Visar nu: Paraguay - Postfrimärken (1980 - 1989) - 170 frimärken.

1989 Olympic Games - Barcelona, Spain 1992

5. januari WM: Inga Perforering: 14

[Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DOS] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DOT] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DOU] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DOV] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DOW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4302 DOS 1₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4303 DOT 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4304 DOU 3₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4305 DOV 5₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4306 DOW 60₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4302‑4306 6,80 - 3,39 - USD 
1989 Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain 1992

5. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4307 DOX 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4307 10,46 - 10,46 - USD 
1989 International Space Station - ESA Columbus Module

7. januari WM: Inga storlek på arket: 4 Perforering: 13 x 13¼

[International Space Station - ESA Columbus Module, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4308 DOY 60₲ 3,14 - 2,09 - USD  Info
4308 12,55 - - - USD 
[Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DOZ] [Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DPA] [Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DPB] [Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DPC] [Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DPD] [Winter Olympic Games - Albertville, France 1992, Typ DPE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4309 DOZ 0.25₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4310 DPA 0.50₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4311 DPB 1₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4312 DPC 2₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4313 DPD 3₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4314 DPE 4₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4309‑4314 - - - - USD 
4309‑4314 3,12 - 3,12 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The Death of Japanese Emperor Hirohito, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4315 DPF 0.10₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4316 DPG 0.15₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4317 DPH 0.20₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4318 DPI 0.25₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4319 DPJ 0.30₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4315‑4319 - - - - USD 
4315‑4319 2,60 - 2,60 - USD 
1989 Formula 1 Race Driver

6. mars WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[Formula 1 Race Driver, Typ DPK] [Formula 1 Race Driver, Typ DPL] [Formula 1 Race Driver, Typ DPM] [Formula 1 Race Driver, Typ DPN] [Formula 1 Race Driver, Typ DPO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4320 DPK 1₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4321 DPL 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4322 DPM 3₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4323 DPN 5₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4324 DPO 60₲ 2,09 - 2,09 - USD  Info
4320‑4324 7,85 - 3,91 - USD 
[Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPP] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPS] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPT] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPU] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4325 DPP 5₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4326 DPS 10₲ 2,62 - 0,26 - USD  Info
4327 DPT 20₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4328 DPU 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4329 DPV 30₲ 2,62 - 2,62 - USD  Info
4325‑4329 8,38 - 3,92 - USD 
[Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4330 DPW 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4330 10,46 - 10,46 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPX] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPY] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DPZ] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DQA] [Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ DQB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4331 DPX 5₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4332 DPY 10₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4333 DPZ 20₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4334 DQA 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4335 DQB 30₲ 2,62 - 2,62 - USD  Info
4331‑4335 8,38 - 4,44 - USD 
[Airmail - Gold Medal Winner of Summer Olympic Games in Seoul, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4336 DQC 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4336 10,46 - 10,46 - USD 
1989 Titian Paintings

17. april WM: Inga Perforering: 13 x 13¼

[Titian Paintings, Typ DQD] [Titian Paintings, Typ DQE] [Titian Paintings, Typ DQF] [Titian Paintings, Typ DQG] [Titian Paintings, Typ DQH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4337 DQD 1₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4338 DQE 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4339 DQF 3₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4340 DQG 5₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4341 DQH 60₲ 2,09 - 2,09 - USD  Info
4337‑4341 6,80 - 3,65 - USD 
1989 Airmail - The 125th Anniversary of International Red Cross

17. april WM: Inga Perforering: 13¼ x 13½

[Airmail - The 125th Anniversary of International Red Cross, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4342 DQI 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4342 10,46 - 10,46 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1989 Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France

17. april WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DQJ] [Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DQK] [Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DQL] [Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DQM] [Airmail - Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DQN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4343 DQJ 5₲ 0,78 - 0,26 - USD  Info
4344 DQK 10₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4345 DQL 20₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4346 DQM 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4347 DQN 30₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4343‑4347 6,54 - 3,39 - USD 
1989 Airmail - Christmas - Tizian Paintings

18. april WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Christmas - Tizian Paintings, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4348 DQO 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4348 15,69 - 15,69 - USD 
1989 Airmail - Football World Cup - Italy 1990

21. april WM: Inga Perforering: 14¼

[Airmail - Football World Cup - Italy 1990, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4349 DQP 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4349 10,46 - 10,46 - USD 
1989 Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway

23. maj WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway, Typ DQQ] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway, Typ DQR] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway, Typ DQS] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway, Typ DQT] [Winter Olympic Games - Lillehammer, Norway, Typ DQU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4350 DQQ 1₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4351 DQR 2₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4352 DQS 3₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4353 DQT 5₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4354 DQU 60₲ 5,23 - 3,14 - USD  Info
4350‑4354 15,71 - 6,26 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - The 20th Anniversary of First Manned Moonlanding, Typ DQV] [Airmail - The 20th Anniversary of First Manned Moonlanding, Typ DQW] [Airmail - The 20th Anniversary of First Manned Moonlanding, Typ DQX] [Airmail - The 20th Anniversary of First Manned Moonlanding, Typ DQY] [Airmail - The 20th Anniversary of First Manned Moonlanding, Typ DQZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4355 DQV 5₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4356 DQW 10₲ 4,18 - 1,57 - USD  Info
4357 DQX 20₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4358 DQY 25₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4359 DQZ 30₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4355‑4359 10,46 - 5,75 - USD 
1989 Airmail - Music of Paraguay

25. maj WM: Inga storlek på arket: 1 Perforering: 14¼

[Airmail - Music of Paraguay, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4360 DRA 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4360 26,16 - 26,16 - USD 
1989 Cats

25. maj WM: Inga Perforering: 13 x 13¼

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4361 DRB 1₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4362 DRC 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4363 DRD 3₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4364 DRE 5₲ 2,62 - 0,78 - USD  Info
4361‑4364 5,75 - 5,75 - USD 
4361‑4364 5,76 - 1,82 - USD 
1989 Cats

25. maj WM: Inga Perforering: 13 x 13¼

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4365 DRF 60₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4365 8,37 - - - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ DRG] [Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ DRH] [Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ DRI] [Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ DRJ] [Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ DRK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4366 DRG 5₲ 0,78 - 0,26 - USD  Info
4367 DRH 10₲ 3,14 - 1,05 - USD  Info
4368 DRI 20₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4369 DRJ 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4370 DRK 30₲ 3,14 - 3,14 - USD  Info
4366‑4370 9,68 - 5,23 - USD 
[Airmail - The 800th Anniversary of the City of Hamburg, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4371 DRL 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4371 15,69 - 15,69 - USD 
[Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ DRM] [Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ DRN] [Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ DRO] [Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ DRP] [Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ DRQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4372 DRM 5₲ 0,78 - 0,26 - USD  Info
4373 DRN 10₲ 4,18 - 1,05 - USD  Info
4374 DRO 20₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4375 DRP 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4376 DRQ 30₲ 2,62 - 2,62 - USD  Info
4372‑4376 10,20 - 4,97 - USD 
[Airmail - The 200th Anniversary of the Frech Revolution, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4377 DRR 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4377 12,55 - 12,55 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1989 Airmail - Seemed Zeppelin

27. maj WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Seemed Zeppelin, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4378 DRS 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4378 15,69 - 15,69 - USD 
[The 40th Anniversary of the Federal Republic of Germany, Typ DRT] [The 40th Anniversary of the Federal Republic of Germany, Typ DRU] [The 40th Anniversary of the Federal Republic of Germany, Typ DRV] [The 40th Anniversary of the Federal Republic of Germany, Typ DRW] [The 40th Anniversary of the Federal Republic of Germany, Typ DRX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4379 DRT 1₲ 0,78 - 0,26 - USD  Info
4380 DRU 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4381 DRV 3₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4382 DRW 5₲ 3,14 - 1,05 - USD  Info
4383 DRX 60₲ 3,14 - 1,05 - USD  Info
4379‑4383 10,20 - 3,40 - USD 
[The 500th Anniversary of the Discovery of America, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4384 DRY 3₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4385 DRZ 4₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4386 DSA 5₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4387 DSB 6₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4388 DSC 7₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4389 DSD 8₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4390 DSE 20₲ 5,23 - 5,23 - USD  Info
4384‑4390 - - - - USD 
4384‑4390 12,55 - 12,55 - USD 
[The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSF] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSG] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSH] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSI] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSJ] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSK] [The 800th Anniversary of the Port of Hamburg - Overprinted, Typ DSL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4391 DSF 0.25₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4392 DSG 0.50₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4393 DSH 1₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4394 DSI 2₲ 2,09 - 2,09 - USD  Info
4395 DSJ 3₲ 2,62 - 2,62 - USD  Info
4396 DSK 4₲ 4,18 - 4,18 - USD  Info
4397 DSL 5₲ 2,09 - 2,09 - USD  Info
4391‑4397 12,54 - 12,54 - USD 
[International Stamp Exhibition "BRASILIANA '89" - Rio de Janeiro, Brazil, Typ DSM] [International Stamp Exhibition "BRASILIANA '89" - Rio de Janeiro, Brazil, Typ DSN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4398 DSM 10₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4399 DSN 25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4398‑4399 3,14 - 1,04 - USD 
[Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSO] [Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSP] [Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSQ] [Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSR] [Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSS] [Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DST]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4400 DSO 0.25₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4401 DSP 0.50₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4402 DSQ 1₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4403 DSR 2₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4404 DSS 3₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4405 DST 4₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4400‑4405 3,12 - 1,56 - USD 
[Airmail - Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSU] [Airmail - Paraguay's Participation in Previous Football World Cup Finals - Overprinted, Typ DSV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4406 DSU 25₲ 5,23 - 2,62 - USD  Info
4407 DSV 25₲ 5,23 - 2,62 - USD  Info
4406‑4407 10,46 - 5,24 - USD 
[Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW1] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW2] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW3] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW4] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW5] [Football World Cup - Italy - Paraguay's Participation in Previous Finals, Typ DSW6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4408 DSW 0.25₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4409 DSW1 0.50₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4410 DSW2 1₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4411 DSW3 2₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4412 DSW4 3₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4413 DSW5 4₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4414 DSW6 5₲ 4,18 - 2,62 - USD  Info
4408‑4414 16,72 - 7,30 - USD 
[Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DSX] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DSY] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DSZ] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DTA] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DTB] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DTC] [Space Travel - Overprinted "BIEN ESTUVIMOS EN LA LUNA AHORA NECESITAMOS LOS MEDIOS PARA LLEGAR A LOS PLANETAS", Typ DTD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4415 DSX 0.10₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4416 DSY 0.15₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4417 DSZ 0.20₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4418 DTA 0.25₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4419 DTB 0.30₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4420 DTC 0.50₲ 2,09 - 2,09 - USD  Info
4421 DTD 0.75₲ 3,14 - 3,14 - USD  Info
4415‑4421 9,41 - 9,41 - USD 
[Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - The 100th Anniversary of Modern Olympic Sport, Typ DTE] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - The 100th Anniversary of Modern Olympic Sport, Typ DTE1] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - The 100th Anniversary of Modern Olympic Sport, Typ DTE2] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - The 100th Anniversary of Modern Olympic Sport, Typ DTE3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4422 DTE 1₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4423 DTE1 2₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4424 DTE2 3₲ 0,78 - 0,78 - USD  Info
4425 DTE3 5₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4422‑4425 2,61 - 2,61 - USD 
[Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - The 100th Anniversary of Modern Olympic Sport, Typ DTE4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4426 DTE4 25₲ 6,28 - 6,28 - USD  Info
[Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - Tennis as Olympic Sports, Typ DTF] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - Tennis as Olympic Sports, Typ DTG] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - Tennis as Olympic Sports, Typ DTH] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992 - Tennis as Olympic Sports, Typ DTI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4427 DTF 1₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4428 DTG 2₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4429 DTH 3₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4430 DTI 5₲ 3,14 - 3,14 - USD  Info
4427‑4430 6,28 - 6,28 - USD 
[The 95th Anniversary of the Birth of Hermann Oberth, 1894-1989, Typ DTJ] [The 95th Anniversary of the Birth of Hermann Oberth, 1894-1989, Typ DTK] [The 95th Anniversary of the Birth of Hermann Oberth, 1894-1989, Typ DTL] [The 95th Anniversary of the Birth of Hermann Oberth, 1894-1989, Typ DTM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4431 DTJ 1₲ 4,18 - 1,05 - USD  Info
4432 DTK 2₲ 4,18 - 1,05 - USD  Info
4433 DTL 3₲ 4,18 - 1,05 - USD  Info
4434 DTM 5₲ 4,18 - 1,05 - USD  Info
4431‑4434 16,72 - 4,20 - USD 
[Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTN] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTO] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTP] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTQ] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTR] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTS] [Winter Olympic Games - Albertville, France, Typ DTT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4435 DTN 0.10₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4436 DTO 0.15₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4437 DTP 0.20₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4438 DTQ 0.25₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4439 DTR 0.30₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4440 DTS 0.50₲ 4,18 - 2,09 - USD  Info
4441 DTT 0.75₲ 6,28 - 3,14 - USD  Info
4435‑4441 18,31 - 7,83 - USD 
[Paraguay-Argentina Stamp Exhibition "PARAFIL '89" - Asuncion, Paraguay, Typ DTU] [Paraguay-Argentina Stamp Exhibition "PARAFIL '89" - Asuncion, Paraguay, Typ DTU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4442 DTU 50₲ 3,14 - 3,14 - USD  Info
4443 DTU1 120₲ 8,37 - 8,37 - USD  Info
4442‑4443 11,51 - 11,51 - USD 
1989 Rare Birds

19. december WM: 6 Perforering: 13

[Rare Birds, Typ DTV] [Rare Birds, Typ DTW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4444 DTV 50₲ 0,26 0,26 - - USD  Info
4445 DTW 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4444‑4445 0,52 0,26 0,26 - USD 
1989 Airmail - Rare Birds

19. december WM: 6 Perforering: 13

[Airmail - Rare Birds, Typ DTX] [Airmail - Rare Birds, Typ DTY] [Airmail - Rare Birds, Typ DTZ] [Airmail - Rare Birds, Typ DUA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4446 DTX 300₲ 0,52 - 0,52 - USD  Info
4447 DTY 500₲ 1,05 - 1,05 - USD  Info
4448 DTZ 1000₲ 1,57 - 1,57 - USD  Info
4449 DUA 2000₲ 4,18 - 4,18 - USD  Info
4446‑4449 7,32 - 7,32 - USD 
1989 Olympic Games - Barcelona, Spain 1992

26. december WM: Inga Perforering: 14

[Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DUB] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DUC] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DUD] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DUE] [Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ DUF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4450 DUB 1₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4451 DUC 2₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4452 DUD 3₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4453 DUE 5₲ 1,05 - 0,52 - USD  Info
4454 DUF 60₲ 5,23 - 3,14 - USD  Info
4450‑4454 9,43 - 5,22 - USD 
1989 Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain 1992

26. december WM: Inga Perforering: 13¼

[Airmail - Olympic Games - Barcelona, Spain 1992, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4455 DUG 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4455 12,55 - 12,55 - USD 
[Airmail - The 350th Anniversary of the Death of Peter Paul Rubens, 1577-1640, Typ DUH] [Airmail - The 350th Anniversary of the Death of Peter Paul Rubens, 1577-1640, Typ DUI] [Airmail - The 350th Anniversary of the Death of Peter Paul Rubens, 1577-1640, Typ DUJ] [Airmail - The 350th Anniversary of the Death of Peter Paul Rubens, 1577-1640, Typ DUK] [Airmail - The 350th Anniversary of the Death of Peter Paul Rubens, 1577-1640, Typ DUL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4456 DUH 5₲ 0,52 - 0,26 - USD 
4457 DUI 10₲ 0,78 - 0,26 - USD 
4458 DUJ 25₲ 1,57 - 0,52 - USD 
4459 DUK 25₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4460 DUL 30₲ 2,09 - 2,09 - USD 
4456‑4460 7,05 - 3,91 - USD 
1989 Football World Cup - Italy

29. december WM: Inga Perforering: 13

[Football World Cup - Italy, Typ DUM] [Football World Cup - Italy, Typ DUN] [Football World Cup - Italy, Typ DUO] [Football World Cup - Italy, Typ DUP] [Football World Cup - Italy, Typ DUQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4461 DUM 1₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4462 DUN 2₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4463 DUO 3₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4464 DUP 5₲ 1,05 - 0,26 - USD  Info
4465 DUQ 60₲ 5,23 - 2,09 - USD  Info
4461‑4465 9,43 - 3,13 - USD 
1989 Airmail - Football World Cup - Italy

29. december WM: Inga Perforering: 14¼

[Airmail - Football World Cup - Italy, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4466 DUR 100₲ 0,26 - 0,26 - USD  Info
4466 12,55 - 12,55 - USD 
1989 Airmail - The 150th Anniversary of Stamps

30. december WM: Inga Perforering: 14

[Airmail - The 150th Anniversary of Stamps, Typ DUS] [Airmail - The 150th Anniversary of Stamps, Typ DUT] [Airmail - The 150th Anniversary of Stamps, Typ DUU] [Airmail - The 150th Anniversary of Stamps, Typ DUV] [Airmail - The 150th Anniversary of Stamps, Typ DUW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4467 DUS 5₲ 0,52 - 0,26 - USD  Info
4468 DUT 10₲ 0,78 - 0,26 - USD  Info
4469 DUU 20₲ 1,57 - 0,52 - USD  Info
4470 DUV 25₲ 2,09 - 0,78 - USD  Info
4471 DUW 30₲ 3,14 - 3,14 - USD  Info
4467‑4471 8,10 - 4,96 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör