Tidigare
Ryssland (sida 2/62)
Nästa

Visar nu: Ryssland - Postfrimärken (1857 - 2020) - 3052 frimärken.

1884 Coat of Arms - New Drawing, Vertically Laid Paper

25. januari WM: 2 Gravyr: F.M. Kepler Perforering: 13¼

[Coat of Arms - New Drawing, Vertically Laid Paper, Typ F] [Coat of Arms - New Drawing, Vertically Laid Paper, Typ F2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 F 3.50R - 945 708 - USD  Info
36A* F1 3.50R - 47 256 9 451 - USD  Info
37 F2 7R - 945 945 - USD  Info
36‑37 - 1 890 1 653 - USD 
1888 No. 29 in Different Colour

16. mars WM: 2 Perforering: 14½ x 14¾

[No. 29 in Different Colour, Typ D10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
38 D10 2K - 17,72 9,45 - USD  Info
[Coat of Arms - New  Drawings, Typ G] [Coat of Arms - New  Drawings, Typ G1] [Coat of Arms - New  Drawings, Typ G2] [Coat of Arms - New  Drawings, Typ G3] [Coat of Arms - New  Drawings, Typ H]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
39 G 4K - 0,59 0,30 - USD  Info
40 G1 10K - 0,89 0,30 - USD  Info
41 G2 20K - 2,36 0,89 - USD  Info
42 G3 50K - 2,36 0,89 - USD  Info
43 H 1R - 7,09 2,36 - USD  Info
43A* H1 1R - 354 70,88 - USD  Info
43B* H2 1R - 708 472 - USD  Info
43C* H3 1R - 945 472 - USD  Info
39‑43 - 13,29 4,74 - USD 
1889 Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper

14. december WM: 2 storlek på arket: 25 Perforering: 14¼ x 14¾

[Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ I] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ I1] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ I2] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ I3] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ I4] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ J] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ J1] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ K] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Horizontally Laid Paper, Typ K1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
44 I 1K - 0,59 0,30 - USD  Info
45 I1 2K - 0,59 0,30 - USD  Info
46 I2 3K - 0,59 0,30 - USD  Info
47 I3 5K - 0,89 0,30 - USD  Info
48 I4 7K - 0,59 0,30 - USD  Info
49 J 14K - 2,95 0,30 - USD  Info
50 J1 35K - 11,81 1,18 - USD  Info
51 K 3.50R - 35,44 23,63 - USD  Info
52 K1 7R - 35,44 17,72 - USD  Info
44‑52 - 88,89 44,33 - USD 
Nordfrim Russia Preprint - USD
[Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ I5] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ I6] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ I7] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ I8] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ I9] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ J19] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ J20] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ K3] [Coat of Arms - Thunderbolts Across Post Horns. Vartically Laid Paper, Typ K4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
44A I5 1K - 0,59 0,30 - USD  Info
45A I6 2K - 0,59 0,30 - USD  Info
46A I7 3K - 0,59 0,30 - USD  Info
47A I8 5K - 2,36 0,30 - USD  Info
48A I9 7K - 1,48 0,30 - USD  Info
49A J19 14K - 3,54 0,30 - USD  Info
50A J20 35K - 8,27 1,48 - USD  Info
51A K3 3.50R - 16,54 11,81 - USD  Info
52A K4 7R - 11,81 16,54 - USD  Info
1904 Coat of Arms - New Values

13. juli WM: 2 storlek på arket: 25 Perforering: 13¼ x 13¾

[Coat of Arms - New Values, Typ J2] [Coat of Arms - New Values, Typ J3] [Coat of Arms - New Values, Typ J4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
53 J2 15K - 4,73 2,36 - USD  Info
54 J3 25K - 5,91 3,54 - USD  Info
55 J4 70K - 14,18 3,54 - USD  Info
53‑55 - 24,82 9,44 - USD 
1904 War Charity Issue

18. december WM: Inga storlek på arket: 40 Perforering: 12 x 12½

[War Charity Issue, Typ L] [War Charity Issue, Typ M] [War Charity Issue, Typ N] [War Charity Issue, Typ O]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
56 L 3+3 K - 4,73 4,73 - USD  Info
57 M 5+3 K - 2,36 2,36 - USD  Info
58 N 7+3 K - 2,95 2,36 - USD  Info
59 O 10+3 K - 4,73 4,73 - USD  Info
56‑59 - 14,77 14,18 - USD 
1906 Coat of Arms

1. juni WM: 2 storlek på arket: 25 Perforering: 13¼

[Coat of Arms, Typ P] [Coat of Arms, Typ Q]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
60 P 5R - 23,63 14,18 - USD  Info
60A* P1 5R - 236 295 - USD  Info
61 Q 10R - 35,44 17,72 - USD  Info
60‑61 - 59,07 31,90 - USD 
Nordfrim Russia Preprint - USD
1908 -1912 Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines

WM: Inga storlek på arket: 25 Perforering: 14¼ x 14¾

[Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ R] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ R1] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ R2] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ S] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ R3] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ R4] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ S1] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ J5] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ J6] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ G4] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ J7] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ J8] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ G5] [Coat of Arms - White Thin Elastic Paper with Horizontal Lines, Typ J9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
62 R 1K - 0,89 0,30 - USD  Info
63 R1 2K - 0,89 0,30 - USD  Info
64 R2 3K - 0,89 0,30 - USD  Info
65 S 4K - 0,30 0,30 - USD  Info
66 R3 5K - 2,36 0,30 - USD  Info
67 R4 7K - 1,18 0,30 - USD  Info
68 S1 10K - 9,45 3,54 - USD  Info
69 J5 14K - 3,54 0,89 - USD  Info
70 J6 15K - 3,54 0,89 - USD  Info
71 G4 20K - 7,09 0,30 - USD  Info
72 J7 25K - 1,77 0,59 - USD  Info
73 J8 35K - 9,45 1,18 - USD  Info
74 G5 50K - 23,63 11,81 - USD  Info
75 J9 70K - 17,72 11,81 - USD  Info
62‑75 - 82,70 32,81 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör