1995
Saint Lucia
1997

Visar nu: Saint Lucia - Postfrimärken (1860 - 2019) - 34 frimärken.

1996 Carnival

19. februari WM: 9 Perforering: 14

[Carnival, Typ AEO] [Carnival, Typ AEP] [Carnival, Typ AEQ] [Carnival, Typ AER]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1040 AEO 20C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1041 AEP 65C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1042 AEQ 95C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1043 AER 3$ 2,77 - 2,77 - USD  Info
1040‑1043 4,43 - 4,43 - USD 
[Inauguration of New Irrigation Project, Typ AES] [Inauguration of New Irrigation Project, Typ AET] [Inauguration of New Irrigation Project, Typ AEU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1044 AES 20C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1045 AET 65C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1046 AEU 5$ 4,43 - 4,43 - USD  Info
1044‑1046 5,26 - 5,26 - USD 
1996 Tourism

11. maj WM: 7 Perforering: 14

[Tourism, Typ AEV] [Tourism, Typ AEW] [Tourism, Typ AEX] [Tourism, Typ AEY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1047 AEV 65C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1048 AEW 75C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1049 AEX 95C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1050 AEY 5$ 4,43 - 4,43 - USD  Info
1047‑1050 6,64 - 6,64 - USD 
[The 100th Anniversary of Modern Olympic Games, Typ AFA] [The 100th Anniversary of Modern Olympic Games, Typ AFC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1051 AEZ 15C 0,55 - 0,28 - USD  Info
1052 AFA 15C 0,55 - 0,28 - USD  Info
1053 AFB 75C 2,22 - 0,83 - USD  Info
1054 AFC 75C 2,22 - 0,83 - USD  Info
1051‑1054 5,54 - 2,22 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1996 -2004 Flags and Ships

16. september WM: 9 Perforering: 14¼ x 14¾

[Flags and Ships, Typ AFD] [Flags and Ships, Typ AFE] [Flags and Ships, Typ AFF] [Flags and Ships, Typ AFG] [Flags and Ships, Typ AFH] [Flags and Ships, Typ AFI] [Flags and Ships, Typ AFJ] [Flags and Ships, Typ AFK] [Flags and Ships, Typ AFL] [Flags and Ships, Typ AFM] [Flags and Ships, Typ AFN] [Flags and Ships, Typ AFO] [Flags and Ships, Typ AFP] [Flags and Ships, Typ AFQ] [Flags and Ships, Typ AFR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1055 AFD 10C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1056 AFE 15C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1057 AFF 20C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1058 AFG 25C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1059 AFH 40C 0,28 - 0,28 - USD  Info
1060 AFI 50C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1061 AFJ 55C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1062 AFK 65C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1063 AFL 75C 0,55 - 0,55 - USD  Info
1064 AFM 95C 0,83 - 0,83 - USD  Info
1065 AFN 1$ 0,83 - 0,83 - USD  Info
1066 AFO 2.50$ 2,22 - 2,22 - USD  Info
1067 AFP 5$ 4,43 - 4,43 - USD  Info
1068 AFQ 10$ 11,08 - 11,08 - USD  Info
1069 AFR 25$ 22,15 - 22,15 - USD  Info
1055‑1069 45,14 - 45,14 - USD 
1996 Christmas - Flowers

27. november WM: 9 Perforering: 14

[Christmas - Flowers, Typ AFS] [Christmas - Flowers, Typ AFT] [Christmas - Flowers, Typ AFU] [Christmas - Flowers, Typ AFV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1070 AFS 20C 0,55 - 0,28 - USD  Info
1071 AFT 75C 0,83 - 0,55 - USD  Info
1072 AFU 95C 1,11 - 0,83 - USD  Info
1073 AFV 5$ 5,54 - 4,43 - USD  Info
1070‑1073 8,03 - 6,09 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör