Visar nu: Peru - Postfrimärken (1930 - 1939) - 21 frimärken.

[Overprinted "Habilitada Franqueo", Typ EQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
222 EQ 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
[Surcharged "Habilitada 2 Cts. 1930", Typ EL2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
223 EL2 2/20C - 0,57 0,57 - USD  Info
[Surcharged "Habilitada Franqueo 2 Cts. 1930", Typ EP1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
224 EP1 2/50C - 0,28 0,28 - USD  Info
1930 The 6th Pan-American Child Congress

5. juli WM: Inga Perforering: 12 x 11½

[The 6th Pan-American Child Congress, Typ ER] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ ES] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ ET] [The 6th Pan-American Child Congress, Typ EU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
225 ER 2C - 1,13 0,57 - USD  Info
226 ES 5C - 2,83 1,70 - USD  Info
227 ET 10C - 1,70 1,13 - USD  Info
228 EU 50C - 28,35 17,01 - USD  Info
225‑228 - 34,01 20,41 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI2] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI3] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI4] [Fall of Leguia Government - Issue of 1924 Overprinted with Arms of Peru or Surcharged with New Value in Four Corners also, Typ EI5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
229 EI2 2/10C - 0,28 0,28 - USD  Info
230 EI3 4/10C - 0,28 0,28 - USD  Info
231 EI4 10C - 0,28 0,28 - USD  Info
232 EI5 15/10C - 0,28 0,28 - USD  Info
229‑232 - 1,12 1,12 - USD 
1930 -1931 Personalities

WM: Inga Perforering: 15 x 14

[Personalities, Typ EF1] [Personalities, Typ EG1] [Personalities, Typ EJ1] [Personalities, Typ EK2] [Personalities, Typ EM2] [Personalities, Typ EN1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
233 EF1 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
234 EG1 4C - 0,28 0,28 - USD  Info
235 EJ1 15C - 1,13 0,28 - USD  Info
236 EK2 20C - 1,70 0,28 - USD  Info
237 EM2 50C - 1,70 0,28 - USD  Info
238 EN1 1S - 2,83 0,57 - USD  Info
233‑238 - 7,92 1,97 - USD 
[The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV1] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV2] [The 100th Anniversary of the Death of Simon Bolivar, 1783-1830, Typ EV3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
239 EV 2C - 0,28 0,28 - USD  Info
240 EV1 4C - 0,57 0,57 - USD  Info
241 EV2 10C - 0,28 0,28 - USD  Info
242 EV3 15C - 0,57 0,57 - USD  Info
239‑242 - 1,70 1,70 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör