Portugisiska Indien (sida 1/2)
1880-1889 Nästa

Visar nu: Portugisiska Indien - Postfrimärken (1871 - 1879) - 72 frimärken.

[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A1] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A2] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A3] [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thin Transparent Paper, Typ A4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 10R - 710 355 - USD  Info
2 A1 20R - 1 421 355 - USD  Info
3 A2 40R - 473 355 - USD  Info
4 A3 100R - 592 355 - USD  Info
5 A4 200R - 947 592 - USD  Info
1‑5 - 4 144 2 013 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines in Oval. Thick Soft Paper, Typ A5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 A5 10R - 1 776 355 - USD  Info
7 A6 20R - 1 776 473 - USD  Info
8 A7 200R - 1 776 1 184 - USD  Info
9 A8 300R - - 2 368 - USD  Info
6‑9 - 5 328 4 381 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. Thick Paper, Typ B6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 B 10R - 296 118 - USD  Info
11 B1 20R - 236 94,74 - USD  Info
12 B2 40R - 236 71,05 - USD  Info
13 B3 100R - 71,05 71,05 - USD  Info
14 B4 200R - 296 296 - USD  Info
15 B5 300R - 296 236 - USD  Info
16 B6 600R - 236 177 - USD  Info
17 B7 900R - 207 207 - USD  Info
10‑17 - 1 876 1 273 - USD 
[Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B8] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B9] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B10] [Numeral Stamps - 44 Vertical Lines in Oval. White Laid Paper, Typ B11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 B8 10R - 47,37 35,53 - USD  Info
19 B9 20R - 35,53 35,53 - USD  Info
20 B10 40R - 71,05 71,05 - USD  Info
21 B11 100R - 71,05 59,21 - USD  Info
22 B12 200R - 207 207 - USD  Info
18‑22 - 432 408 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 B13 20R - 236 207 - USD  Info
[Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A9] [Numeral Stamps - Re-Issued. 33 Vertical Lines in Oval. Thin Bluish Toned Paper, Typ A11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
24 A9 10R - 14,21 9,47 - USD  Info
25 A10 20R - 17,76 11,84 - USD  Info
26 A11 300R - 118 94,74 - USD  Info
27 A12 600R - 177 118 - USD  Info
28 A13 900R - 177 118 - USD  Info
24‑28 - 505 352 - USD 
[Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in [Numeral Stamps - Thin Bluish Toned Paper. Small Value Figures - Horizontal Line in
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 C 10R - 35,53 29,60 - USD  Info
30 C1 20R - 710 355 - USD  Info
29‑30 - 746 384 - USD 
1875 Numeral Stamps - Small Value Figures

april WM: Inga Perforering: 12½-14½

[Numeral Stamps - Small Value Figures, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 D 10R - 35,53 29,60 - USD  Info
32 D1 15R - 14,21 11,84 - USD  Info
33 D2 20R - 94,74 47,37 - USD  Info
31‑33 - 144 88,81 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Numeral Stamps - 41 Vertical Lines Above
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
34 E 10R - 7,11 4,74 - USD  Info
35 E1 15R - 473 355 - USD  Info
36 E2 20R - 29,60 17,76 - USD  Info
37 E3 40R - 118 94,74 - USD  Info
38 E4 100R - 207 207 - USD  Info
39 E5 200R - 947 710 - USD  Info
40 E6 300R - 592 473 - USD  Info
41 E7 600R - 947 710 - USD  Info
42 E8 900R - 1 184 947 - USD  Info
34‑42 - 4 507 3 521 - USD 
[Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above [Numeral Stamps - 33 Vertical Lines Above
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
43 F 10R - 23,68 17,76 - USD  Info
44 F1 20R - 17,76 14,21 - USD  Info
43‑44 - 41,44 31,97 - USD 
1877 Numeral Stamps - "Star" Above Value

1. juni WM: Inga Perforering: 12½-13½

[Numeral Stamps -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
45 G 10R - 29,60 23,68 - USD  Info
46 H 10R - 47,37 47,37 - USD  Info
45‑46 - 76,97 71,05 - USD 
[Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps - [Numeral Stamps -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
47 I 10R - 35,53 29,60 - USD  Info
48 I1 15R - 35,53 35,53 - USD  Info
49 I2 20R - 9,47 9,47 - USD  Info
50 I3 40R - 17,76 17,76 - USD  Info
51 I4 100R - 71,05 71,05 - USD  Info
52 I5 200R - 94,74 94,74 - USD  Info
53 I6 300R - 118 94,74 - USD  Info
54 I7 600R - 118 94,74 - USD  Info
55 I8 900R - 118 94,74 - USD  Info
47‑55 - 619 542 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör