1965
Nordjemen
1967

Visar nu: Nordjemen - Postfrimärken (1926 - 1990) - 102 frimärken.

[Anti T.B. Campaign - Issues of 1963 Overprinted [Anti T.B. Campaign - Issues of 1963 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
435 FJ1 4B 1,18 - 0,89 - USD  Info
436 FK1 6B 2,37 - 1,18 - USD  Info
435‑436 14,21 - 14,21 - USD 
435‑436 3,55 - 2,07 - USD 
1966 Telecommunications

29. januari WM: Inga Perforering: 12 x 11½

[Telecommunications, Typ KI] [Telecommunications, Typ KJ] [Telecommunications, Typ KK] [Telecommunications, Typ KL] [Telecommunications, Typ KM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
437 KI ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
438 KJ ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
439 KK ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
440 KL ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
441 KM ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
437‑441 1,50 - 1,50 - USD 
1966 Airmail - Telecommunications

29. januari WM: Inga Perforering: 12 x 11½

[Airmail - Telecommunications, Typ KN] [Airmail - Telecommunications, Typ KO] [Airmail - Telecommunications, Typ KP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
442 KN 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
443 KO 6B 1,18 - 0,89 - USD  Info
444 KP 20B 4,74 - 3,55 - USD  Info
442‑444 6,81 - 5,03 - USD 
[Prevention of Cruelty to Animals - Issues of 1965 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
445 JB1 ¼B 0,89 - 0,59 - USD  Info
446 JC1 ½B 0,59 - 0,59 - USD  Info
447 JD1 ¾B 1,78 - 0,89 - USD  Info
448 JE1 1B - - - - USD  Info
449 JF1 1½B - - - - USD  Info
450 JG1 4B - - - - USD  Info
445‑450 3,26 - 2,07 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
451 JH1 6B - - - - USD  Info
452 JI1 8B - - - - USD  Info
453 JJ1 12B - - - - USD  Info
454 JK1 20B - - - - USD  Info
455 JL1 1R - - - - USD  Info
451‑455 - - - - USD 
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
456 JM1 20B - - - - USD  Info
456 11,84 - - - USD 
[The 3rd Arab Summit Conference - Issues of 1964 Overprinted [The 3rd Arab Summit Conference - Issues of 1964 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
457 IV1 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
458 IW1 6B 0,89 - 0,59 - USD  Info
457‑458 1,78 - 1,18 - USD 
[Airmail - The 3rd Arab Summit Conference - Issues of 1964 Overprinted
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
459 IV2 4B - - - - USD  Info
460 IW2 6B - - - - USD  Info
459‑460 5,92 - 5,92 - USD 
459‑460 - - - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1966 "Builders of World Peace"

25. mars WM: Inga Perforering: 12

[ [ [ [ [ [
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
461 LG ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
462 LH ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
463 LI ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
464 LJ ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
465 LK ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
466 LL 4B 0,89 - 0,30 - USD  Info
461‑466 2,39 - 1,80 - USD 
1966 Airmail - "Builders of World Peace"

25. mars WM: Inga Perforering: 12

[Airmail - [Airmail - [Airmail -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
467 LM 6B 1,18 - 0,89 - USD  Info
468 LN 10B 1,18 - 0,89 - USD  Info
469 LO 12B 1,78 - 1,18 - USD  Info
467‑469 4,14 - 2,96 - USD 
1966 Domestic Animals

5. maj WM: Inga Perforering: 12½

[Domestic Animals, Typ LP] [Domestic Animals, Typ LQ] [Domestic Animals, Typ LR] [Domestic Animals, Typ LS] [Domestic Animals, Typ LT] [Domestic Animals, Typ LU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
470 LP ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
471 LQ ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
472 LR ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
473 LS ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
474 LT ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
475 LU 4B 1,18 - 0,89 - USD  Info
470‑475 2,68 - 2,39 - USD 
1966 Airmail - Butterflies

5. maj WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail - Butterflies, Typ LV] [Airmail - Butterflies, Typ LW] [Airmail - Butterflies, Typ LX] [Airmail - Butterflies, Typ LY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
476 LV 6B 3,55 - 1,18 - USD  Info
477 LW 8B 4,74 - 1,78 - USD  Info
478 LX 10B 5,92 - 1,78 - USD  Info
479 LY 16B 9,47 - 2,96 - USD  Info
476‑479 23,68 - 7,70 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
480 KA2 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
481 KB2 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
482 KC1 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
483 KD2 ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
484 KE1 ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
480‑484 1,50 - 1,50 - USD 
[Airmail - Space Flight of [Airmail - Space Flight of [Airmail - Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
485 KB3 4B 0,59 - 0,30 - USD  Info
486 KA3 8B 1,18 - 0,89 - USD  Info
487 KD3 16B 1,78 - 1,18 - USD  Info
485‑487 3,55 - 2,37 - USD 
[Airmail - Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
488 MH 16B - - - - USD  Info
488 11,84 - - - USD 
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
489 GO2 ½B 17,76 - 35,53 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1966 Football World Cup - England

29. maj WM: Inga Perforering: 11

[Football World Cup - England, Typ MJ] [Football World Cup - England, Typ MK] [Football World Cup - England, Typ ML] [Football World Cup - England, Typ MM] [Football World Cup - England, Typ MN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
490 MJ ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
491 MK ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
492 ML ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
493 MM ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
494 MN ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
490‑494 1,50 - 1,50 - USD 
1966 Airmail - Football World Cup - England

29. maj WM: Inga Perforering: 11

[Airmail - Football World Cup - England, Typ MO] [Airmail - Football World Cup - England, Typ MP] [Airmail - Football World Cup - England, Typ MQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
495 MO 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
496 MP 5B 1,18 - 1,18 - USD  Info
497 MQ 20B 2,96 - 2,37 - USD  Info
497 9,47 - 5,92 - USD 
495‑497 5,03 - 4,14 - USD 
1966 Traffic Day

30. juni WM: Inga Perforering: 11 x 11½

[Traffic Day, Typ MR] [Traffic Day, Typ MR1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
498 MR 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
499 MR1 6B 1,18 - 0,89 - USD  Info
498‑499 2,07 - 1,48 - USD 
[Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
500 KA4 1/¼B 0,89 - 0,59 - USD  Info
501 KB4 1/¼B 0,89 - 0,59 - USD  Info
502 KC2 1/¼B 0,89 - 0,59 - USD  Info
503 KD4 3/ 1/3B 1,18 - 0,89 - USD  Info
504 KE2 4/½B 2,37 - 1,78 - USD  Info
500‑504 6,22 - 4,44 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1966 The 4th Anniversary of Revolution

4. september WM: Inga Perforering: 11¼ x 11

[The 4th Anniversary of Revolution, Typ MX] [The 4th Anniversary of Revolution, Typ MY] [The 4th Anniversary of Revolution, Typ MZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
505 MX 2B 0,30 - 0,30 - USD  Info
506 MY 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
507 MZ 6B 1,18 - 0,59 - USD  Info
505‑507 2,37 - 1,48 - USD 
[ [ [ [
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
508 HS3 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
509 HT2 ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
510 HU2 ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
511 HS4 1B 0,30 - 0,30 - USD  Info
512 HT3 4B 0,89 - 0,89 - USD  Info
508‑512 2,09 - 2,09 - USD 
[Airmail - [Airmail -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
513 HU3 16B 3,55 - 3,55 - USD  Info
514 HS5 20B 5,92 - 4,74 - USD  Info
513‑514 9,47 - 8,29 - USD 
1966 Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva

1. november WM: Inga Perforering: 12½

[Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NH] [Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NI] [Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
515 NH ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
516 NI ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
517 NJ ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
515‑517 0,90 - 0,90 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NH1] [Airmail - Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NI1] [Airmail - Inauguration of W.H.O. Headquarters, Geneva, Typ NJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
518 NH1 4B 0,89 - 0,59 - USD  Info
519 NI1 8B 1,78 - 0,89 - USD  Info
520 NJ1 16B 3,55 - 2,37 - USD  Info
520 11,84 - 9,47 - USD 
518‑520 6,22 - 3,85 - USD 
1966 Space Flight of "Gemini 6" and "Gemini 7"

1. december WM: Inga Perforering: 12½

[Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
521 NN ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
522 NO ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
523 NP ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
524 NQ ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
525 NR ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
526 NS 2B 0,59 - 0,30 - USD  Info
521‑526 2,09 - 1,80 - USD 
1966 Airmail - Space Flight of "Gemini 6" and "Gemini 7"

1. december WM: Inga Perforering: 12½

[Airmail - Space Flight of [Airmail - Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
527 NR1 8B 1,78 - 1,18 - USD  Info
528 NS1 12B 2,37 - 1,78 - USD  Info
527‑528 4,15 - 2,96 - USD 
[Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of [Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
529 NN1 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
530 NO1 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
531 NP1 ¼B 0,30 - 0,30 - USD  Info
532 NQ1 ⅓B 0,30 - 0,30 - USD  Info
533 NR2 ½B 0,30 - 0,30 - USD  Info
534 NS2 2B 0,59 - 0,30 - USD  Info
529‑534 2,09 - 1,80 - USD 
[Airmail - Space Flight of [Airmail - Space Flight of
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
535 NR3 8B 1,78 - 1,18 - USD  Info
536 NS3 12B 2,96 - 1,78 - USD  Info
535‑536 4,74 - 2,96 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör