Visar nu: Qatar - Postfrimärken (1957 - 2019) - 56 frimärken.

1972 Independence Day

17. januari WM: Inga Perforering: 13¾

[Independence Day, Typ HW] [Independence Day, Typ HX] [Independence Day, Typ HY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
492 HW 35D 0,83 - 0,28 - USD  Info
493 HX 75D 2,21 - 0,55 - USD  Info
494 HY 1.25R 3,32 - 0,83 - USD  Info
492‑494 6,36 - 1,66 - USD 
1972 Independence Day

17. januari WM: Inga Perforering: Printed

[Independence Day, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
495 HZ 3R 11,07 - 2,21 - USD  Info
495 33,22 - 16,61 - USD 
1972 Birds

1. mars WM: Inga Perforering: 12 x 11

[Birds, Typ IZ] [Birds, Typ JA] [Birds, Typ JB] [Birds, Typ JC] [Birds, Typ JD] [Birds, Typ JE] [Birds, Typ JF] [Birds, Typ JG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
496 IZ 1D 1,11 - 0,28 - USD  Info
497 JA 2D 1,11 - 0,28 - USD  Info
498 JB 3D 1,11 - 0,28 - USD  Info
499 JC 4D 1,11 - 0,28 - USD  Info
500 JD 5D 1,11 - 0,28 - USD  Info
501 JE 35D 5,54 - 0,55 - USD  Info
502 JF 75D 11,07 - 1,11 - USD  Info
503 JG 3R 33,22 - 3,32 - USD  Info
496‑503 55,38 - 6,38 - USD 
1972 Previous Issues Surcharged

4. mars WM: Inga Perforering: 13½

[Previous Issues Surcharged, Typ GB1] [Previous Issues Surcharged, Typ GC1] [Previous Issues Surcharged, Typ GD1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
504 GB1 10/60D 2,21 - 0,55 - USD  Info
505 GC1 1/1.25R 11,07 - 2,21 - USD  Info
506 GD1 5/2R 44,29 - 8,86 - USD  Info
504‑506 57,57 - 11,62 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1972 Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

7. mars WM: Inga Perforering: 14

[Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IA] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IA1] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IA2] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IA3] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IA4] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IB] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IB1] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IB2] [Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Typ IB3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
507 IA 5D 0,55 - 0,28 - USD  Info
508 IA1 10D 0,55 - 0,28 - USD  Info
509 IA2 35D 1,11 - 0,28 - USD  Info
510 IA3 55D 2,21 - 0,83 - USD  Info
511 IA4 75D 4,43 - 1,11 - USD  Info
512 IB 1R 5,54 - 1,11 - USD  Info
513 IB1 1.25R 6,64 - 1,66 - USD  Info
514 IB2 5R 22,15 - 6,64 - USD  Info
515 IB3 10R 44,29 - 16,61 - USD  Info
507‑515 87,47 - 28,80 - USD 
1972 International Book Year

23. april WM: Inga Perforering: 14 x 13½

[International Book Year, Typ IC] [International Book Year, Typ IC1] [International Book Year, Typ IC2] [International Book Year, Typ IC3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
516 IC 35D 1,66 - 0,28 - USD  Info
517 IC1 55D 2,77 - 0,55 - USD  Info
518 IC2 75D 4,43 - 0,55 - USD  Info
519 IC3 1.25R 6,64 - 1,11 - USD  Info
516‑519 15,50 - 2,49 - USD 
1972 Olympic Games - Munich, Germany

12. juni WM: Inga Perforering: 13¾

[Olympic Games - Munich, Germany, Typ IH] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ II] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ IK] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ IL] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ IM] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ IH1] [Olympic Games - Munich, Germany, Typ II1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
520 IH 1D 0,28 - 0,28 - USD  Info
521 II 2D 0,28 - 0,28 - USD  Info
522 IJ 3D 0,28 - 0,28 - USD  Info
523 IK 4D 0,28 - 0,28 - USD  Info
524 IL 5D 0,55 - 0,28 - USD  Info
525 IM 35D 1,66 - 0,55 - USD  Info
526 IH1 75D 2,77 - 0,83 - USD  Info
527 II1 3R 13,29 - 2,77 - USD  Info
520‑525 22,15 - 13,29 - USD 
520‑527 19,39 - 5,55 - USD 
1972 Oil from the Sea

8. augusti WM: Inga Perforering: 13¾

[Oil from the Sea, Typ ID] [Oil from the Sea, Typ IE] [Oil from the Sea, Typ IF] [Oil from the Sea, Typ IG] [Oil from the Sea, Typ ID1] [Oil from the Sea, Typ IF1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
528 ID 1D 0,28 - 0,28 - USD  Info
529 IE 3D 0,28 - 0,28 - USD  Info
530 IF 5D 0,28 - 0,28 - USD  Info
531 IG 35D 1,66 - 0,28 - USD  Info
532 ID1 75D 4,43 - 0,83 - USD  Info
533 IF1 3R 16,61 - 3,32 - USD  Info
528‑533 23,54 - 5,27 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1972 Independence Day

3. september WM: Inga Perforering: 13¾

[Independence Day, Typ IN] [Independence Day, Typ IO] [Independence Day, Typ IP] [Independence Day, Typ IQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
534 IN 10D 1,11 - 0,28 - USD  Info
535 IO 35D 2,77 - 0,28 - USD  Info
536 IP 75D 5,54 - 0,83 - USD  Info
537 IQ 1.25R 11,07 - 1,11 - USD  Info
537 22,15 - 13,29 - USD 
534‑537 20,49 - 2,50 - USD 
1972 United Nations Day

20. november WM: Inga Perforering: 13¾ x 14

[United Nations Day, Typ IR] [United Nations Day, Typ IS] [United Nations Day, Typ IT] [United Nations Day, Typ IU] [United Nations Day, Typ IV] [United Nations Day, Typ IW] [United Nations Day, Typ IX] [United Nations Day, Typ IY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
538 IR 1D 0,55 - 0,28 - USD  Info
539 IS 2D 0,55 - 0,28 - USD  Info
540 IT 3D 0,55 - 0,28 - USD  Info
541 IU 4D 0,55 - 0,28 - USD  Info
542 IV 5D 0,55 - 0,55 - USD  Info
543 IW 25D 2,77 - 1,11 - USD  Info
544 IX 55D 5,54 - 2,77 - USD  Info
545 IY 1R 16,61 - 5,54 - USD  Info
538‑545 27,67 - 11,09 - USD 
1972 The 10th Session of Arab States Civil Aviation Council

december WM: Inga Perforering: 14 x 13½

[The 10th Session of Arab States Civil Aviation Council, Typ JH] [The 10th Session of Arab States Civil Aviation Council, Typ JH1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
546 JH 25D 2,77 - 0,83 - USD  Info
547 JH1 30D 4,43 - 1,11 - USD  Info
546‑547 7,20 - 1,94 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör