Visar nu: Qatar - Postfrimärken (1957 - 2019) - 48 frimärken.

[The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NS] [The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NT] [The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NU] [The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NV] [The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NW] [The 4th Anniversary of Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani's Accession, Typ NX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
677 NS 5D 0,28 - 0,28 - USD  Info
678 NT 10D 0,28 - 0,28 - USD  Info
679 NU 35D 1,67 - 0,28 - USD  Info
680 NV 55D 2,78 - 0,56 - USD  Info
681 NW 75D 3,34 - 0,83 - USD  Info
682 NX 1.55R 11,13 - 2,78 - USD  Info
677‑682 19,48 - 5,01 - USD 
1976 Opening of Satellite Earth Station in Qatar

25. februari WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[Opening of Satellite Earth Station in Qatar, Typ NY] [Opening of Satellite Earth Station in Qatar, Typ NZ] [Opening of Satellite Earth Station in Qatar, Typ NY1] [Opening of Satellite Earth Station in Qatar, Typ NZ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
683 NY 35D 1,67 - 0,56 - USD  Info
684 NZ 55D 2,78 - 0,83 - USD  Info
685 NY1 75D 3,34 - 1,11 - USD  Info
686 NZ1 1R 5,57 - 1,67 - USD  Info
683‑686 13,36 - 4,17 - USD 
1976 The 100th Anniversary of the Telephone

10. mars WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[The 100th Anniversary of the Telephone, Typ OA] [The 100th Anniversary of the Telephone, Typ OA1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
687 OA 1R 4,45 - 1,67 - USD  Info
688 OA1 1.35R 5,57 - 2,23 - USD  Info
687‑688 10,02 - 3,90 - USD 
1976 The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament

25. mars WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OB] [The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OC] [The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OB1] [The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OD] [The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OE] [The 4th Arabian Gulf Football Cup Tournament, Typ OC1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
689 OB 5D 0,28 - 0,28 - USD  Info
690 OC 10D 0,56 - 0,28 - USD  Info
691 OB1 35D 2,78 - 0,28 - USD  Info
692 OD 55D 4,45 - 0,56 - USD  Info
693 OE 75D 4,45 - 0,83 - USD  Info
694 OC1 1.25R 6,68 - 1,11 - USD  Info
689‑694 19,20 - 3,34 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1976 Arab Dhows

19. april WM: 3 Perforering: 13 x 13¼

[Arab Dhows, Typ OF] [Arab Dhows, Typ OG] [Arab Dhows, Typ OH] [Arab Dhows, Typ OI] [Arab Dhows, Typ OJ] [Arab Dhows, Typ OK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
695 OF 10D 1,67 - 0,28 - USD  Info
696 OG 35D 3,34 - 0,28 - USD  Info
697 OH 80D 6,68 - 0,83 - USD  Info
698 OI 1.25R 11,13 - 1,11 - USD  Info
699 OJ 1.50R 11,13 - 1,67 - USD  Info
700 OK 2R 16,70 - 2,78 - USD  Info
695‑700 50,65 - 6,95 - USD 
[Olympic Games - Montreal, Canada, Typ OL] [Olympic Games - Montreal, Canada, Typ OM] [Olympic Games - Montreal, Canada, Typ ON] [Olympic Games - Montreal, Canada, Typ OO] [Olympic Games - Montreal, Canada, Typ OP] [Olympic Games - Montreal, Canada, Typ OQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
701 OL 5D 0,28 - 0,28 - USD  Info
702 OM 10D 0,83 - 0,28 - USD  Info
703 ON 35D 2,23 - 0,28 - USD  Info
704 OO 80D 3,34 - 0,56 - USD  Info
705 OP 1.25R 5,57 - 0,83 - USD  Info
706 OQ 1.50R 6,68 - 1,67 - USD  Info
701‑706 18,93 - 3,90 - USD 
[United Nations Conference on Human Settlements, Typ OR] [United Nations Conference on Human Settlements, Typ OS] [United Nations Conference on Human Settlements, Typ OT] [United Nations Conference on Human Settlements, Typ OU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
707 OR 10D 0,28 - 0,28 - USD  Info
708 OS 35D 0,83 - 0,28 - USD  Info
709 OT 80D 2,23 - 0,56 - USD  Info
710 OU 1.25R 5,57 - 1,11 - USD  Info
707‑710 8,91 - 2,23 - USD 
1976 Birds

19. juli WM: 3 Perforering: 13¼ x 14

[Birds, Typ OV] [Birds, Typ OW] [Birds, Typ OX] [Birds, Typ OY] [Birds, Typ OZ] [Birds, Typ PA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
711 OV 5D 0,83 - 0,28 - USD  Info
712 OW 10D 2,23 - 0,28 - USD  Info
713 OX 35D 6,68 - 0,56 - USD  Info
714 OY 80D 13,36 - 1,11 - USD  Info
715 OZ 1.25R 22,26 - 1,67 - USD  Info
716 PA 2R 22,26 - 2,23 - USD  Info
711‑716 67,62 - 6,13 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1976 The 5th Anniversary of Independence

2. september WM: 3 Perforering: 14 x 13¼

[The 5th Anniversary of Independence, Typ PB] [The 5th Anniversary of Independence, Typ PB1] [The 5th Anniversary of Independence, Typ PC] [The 5th Anniversary of Independence, Typ PD] [The 5th Anniversary of Independence, Typ PE] [The 5th Anniversary of Independence, Typ PF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
717 PB 5D 0,28 - 0,28 - USD  Info
718 PB1 10D 0,83 - 0,28 - USD  Info
719 PC 40D 1,67 - 0,28 - USD  Info
720 PD 80D 2,23 - 0,83 - USD  Info
721 PE 1.25R 3,34 - 0,83 - USD  Info
722 PF 1.50R 5,57 - 1,11 - USD  Info
717‑722 13,92 - 3,61 - USD 
1976 United Nations Day

4. oktober WM: 3 Perforering: 13¼ x 14

[United Nations Day, Typ PG] [United Nations Day, Typ PG1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
723 PG 2R 4,45 - 1,11 - USD  Info
724 PG1 3R 6,68 - 1,67 - USD  Info
723‑724 11,13 - 2,78 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör