Visar nu: Peru - Postfrimärken (1930 - 1939) - 184 frimärken.

Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
222 EQ 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
223 EL2 2/20C - 0,54 0,54 - USD  Info
[Surcharged
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
224 EP1 2/50C - 0,27 0,27 - USD  Info
1930 The 6th Pan-American Child Congress

5. juli WM: Inga Perforering: 12 x 11½

[The 6th Pan-American Child Congress, Typ ER] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ ES] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ ET] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ EU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
225 ER 2C - 1,09 0,54 - USD  Info
226 ES 5C - 2,72 1,63 - USD  Info
227 ET 10C - 1,63 1,09 - USD  Info
228 EU 50C - 27,20 16,32 - USD  Info
225‑228 - 32,64 19,58 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI2] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI3] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI4] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
229 EI2 2/10C - 0,27 0,27 - USD  Info
230 EI3 4/10C - 0,27 0,27 - USD  Info
231 EI4 10C - 0,27 0,27 - USD  Info
232 EI5 15/10C - 0,27 0,27 - USD  Info
229‑232 - 1,08 1,08 - USD 
1930 -1931 Personalities

WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Personalities, Typ EF1] [Personalities, Typ EG1] [Personalities, Typ EJ1] [Personalities, Typ EK2] [Personalities, Typ EM2] [Personalities, Typ EN1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
233 EF1 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
234 EG1 4C - 0,27 0,27 - USD  Info
235 EJ1 15C - 1,09 0,27 - USD  Info
236 EK2 20C - 1,63 0,27 - USD  Info
237 EM2 50C - 1,63 0,27 - USD  Info
238 EN1 1S - 2,72 0,54 - USD  Info
233‑238 - 7,61 1,89 - USD 
[The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV1] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV2] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
239 EV 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
240 EV1 4C - 0,54 0,54 - USD  Info
241 EV2 10C - 0,27 0,27 - USD  Info
242 EV3 15C - 0,54 0,54 - USD  Info
239‑242 - 1,62 1,62 - USD 
[The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EW] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EW1] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EX] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EX1] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EX2] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EX3] [The 1st Peruvian Philatelic Exhibition - Lima, Peru, Typ EX4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
243 EW 2C - 1,63 1,63 - USD  Info
244 EW1 4C - 1,63 1,63 - USD  Info
245 EX 10C - 1,63 1,63 - USD  Info
246 EX1 10C - 1,63 1,63 - USD  Info
247 EX2 15C - 1,63 1,63 - USD  Info
248 EX3 15C - 1,63 1,63 - USD  Info
249 EX4 15C - 1,63 1,63 - USD  Info
243‑249 - 11,41 11,41 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1931 -1932 Local Motives

WM: Inga Perforering: 11½ x 11

[Local Motives, Typ EY] [Local Motives, Typ EZ] [Local Motives, Typ FA] [Local Motives, Typ FB] [Local Motives, Typ FC] [Local Motives, Typ FD] [Local Motives, Typ FE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
250 EY 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
251 EZ 4C - 0,54 0,27 - USD  Info
252 FA 10C - 1,09 0,27 - USD  Info
253 FB 15C - 1,09 0,27 - USD  Info
254 FC 20C - 6,53 0,27 - USD  Info
255 FD 50C - 6,53 0,27 - USD  Info
256 FE 1S - 13,06 0,82 - USD  Info
250‑256 - 29,11 2,44 - USD 
1932 The 400th Anniversary of Piura

28. juli WM: Inga Perforering: 11½

[The 400th Anniversary of Piura, Typ FF] [The 400th Anniversary of Piura, Typ FF1] [The 400th Anniversary of Piura, Typ FF2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
257 FF 10C - 6,53 6,53 - USD  Info
258 FF1 15C - 6,53 6,53 - USD  Info
259 FF2 50C - 21,76 16,32 - USD  Info
257‑259 - 34,82 29,38 - USD 
1932 The 400th Anniversary of Spanish Conquest of Peru

15. oktober WM: Inga Perforering: 11½

[The 400th Anniversary of Spanish Conquest of Peru, Typ FG] [The 400th Anniversary of Spanish Conquest of Peru, Typ FH] [The 400th Anniversary of Spanish Conquest of Peru, Typ FI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
260 FG 10C - 0,27 0,27 - USD  Info
261 FH 15C - 0,54 0,27 - USD  Info
262 FI 50C - 1,09 0,27 - USD  Info
260‑262 - 1,90 0,81 - USD 
[The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FJ] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FJ1] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FJ2] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FJ3] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FJ4] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FK] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
263 FJ 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
264 FJ1 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
265 FJ2 2C - 0,27 0,27 - USD  Info
266 FJ3 4C - 0,27 0,27 - USD  Info
267 FJ4 4C - 0,27 0,27 - USD  Info
268 FK 10C - 21,76 13,06 - USD  Info
269 FL 10C - 0,54 0,27 - USD  Info
263‑269 - 23,65 14,68 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM1] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM2] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM3] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM4] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM5] [The 1st Anniversary of Constitutional Government, Typ FM6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
270 FM 15C - 0,27 0,27 - USD  Info
271 FM1 15C - 0,27 0,27 - USD  Info
272 FM2 20C - 0,54 0,27 - USD  Info
273 FM3 20C - 0,54 0,27 - USD  Info
274 FM4 50C - 0,82 0,27 - USD  Info
275 FM5 1S - 8,70 0,27 - USD  Info
276 FM6 1S - 8,70 0,82 - USD  Info
270‑276 - 19,84 2,44 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör