Portugisiska Indien (sida 1/15)
Nästa

Visar nu: Portugisiska Indien - Postfrimärken (1871 - 1962) - 709 frimärken.

[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A1] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A2] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A3] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 10R - 663 331 - USD  Info
2 A1 20R - 1 327 331 - USD  Info
3 A2 40R - 442 331 - USD  Info
4 A3 100R - 552 331 - USD  Info
5 A4 200R - 884 552 - USD  Info
1‑5 - 3 870 1 880 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thick Soft Paper, Typ A5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 A5 10R - 1 658 331 - USD  Info
7 A6 20R - 1 658 442 - USD  Info
8 A7 200R - 1 658 1 105 - USD  Info
9 A8 300R - - 2 211 - USD  Info
6‑9 - 4 976 4 091 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 B 10R - 276 110 - USD  Info
11 B1 20R - 221 88,47 - USD  Info
12 B2 40R - 221 66,35 - USD  Info
13 B3 100R - 66,35 66,35 - USD  Info
14 B4 200R - 276 276 - USD  Info
15 B5 300R - 276 221 - USD  Info
16 B6 600R - 221 165 - USD  Info
17 B7 900R - 193 193 - USD  Info
10‑17 - 1 752 1 188 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B8] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B9] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B10] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 B8 10R - 44,24 33,18 - USD  Info
19 B9 20R - 33,18 33,18 - USD  Info
20 B10 40R - 66,35 66,35 - USD  Info
21 B11 100R - 66,35 55,30 - USD  Info
22 B12 200R - 193 193 - USD  Info
18‑22 - 403 381 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 B13 20R - 221 193 - USD  Info
[Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A9] [Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
24 A9 10R - 13,27 8,85 - USD  Info
25 A10 20R - 16,59 11,06 - USD  Info
26 A11 300R - 110 88,47 - USD  Info
27 A12 600R - 165 110 - USD  Info
28 A13 900R - 165 110 - USD  Info
24‑28 - 472 329 - USD 
[Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in [Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 C 10R - 33,18 27,65 - USD  Info
30 C1 20R - 663 331 - USD  Info
29‑30 - 696 359 - USD 
1875 Numeral Stamps - Small Value Figures

april WM: Inga Perforering: 12½-14½

[Numeral Stamps - Small Value Figures, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 D 10R - 33,18 27,65 - USD  Info
32 D1 15R - 13,27 11,06 - USD  Info
33 D2 20R - 88,47 44,24 - USD  Info
31‑33 - 134 82,95 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Numeral Stamps - 41 Vertical Lines Above
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
34 E 10R - 6,64 4,42 - USD  Info
35 E1 15R - 442 331 - USD  Info
36 E2 20R - 27,65 16,59 - USD  Info
37 E3 40R - 110 88,47 - USD  Info
38 E4 100R - 193 193 - USD  Info
39 E5 200R - 884 663 - USD  Info
40 E6 300R - 552 442 - USD  Info
41 E7 600R - 884 663 - USD  Info
42 E8 900R - 1 105 884 - USD  Info
34‑42 - 4 209 3 288 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
43 F 10R - 22,12 16,59 - USD  Info
44 F1 20R - 16,59 13,27 - USD  Info
43‑44 - 38,71 29,86 - USD 
1877 Numeral Stamps - "Star" Above Value

1. juni WM: Inga Perforering: 12½-13½

[Numeral Stamps -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
45 G 10R - 27,65 22,12 - USD  Info
46 H 10R - 44,24 44,24 - USD  Info
45‑46 - 71,89 66,36 - USD 
[Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
47 I 10R - 33,18 27,65 - USD  Info
48 I1 15R - 33,18 33,18 - USD  Info
49 I2 20R - 8,85 8,85 - USD  Info
50 I3 40R - 16,59 16,59 - USD  Info
51 I4 100R - 66,35 66,35 - USD  Info
52 I5 200R - 88,47 88,47 - USD  Info
53 I6 300R - 110 88,47 - USD  Info
54 I7 600R - 110 88,47 - USD  Info
55 I8 900R - 110 88,47 - USD  Info
47‑55 - 578 506 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör