Sverige (sida 1/75)
Nästa

Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1855 - 2021) - 3735 frimärken.

1855 Coat of Arms - Value in Skilling Banco

1. juli WM: Inga storlek på arket: 100 Design: Letterpress Gravyr: Sparre Perforering: 14

[Coat of Arms - Value in Skilling Banco, Typ A] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, Typ A1] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, Typ A2] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, Typ A3] [Coat of Arms - Value in Skilling Banco, Typ A4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 3SK.Bco - 7 089 3 544 - USD  Info
2 A1 4SK.Bco - 1 417 70,90 - USD  Info
3 A2 6SK.Bco - 10 634 945 - USD  Info
4 A3 8SK.Bco - 5 317 472 - USD  Info
5 A4 24SK.Bco - 7 089 1 772 - USD  Info
1‑5 - 31 548 6 806 - USD 
1856 Local stamp from Stockholm

1. juli WM: Inga Perforering: 14

[Local stamp from Stockholm, Typ B]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 B 1SK.Bco - 945 354 - USD  Info
[Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C1] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C2] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C3] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C4] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C5] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C6] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C7] [Coat of Arms - Value in ÖRE, Typ C8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 C 5ÖRE 295 177 23,63 - USD  Info
7a* C1 5ÖRE 1 181 590 147 - USD  Info
8 C2 9ÖRE 945 354 236 - USD  Info
9 C3 12ÖRE 354 177 2,36 - USD  Info
9a* C4 12ÖRE 945 472 23,63 - USD  Info
10 C5 24ÖRE 945 472 29,54 - USD  Info
11 C6 30ÖRE 945 354 29,54 - USD  Info
12 C7 50ÖRE 1 181 590 94,53 - USD  Info
12a* C8 50ÖRE 1 417 708 147 - USD  Info
7‑12 4 667 2 126 415 - USD 
1862 Local Post

1. januari WM: Inga Perforering: 14

[Local Post, Typ B1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 B1 3ÖRE - 472 354 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1862 -1866 Lion

WM: Inga Perforering: 14

[Lion, Typ D] [Lion, Typ D1] [Lion, Typ E] [Lion, Typ E1] [Lion, Typ E2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 D 3ÖRE - 590 472 - USD  Info
14A* D1 3ÖRE 236 94,53 23,63 - USD  Info
15 E 17ÖRE 1 417 708 147 - USD  Info
15a* E1 17ÖRE 1 772 708 708 - USD  Info
16 E2 20ÖRE 590 295 17,72 - USD  Info
14‑16 2 008 1 595 638 - USD 
1872 -1877 Numerals in Circle

1. juli WM: Inga Perforering: 14

[Numerals in Circle, Typ F] [Numerals in Circle, Typ F1] [Numerals in Circle, Typ F2] [Numerals in Circle, Typ F3] [Numerals in Circle, Typ F4] [Numerals in Circle, Typ F5] [Numerals in Circle, Typ F6] [Numerals in Circle, Typ F7] [Numerals in Circle, Typ F8] [Numerals in Circle, Typ F9] [Numerals in Circle, Typ F10] [Numerals in Circle, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17 F 3ÖRE 177 70,90 9,45 - USD  Info
18 F1 4ÖRE 945 472 147 - USD  Info
19 F2 5ÖRE 708 354 4,73 - USD  Info
20 F3 6ÖRE 708 354 35,45 - USD  Info
20a* F4 6ÖRE 1 772 945 70,90 - USD  Info
21 F5 12ÖRE 354 206 0,89 - USD  Info
22 F6 20ÖRE 1 417 708 11,82 - USD  Info
22a* F7 20ÖRE - 3 544 29,54 - USD  Info
23 F8 24ÖRE 1 417 708 35,45 - USD  Info
24 F9 30ÖRE 1 181 590 11,82 - USD  Info
25 F10 50ÖRE 1 417 708 47,26 - USD  Info
26 G 1Rdr 1 772 708 70,90 - USD  Info
17‑26 10 102 4 885 375 - USD 
[Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F11] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F12] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F13] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F14] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F15] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F16] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F17] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F18] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F19] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F20] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ G1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17A F11 3ÖRE 94,53 35,45 4,73 - USD  Info
18A F12 4ÖRE 472 206 2,36 - USD  Info
19A F13 5ÖRE 236 118 0,89 - USD  Info
20A F14 6ÖRE 295 147 4,73 - USD  Info
20aA F15 6ÖRE 354 177 11,82 - USD  Info
21A F16 12ÖRE 70,90 29,54 0,59 - USD  Info
22A F17 20ÖRE 472 206 0,59 - USD  Info
23A F18 24ÖRE 118 70,90 23,63 - USD  Info
24A F19 30ÖRE 708 354 1,18 - USD  Info
25A F20 50ÖRE 590 236 7,09 - USD  Info
26A G1 1Rdr 5 317 1 772 472 - USD  Info
1878 Crowns in Circle - Value in "Krona"

3. mars WM: Inga Perforering: 13

[Crowns in Circle - Value in "Krona", Typ G2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 G2 1Kr 1 181 590 17,72 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1885 King Oscar II

1. januari WM: Inga Design: gammal Perforering: 13

[King Oscar II, Typ H]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
28 H 10ÖRE 708 206 0,59 - USD  Info
1886 Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back

19. mars WM: Inga Perforering: 13

[Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F21] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F22] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F23] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F24] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F25] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F27] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F28] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F29] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ G3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 F21 2ÖRE 3,54 2,36 5,91 - USD  Info
30 F22 3ÖRE 17,72 9,45 17,72 - USD  Info
31 F23 4ÖRE 70,90 23,63 1,18 - USD  Info
32 F24 5ÖRE 147 59,08 0,30 - USD  Info
33 F25 6ÖRE 47,26 23,63 47,26 - USD  Info
33a* F26 6ÖRE 70,90 35,45 47,26 - USD  Info
34 F27 20ÖRE 236 94,53 0,30 - USD  Info
35 F28 30ÖRE 472 177 0,89 - USD  Info
36 F29 50ÖRE 354 147 4,73 - USD  Info
37 G3 1Kr 206 70,90 2,36 - USD  Info
29‑37 1 557 608 80,65 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör