Visar nu: Paraguay - Postfrimärken (1960 - 1969) - 35 frimärken.

1960 Olympic Games - Rome, Italy

18. mars WM: Inga Perforering: 13 x 12½

[Olympic Games - Rome, Italy, Typ OK] [Olympic Games - Rome, Italy, Typ OK1] [Olympic Games - Rome, Italy, Typ OK2] [Olympic Games - Rome, Italy, Typ OK3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
870 OK 0.30₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
871 OK1 0.50₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
872 OK2 0.75₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
873 OK3 1.50₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
870‑873 1,04 - 1,04 - USD 
1960 Airmail - Olympic Games - Rome, Italy

18. mars WM: Inga Perforering: 13 x 12½

[Airmail - Olympic Games - Rome, Italy, Typ OL] [Airmail - Olympic Games - Rome, Italy, Typ OL1] [Airmail - Olympic Games - Rome, Italy, Typ OL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
874 OL 12.45₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
875 OL1 18.15₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
876 OL2 36₲ 0,53 - 0,53 - USD  Info
874‑876 1,05 - 1,05 - USD 
1960 World Refugee Year

7. april WM: Inga Gravyr: El Arte. S.A. Perforering: 11

[World Refugee Year, Typ OM] [World Refugee Year, Typ OM1] [World Refugee Year, Typ OM2] [World Refugee Year, Typ OM3] [World Refugee Year, Typ OM4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
877 OM 0.25₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
878 OM1 0.50₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
879 OM2 0.70₲ 0,53 - 0,26 - USD  Info
880 OM3 1.50₲ 0,53 - 0,26 - USD  Info
881 OM4 3₲ 0,79 - 0,79 - USD  Info
877‑881 2,37 - 1,83 - USD 
1960 Airmail - World Refugee Year

17. april WM: Inga Gravyr: El Arte. S.A. Perforering: 11

[Airmail - World Refugee Year, Typ ON] [Airmail - World Refugee Year, Typ ON1] [Airmail - World Refugee Year, Typ ON2] [Airmail - World Refugee Year, Typ ON3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
882 ON 4₲ 0,79 - 0,53 - USD  Info
883 ON1 12.45₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
884 ON2 18.15₲ 1,58 - 1,05 - USD  Info
885 ON3 23.40₲ 2,11 - 2,11 - USD  Info
882‑885 5,53 - 4,74 - USD 
[Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OO] [Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OP] [Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OQ] [Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
886 OO 1₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
887 OP 3₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
888 OQ 6₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
889 OR 20₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
886‑889 1,04 - 1,04 - USD 
[Airmail - Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OS] [Airmail - Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OT] [Airmail - Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ OU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
890 OS 40₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
891 OT 60₲ 0,53 - 0,53 - USD  Info
892 OU 100₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
890‑892 1,84 - 1,84 - USD 
[Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
893 OW 1₲ - - - - USD  Info
894 OX 3₲ - - - - USD  Info
895 OY 6₲ - - - - USD  Info
896 OZ 20₲ - - - - USD  Info
893‑896 5,27 - 5,27 - USD 
893‑896 - - - - USD 
[Airmail - Universal Declaration of Human Rights by UN - Inscribed "DERECHOS HUMANOS", Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
897 PA 40₲ - - - - USD  Info
898 PB 60₲ - - - - USD  Info
899 PC 100₲ - - - - USD  Info
897‑899 15,81 - 15,81 - USD 
897‑899 - - - - USD 
1960 The 50th Anniversary of U.N.O.

24. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[The 50th Anniversary of U.N.O., Typ PD] [The 50th Anniversary of U.N.O., Typ PE] [The 50th Anniversary of U.N.O., Typ PF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
900 PD 0.30₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
901 PE 0.75₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
902 PF 0.90₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
900‑902 0,78 - 0,78 - USD 
1960 Airmail - The 50th Anniversary of U.N.O.

24. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[Airmail - The 50th Anniversary of U.N.O., Typ PG] [Airmail - The 50th Anniversary of U.N.O., Typ PH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
903 PG 3₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
904 PH 4₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
903‑904 0,52 - 0,52 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör