1960-1969 1974
Saint Christopher Nevis
1980-1980 1976

Visar nu: Saint Christopher Nevis - Postfrimärken (1970 - 1979) - 20 frimärken.

1975 Easter

24. mars WM: 2 Perforering: 14½

[Easter, Typ FE] [Easter, Typ FF] [Easter, Typ FG] [Easter, Typ FH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
191 FE 4C 0,27 - 0,27 - USD  Info
192 FF 25C 0,27 - 0,27 - USD  Info
193 FG 40C 0,27 - 0,27 - USD  Info
194 FH 1$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
191‑194 1,35 - 1,35 - USD 
[Opening of the E.C.C.A Headquarters, Typ FI] [Opening of the E.C.C.A Headquarters, Typ FJ] [Opening of the E.C.C.A Headquarters, Typ FK] [Opening of the E.C.C.A Headquarters, Typ FL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
195 FI 12C 0,27 - 0,27 - USD  Info
196 FJ 25C 0,27 - 0,27 - USD  Info
197 FK 40C 0,27 - 0,27 - USD  Info
198 FL 45C 0,27 - 0,27 - USD  Info
195‑198 1,08 - 1,08 - USD 
1975 International Women's Year

15. september WM: 2 Perforering: 14½

[International Women's Year, Typ FM] [International Women's Year, Typ FN] [International Women's Year, Typ FO] [International Women's Year, Typ FP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
199 FM 4C 0,27 - 0,27 - USD  Info
200 FN 25C 0,54 - 0,27 - USD  Info
201 FO 40C 1,63 - 0,54 - USD  Info
202 FP 2.50$ 2,71 - 2,71 - USD  Info
199‑202 5,15 - 3,79 - USD 
1975 Frigate Bay Golf Course

1. november WM: 4 Perforering: 14

[Frigate Bay Golf Course, Typ FQ] [Frigate Bay Golf Course, Typ FQ1] [Frigate Bay Golf Course, Typ FQ2] [Frigate Bay Golf Course, Typ FQ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
203 FQ 4C 0,27 - 0,27 - USD  Info
204 FQ1 25C 0,81 - 0,27 - USD  Info
205 FQ2 40C 0,81 - 0,27 - USD  Info
206 FQ3 1$ 1,09 - 1,63 - USD  Info
203‑206 2,98 - 2,44 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1975 Christmas - Paintings

1. december WM: 4 Perforering: 14

[Christmas - Paintings, Typ FR] [Christmas - Paintings, Typ FS] [Christmas - Paintings, Typ FT] [Christmas - Paintings, Typ FU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
207 FR 25C 0,27 - 0,27 - USD  Info
208 FS 40C 0,54 - 0,54 - USD  Info
209 FT 45C 0,54 - 0,54 - USD  Info
210 FU 1$ 1,09 - 1,09 - USD  Info
207‑210 2,44 - 2,44 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör