12½

[World Savings Day, Typ AGU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
969 AGU 210Fr 1,62 - 1,08 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1985 European Year of Music - Musical Instruments

4. november WM: Inga Perforering: 13¼ x 13½

[European Year of Music - Musical Instruments, Typ AGV] [European Year of Music - Musical Instruments, Typ AGW] [European Year of Music - Musical Instruments, Typ AGX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
970 AGV 150Fr 1,08 - 0,81 - USD  Info
971 AGW 210Fr 1,62 - 1,08 - USD  Info
972 AGX 390Fr 3,25 - 2,17 - USD  Info
970‑972 5,95 - 4,06 - USD 
1985 European Year of Music - Musical Instruments

4. november WM: Inga Perforering: 13¼ x 13½

Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
973 AGY 500Fr - - - - USD  Info
973 5,42 - 5,42 - USD 
1985 Airmail - Christmas

19. december WM: Inga Perforering: 13

[Airmail - Christmas, Typ AGZ] [Airmail - Christmas, Typ AHA] [Airmail - Christmas, Typ AHB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
974 AGZ 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
975 AHA 250Fr 2,17 - 1,08 - USD  Info
976 AHB 390Fr 3,25 - 1,62 - USD  Info
974‑976 6,23 - 3,24 - USD 
1985 Airmail - Halley's Comet

26. december WM: Inga Perforering: 13

[Airmail - Halley's Comet, Typ AHC] [Airmail - Halley's Comet, Typ AHD] [Airmail - Halley's Comet, Typ AHE] [Airmail - Halley's Comet, Typ AHF] [Airmail - Halley's Comet, Typ AHG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
977 AHC 110Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
978 AHD 130Fr 0,81 - 0,54 - USD  Info
979 AHE 200Fr 1,62 - 0,81 - USD  Info
980 AHF 300Fr 2,71 - 1,08 - USD  Info
981 AHG 390Fr 3,25 - 1,62 - USD  Info
977‑981 9,20 - 4,59 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör