Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1910 - 1919) - 70 frimärken.

[National Coat of Arms, Typ M] [National Coat of Arms, Typ M1] [National Coat of Arms, Typ M2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
55 M 1ÖRE 0,87 0,58 1,74 - USD  Info
56 M1 2ÖRE 4,64 1,74 3,48 - USD  Info
57 M2 4ÖRE 6,96 3,48 1,16 - USD  Info
55‑57 12,47 5,80 6,38 - USD 
1911 King Oscar II

3. maj WM: Inga Perforering: 13

[King Oscar II, Typ J11] [King Oscar II, Typ J12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
58 J11 20ÖRE 46,38 17,39 13,92 - USD  Info
59 J12 25ÖRE 69,58 23,19 3,48 - USD  Info
58‑59 115 40,58 17,40 - USD 
1911 -1914 King Gustaf V

19. november WM: 1 Perforering: 13

[King Gustaf V, Typ N] [King Gustaf V, Typ N1] [King Gustaf V, Typ N2] [King Gustaf V, Typ N3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
60 N 5ÖRE 17,39 11,60 28,99 - USD  Info
61 N1 10ÖRE 17,39 11,60 0,58 - USD  Info
62 N2 1Kr 173 92,77 0,58 - USD  Info
63 N3 5Kr 2,32 2,32 2,32 - USD  Info
60‑63 211 118 32,47 - USD 
[National Coat of Arms, Typ M3] [National Coat of Arms, Typ M4] [National Coat of Arms, Typ M5] [National Coat of Arms, Typ M6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
64 M3 1ÖRE 0,58 0,29 0,29 - USD  Info
65 M4 2ÖRE 0,58 0,29 0,29 - USD  Info
66 M5 3ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
67 M6 4ÖRE 0,58 0,29 0,29 - USD  Info
64‑67 2,03 1,16 1,16 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1911 -1919 King Gustaf V

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[King Gustaf V, Typ N4] [King Gustaf V, Typ N5] [King Gustaf V, Typ N6] [King Gustaf V, Typ N7] [King Gustaf V, Typ N8] [King Gustaf V, Typ N9] [King Gustaf V, Typ N10] [King Gustaf V, Typ N11] [King Gustaf V, Typ N12] [King Gustaf V, Typ N13] [King Gustaf V, Typ N14] [King Gustaf V, Typ N15] [King Gustaf V, Typ N16] [King Gustaf V, Typ N17] [King Gustaf V, Typ N18] [King Gustaf V, Typ N19] [King Gustaf V, Typ N20] [King Gustaf V, Typ N21]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
68 N4 5ÖRE 4,64 1,16 0,29 - USD  Info
69 N5 7ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
70 N6 8ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
71 N7 10ÖRE 4,64 1,74 0,29 - USD  Info
72 N8 12ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
73 N9 15ÖRE 13,92 5,80 0,29 - USD  Info
74 N10 20ÖRE 23,19 6,96 0,29 - USD  Info
75 N11 25ÖRE 0,58 0,29 0,29 - USD  Info
76 N12 27ÖRE 0,58 0,29 0,58 - USD  Info
77 N13 30ÖRE 57,98 17,39 0,29 - USD  Info
78 N14 35ÖRE 46,38 13,92 0,29 - USD  Info
79 N15 40ÖRE 57,98 17,39 0,29 - USD  Info
80 N16 50ÖRE 144 57,98 0,29 - USD  Info
81 N17 55ÖRE 1 739 1 391 4 638 - USD  Info
82 N18 65ÖRE 0,87 0,29 1,74 - USD  Info
83 N19 80ÖRE 1 739 1 391 4 638 - USD  Info
84 N20 90ÖRE 0,87 0,58 0,58 - USD  Info
85 N21 1Kr 202 69,58 0,29 - USD  Info
68‑85 4 039 2 977 9 283 - USD 
[Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O1] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O2] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O3] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O4] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O5] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O6] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O7] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O8] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
86 O 5+5/2 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
87 O1 5+5/3 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
88 O2 5+5/4 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
89 O3 5+5/5 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
90 O4 5+5/6 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
91 O5 10+10/12 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
92 O6 10+10/20 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
93 O7 10+10/24 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
94 O8 10+10/30 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
95 O9 10+10/50 ÖRE 9,28 4,64 6,96 - USD  Info
86‑95 92,80 46,40 69,60 - USD 
[Territorial Defence - Central Post Office Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
96 O10 10+4.90/5 Kr 463 144 579 - USD  Info
[Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P1] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P2] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P3] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P4] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P5] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P6] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P7] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P8] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
97 P 5+5/1 ÖRE 57,98 17,39 13,92 - USD  Info
98 P1 5+5/3 ÖRE 11,60 4,64 6,96 - USD  Info
99 P2 5+5/5 ÖRE 11,60 4,64 6,96 - USD  Info
100 P3 5+10/6 ÖRE 9,28 5,80 6,96 - USD  Info
101 P4 5+15/12 ÖRE 115 34,79 28,99 - USD  Info
102 P5 10+20/20 ÖRE 28,99 13,92 23,19 - USD  Info
103 P6 10+40/24 ÖRE 92,77 57,98 92,77 - USD  Info
104 P7 10+20/30 ÖRE 11,60 4,64 6,96 - USD  Info
105 P8 10+40/50 ÖRE 46,38 17,39 34,79 - USD  Info
106 P9 10+40/1 ÖRE/Kr 231 115 463 - USD  Info
97‑106 618 277 685 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör