Portugisiska Indien (sida 1/15)
Nästa

Visar nu: Portugisiska Indien - Postfrimärken (1871 - 1962) - 709 frimärken.

1871 Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper

1. oktober WM: Inga Design: José Frederico d'Assa Castel-Branco Gravyr: Gouvinda Zó Perforering: 14-18

[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A1] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A2] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A3] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 10R - 706 353 - USD  Info
2 A1 20R - 1 412 353 - USD  Info
3 A2 40R - 470 353 - USD  Info
4 A3 100R - 588 353 - USD  Info
5 A4 200R - 941 588 - USD  Info
1‑5 - 4 119 2 001 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thick Soft Paper, Typ A5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 A5 10R - 1 765 353 - USD  Info
7 A6 20R - 1 765 470 - USD  Info
8 A7 200R - 1 765 1 177 - USD  Info
9 A8 300R - - 2 354 - USD  Info
6‑9 - 5 296 4 355 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 B 10R - 294 117 - USD  Info
11 B1 20R - 235 94,17 - USD  Info
12 B2 40R - 235 70,63 - USD  Info
13 B3 100R - 70,63 70,63 - USD  Info
14 B4 200R - 294 294 - USD  Info
15 B5 300R - 294 235 - USD  Info
16 B6 600R - 235 176 - USD  Info
17 B7 900R - 205 205 - USD  Info
10‑17 - 1 865 1 265 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B8] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B9] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B10] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 B8 10R - 47,08 35,31 - USD  Info
19 B9 20R - 35,31 35,31 - USD  Info
20 B10 40R - 70,63 70,63 - USD  Info
21 B11 100R - 70,63 58,86 - USD  Info
22 B12 200R - 205 205 - USD  Info
18‑22 - 429 406 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 B13 20R - 235 205 - USD  Info
[Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A9] [Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
24 A9 10R - 14,13 9,42 - USD  Info
25 A10 20R - 17,66 11,77 - USD  Info
26 A11 300R - 117 94,17 - USD  Info
27 A12 600R - 176 117 - USD  Info
28 A13 900R - 176 117 - USD  Info
24‑28 - 502 350 - USD 
[Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in "A" in "INDIA" Missing, Typ C] [Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in "A" in "INDIA" Missing, Typ C1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 C 10R - 35,31 29,43 - USD  Info
30 C1 20R - 706 353 - USD  Info
29‑30 - 741 382 - USD 
1875 Numeral Stamps - Small Value Figures

april WM: Inga Perforering: 12½-14½

[Numeral Stamps - Small Value Figures, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 D 10R - 35,31 29,43 - USD  Info
32 D1 15R - 14,13 11,77 - USD  Info
33 D2 20R - 94,17 47,08 - USD  Info
31‑33 - 143 88,28 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Numeral Stamps - 41 Vertical Lines Above "REIS" in Oval. Inverted A instead of "V" in "SERVICO", Typ E]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
34 E 10R - 7,06 4,71 - USD  Info
35 E1 15R - 470 353 - USD  Info
36 E2 20R - 29,43 17,66 - USD  Info
37 E3 40R - 117 94,17 - USD  Info
38 E4 100R - 205 205 - USD  Info
39 E5 200R - 941 706 - USD  Info
40 E6 300R - 588 470 - USD  Info
41 E7 600R - 941 706 - USD  Info
42 E8 900R - 1 177 941 - USD  Info
34‑42 - 4 480 3 500 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above "REIS" in Oval. Inverted A instead of "V" in "SERVICO", Typ F] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above "REIS" in Oval. Inverted A instead of "V" in "SERVICO", Typ F1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
43 F 10R - 23,54 17,66 - USD  Info
44 F1 20R - 17,66 14,13 - USD  Info
43‑44 - 41,20 31,79 - USD 
1877 Numeral Stamps - "Star" Above Value

1. juni WM: Inga Perforering: 12½-13½

[Numeral Stamps - "Star" Above Value, Typ H]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
45 G 10R - 29,43 23,54 - USD  Info
46 H 10R - 47,08 47,08 - USD  Info
45‑46 - 76,51 70,62 - USD 
[Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I2] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I3] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I4] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I5] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I6] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I7] [Numeral Stamps - "Star" Above Value. 41 Lines Above "REIS" and 39 Lines Below, Typ I8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
47 I 10R - 35,31 29,43 - USD  Info
48 I1 15R - 35,31 35,31 - USD  Info
49 I2 20R - 9,42 9,42 - USD  Info
50 I3 40R - 17,66 17,66 - USD  Info
51 I4 100R - 70,63 70,63 - USD  Info
52 I5 200R - 94,17 94,17 - USD  Info
53 I6 300R - 117 94,17 - USD  Info
54 I7 600R - 117 94,17 - USD  Info
55 I8 900R - 117 94,17 - USD  Info
47‑55 - 615 539 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör