Visar nu: Peru - Postfrimärken (1910 - 1919) - 37 frimärken.

Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
147 DE1 10C - 20,70 15,52 - USD  Info
[Overprinted "UNION POSTAL" and Surcharged "8 Cts", Typ CQ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
148 CQ3 8/12Cts/C - 0,52 0,26 - USD  Info
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
149 CV1 10C - 31,05 15,52 - USD  Info
[Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CC4] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CR1] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CS1] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CT1] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CD7] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CV2] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CV3] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CQ4] [Issues of 1896, 1905 and 1907 Overprinted "1915" and Surcharged, Typ CW1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
150 CC4 1/1C - 20,70 20,70 - USD  Info
151 CR1 1/1C - 0,78 0,78 - USD  Info
152 CS1 1/2C - 1,03 1,03 - USD  Info
153 CT1 1/4C - 2,59 2,07 - USD  Info
154 CD7 1/10C - 1,03 1,03 - USD  Info
155 CV2 1/10C - 0,52 0,26 - USD  Info
156 CV3 2/10C - 129 103 - USD  Info
157 CQ4 2/12C - 0,26 0,26 - USD  Info
158 CW1 2/20C - 15,52 15,52 - USD  Info
159 CX1 2/50C - 2,59 2,59 - USD  Info
150‑159 - 174 147 - USD 
[Overprinted "VALE" "1916" and Surcharged, Typ DF1] [Overprinted "VALE" "1916" and Surcharged, Typ DG1] [Overprinted "VALE" "1916" and Surcharged, Typ DH1] [Overprinted "VALE" "1916" and Surcharged, Typ DC1] [Overprinted "VALE" "1916" and Surcharged, Typ DI1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
160 DF1 1/12C - 0,26 0,26 - USD  Info
161 DG1 1/20C - 0,26 0,26 - USD  Info
162 DH1 1/50C - 0,26 0,26 - USD  Info
163 DC1 2/4C - 0,26 0,26 - USD  Info
164 DI1 10/1C/S - 0,52 0,26 - USD  Info
160‑164 - 1,56 1,30 - USD 
[Official Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO 1916" or Surcharged "VALE 2 Cts" Also, Typ DJ] [Official Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO 1916" or Surcharged "VALE 2 Cts" Also, Typ DJ2] [Official Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO 1916" or Surcharged "VALE 2 Cts" Also, Typ DJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
165 DJ 1C - 0,26 0,26 - USD  Info
166 DJ2 2/50C - 0,26 0,26 - USD  Info
167 DJ1 10C - 0,26 0,26 - USD  Info
165‑167 - 0,78 0,78 - USD 
[Postage Due Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO VALE" and Surcharged 2 Cts - 1916, Typ CF1] [Postage Due Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO VALE" and Surcharged 2 Cts - 1916, Typ CF2] [Postage Due Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO VALE" and Surcharged 2 Cts - 1916, Typ CF3] [Postage Due Stamps of 1909 Overprinted "FRANQUEO VALE" and Surcharged 2 Cts - 1916, Typ CF4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
168 CF1 2/1C - 0,52 0,52 - USD  Info
169 CF2 2/5C - 0,26 0,26 - USD  Info
170 CF3 2/10C - 0,26 0,26 - USD  Info
171 CF4 2/50C - 0,26 0,26 - USD  Info
168‑171 - 1,30 1,30 - USD 
[Surcharged "Un Centavo", Typ DC2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
172 DC2 1/4C - 0,52 0,52 - USD  Info
1918 -1922 Portraits

WM: Inga Perforering: 12

[Portraits, Typ DD1] [Portraits, Typ DE2] [Portraits, Typ DK] [Portraits, Typ DL] [Portraits, Typ DH2] [Portraits, Typ DI2] [Portraits, Typ DG2] [Portraits, Typ DM] [Portraits, Typ DN] [Portraits, Typ DO] [Portraits, Typ DP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
173 DD1 1C - 0,26 0,26 - USD  Info
174 DE2 2C - 0,26 0,26 - USD  Info
175 DK 4C - 0,26 0,26 - USD  Info
176 DL 5C - 0,26 0,26 - USD  Info
177 DH2 8C - 1,03 0,26 - USD  Info
178 DI2 10C - 0,52 0,26 - USD  Info
179 DG2 12C - 1,03 0,26 - USD  Info
180 DM 20C - 1,55 0,26 - USD  Info
181 DN 50C - 6,21 0,52 - USD  Info
182 DO 1S - 15,52 0,52 - USD  Info
183 DP 2S - 31,05 0,78 - USD  Info
173‑183 - 57,95 3,90 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör