Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1910 - 1919) - 70 frimärken.

[National Coat of Arms, Typ M] [National Coat of Arms, Typ M1] [National Coat of Arms, Typ M2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
55 M 1ÖRE 0,89 0,59 1,77 - USD  Info
56 M1 2ÖRE 4,72 1,77 3,54 - USD  Info
57 M2 4ÖRE 7,08 3,54 1,18 - USD  Info
55‑57 12,69 5,90 6,49 - USD 
1911 King Oscar II

3. maj WM: Inga Perforering: 13

[King Oscar II, Typ J11] [King Oscar II, Typ J12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
58 J11 20ÖRE 47,21 17,70 14,16 - USD  Info
59 J12 25ÖRE 70,82 23,61 3,54 - USD  Info
58‑59 118 41,31 17,70 - USD 
1911 -1914 King Gustaf V

19. november WM: 1 Perforering: 13

[King Gustaf V, Typ N] [King Gustaf V, Typ N1] [King Gustaf V, Typ N2] [King Gustaf V, Typ N3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
60 N 5ÖRE 17,70 11,80 29,51 - USD  Info
61 N1 10ÖRE 17,70 11,80 0,59 - USD  Info
62 N2 1Kr 177 94,42 0,59 - USD  Info
63 N3 5Kr 2,36 2,36 2,36 - USD  Info
60‑63 214 120 33,05 - USD 
[National Coat of Arms, Typ M3] [National Coat of Arms, Typ M4] [National Coat of Arms, Typ M5] [National Coat of Arms, Typ M6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
64 M3 1ÖRE 0,59 0,30 0,30 - USD  Info
65 M4 2ÖRE 0,59 0,30 0,30 - USD  Info
66 M5 3ÖRE 0,30 0,30 0,30 - USD  Info
67 M6 4ÖRE 0,59 0,30 0,30 - USD  Info
64‑67 2,07 1,20 1,20 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1911 -1919 King Gustaf V

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[King Gustaf V, Typ N4] [King Gustaf V, Typ N5] [King Gustaf V, Typ N6] [King Gustaf V, Typ N7] [King Gustaf V, Typ N8] [King Gustaf V, Typ N9] [King Gustaf V, Typ N10] [King Gustaf V, Typ N11] [King Gustaf V, Typ N12] [King Gustaf V, Typ N13] [King Gustaf V, Typ N14] [King Gustaf V, Typ N15] [King Gustaf V, Typ N16] [King Gustaf V, Typ N17] [King Gustaf V, Typ N18] [King Gustaf V, Typ N19] [King Gustaf V, Typ N20] [King Gustaf V, Typ N21]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
68 N4 5ÖRE 4,72 1,18 0,30 - USD  Info
69 N5 7ÖRE 0,30 0,30 0,30 - USD  Info
70 N6 8ÖRE 0,30 0,30 0,30 - USD  Info
71 N7 10ÖRE 4,72 1,77 0,30 - USD  Info
72 N8 12ÖRE 0,30 0,30 0,30 - USD  Info
73 N9 15ÖRE 14,16 5,90 0,30 - USD  Info
74 N10 20ÖRE 23,61 7,08 0,30 - USD  Info
75 N11 25ÖRE 0,59 0,30 0,30 - USD  Info
76 N12 27ÖRE 0,59 0,30 0,59 - USD  Info
77 N13 30ÖRE 59,02 17,70 0,30 - USD  Info
78 N14 35ÖRE 47,21 14,16 0,30 - USD  Info
79 N15 40ÖRE 59,02 17,70 0,30 - USD  Info
80 N16 50ÖRE 147 59,02 0,30 - USD  Info
81 N17 55ÖRE 1 770 1 416 4 721 - USD  Info
82 N18 65ÖRE 0,89 0,30 1,77 - USD  Info
83 N19 80ÖRE 1 770 1 416 4 721 - USD  Info
84 N20 90ÖRE 0,89 0,59 0,59 - USD  Info
85 N21 1Kr 206 70,82 0,30 - USD  Info
68‑85 4 111 3 030 9 449 - USD 
[Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O1] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O2] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O3] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O4] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O5] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O6] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O7] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O8] [Territorial Defence - Numeral Stamps Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
86 O 5+5/2 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
87 O1 5+5/3 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
88 O2 5+5/4 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
89 O3 5+5/5 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
90 O4 5+5/6 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
91 O5 10+10/12 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
92 O6 10+10/20 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
93 O7 10+10/24 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
94 O8 10+10/30 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
95 O9 10+10/50 ÖRE 9,44 4,72 7,08 - USD  Info
86‑95 94,40 47,20 70,80 - USD 
[Territorial Defence - Central Post Office Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ O10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
96 O10 10+4.90/5 Kr 472 147 590 - USD  Info
[Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P1] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P2] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P3] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P4] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P5] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P6] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P7] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P8] [Terriorial Defence - Overprinted "LANDSTORMEN" & Surcharged, Typ P9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
97 P 5+5/1 ÖRE 59,02 17,70 14,16 - USD  Info
98 P1 5+5/3 ÖRE 11,80 4,72 7,08 - USD  Info
99 P2 5+5/5 ÖRE 11,80 4,72 7,08 - USD  Info
100 P3 5+10/6 ÖRE 9,44 5,90 7,08 - USD  Info
101 P4 5+15/12 ÖRE 118 35,41 29,51 - USD  Info
102 P5 10+20/20 ÖRE 29,51 14,16 23,61 - USD  Info
103 P6 10+40/24 ÖRE 94,42 59,02 94,42 - USD  Info
104 P7 10+20/30 ÖRE 11,80 4,72 7,08 - USD  Info
105 P8 10+40/50 ÖRE 47,21 17,70 35,41 - USD  Info
106 P9 10+40/1 ÖRE/Kr 236 118 472 - USD  Info
97‑106 629 282 697 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör