Visar nu: Sierra Leone - Postfrimärken (1900 - 1909) - 39 frimärken.

[King Edward VII, Typ G] [King Edward VII, Typ G1] [King Edward VII, Typ G2] [King Edward VII, Typ G3] [King Edward VII, Typ G4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
62 G ½P - 4,84 7,27 - USD  Info
63 G1 1P - 3,03 1,21 - USD  Info
64 G2 1½P - 1,82 14,53 - USD  Info
65 G3 2P - 6,06 24,22 - USD  Info
66 G4 2½P - 7,27 12,11 - USD  Info
62‑66 - 23,02 59,34 - USD 
[King Edward VII, Typ H] [King Edward VII, Typ H1] [King Edward VII, Typ H2] [King Edward VII, Typ H3] [King Edward VII, Typ H4] [King Edward VII, Typ H5] [King Edward VII, Typ H6] [King Edward VII, Typ H7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
67 H 3P - 14,53 18,17 - USD  Info
68 H1 4P - 12,11 18,17 - USD  Info
69 H2 5P - 12,11 48,45 - USD  Info
70 H3 6P - 18,17 24,22 - USD  Info
71 H4 1Sh - 24,22 96,90 - USD  Info
72 H5 2Sh - 72,67 96,90 - USD  Info
73 H6 5Sh - 121 151 - USD  Info
74 H7 - 302 363 - USD  Info
67‑74 - 577 817 - USD 
[King Edward VII, Typ G5] [King Edward VII, Typ G6] [King Edward VII, Typ G7] [King Edward VII, Typ G8] [King Edward VII, Typ G9] [King Edward VII, Typ H8] [King Edward VII, Typ H9] [King Edward VII, Typ H10] [King Edward VII, Typ H11] [King Edward VII, Typ H12] [King Edward VII, Typ H13] [King Edward VII, Typ H14] [King Edward VII, Typ H15]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
75 G5 ½P - 9,69 7,27 - USD  Info
76 G6 1P - 6,06 2,42 - USD  Info
77 G7 1½P - 4,84 18,17 - USD  Info
78 G8 2P - 7,27 6,06 - USD  Info
79 G9 2½P - 7,27 3,03 - USD  Info
80 H8 3P - 60,56 6,06 - USD  Info
81 H9 4P - 12,11 12,11 - USD  Info
82 H10 5P - 18,17 36,34 - USD  Info
83 H11 6P - 6,06 4,84 - USD  Info
84 H12 1Sh - 12,11 14,53 - USD  Info
85 H13 2Sh - 36,34 36,34 - USD  Info
86 H14 5Sh - 48,45 72,67 - USD  Info
87 H15 - 363 363 - USD  Info
75‑87 - 592 583 - USD 
[King Edward VII, Typ G10] [King Edward VII, Typ G11] [King Edward VII, Typ G12] [King Edward VII, Typ G13] [King Edward VII, Typ G14] [King Edward VII, Typ H16] [King Edward VII, Typ H17] [King Edward VII, Typ H18] [King Edward VII, Typ H19] [King Edward VII, Typ H20] [King Edward VII, Typ H21] [King Edward VII, Typ H22] [King Edward VII, Typ H23]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
88 G10 ½P - 1,21 0,61 - USD  Info
89 G11 1P - 9,69 0,91 - USD  Info
90 G12 1½P - 1,21 2,42 - USD  Info
91 G13 2P - 1,21 1,82 - USD  Info
92 G14 2½P - 6,06 3,63 - USD  Info
93 H16 3P - 12,11 3,63 - USD  Info
94 H17 4P - 3,03 1,82 - USD  Info
95 H18 5P - 12,11 7,27 - USD  Info
96 H19 6P - 14,53 12,11 - USD  Info
97 H20 1Sh - 9,69 7,27 - USD  Info
98 H21 2Sh - 24,22 30,28 - USD  Info
99 H22 5Sh - 72,67 72,67 - USD  Info
100 H23 - 363 302 - USD  Info
88‑100 - 531 447 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör