Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1940 - 1949) - 77 frimärken.

1940 The 200th Anniversary of the Birth of Carl Michael Bellman

4. februari WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 200th Anniversary of the Birth of Carl Michael Bellman, Typ BP] [The 200th Anniversary of the Birth of Carl Michael Bellman, Typ BP4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
279 BP 5ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
280 BP4 35ÖRE 1,17 0,59 0,59 - USD  Info
279‑280 1,76 0,88 0,88 - USD 
1940 The 200th Anniversary of the Birth of Johan Tobias Sergel

5. september WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 200th Anniversary of the Birth of Johan Tobias Sergel, Typ BQ] [The 200th Anniversary of the Birth of Johan Tobias Sergel, Typ BQ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
281 BQ 15ÖRE 7,04 3,52 0,29 - USD  Info
282 BQ3 50ÖRE 35,18 14,07 0,88 - USD  Info
281‑282 42,22 17,59 1,17 - USD 
1941 Commemorating The Bible

11. maj WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Commemorating The Bible, Typ BR] [Commemorating The Bible, Typ BR3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
283 BR 15ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
284 BR3 90ÖRE 35,18 17,59 0,88 - USD  Info
283‑284 35,47 17,88 1,17 - USD 
1941 Skansen

18. juni WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Skansen, Typ BS] [Skansen, Typ BS3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
285 BS 10ÖRE 2,35 1,76 0,29 - USD  Info
286 BS3 60ÖRE 23,45 11,73 0,59 - USD  Info
285‑286 25,80 13,49 0,88 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1941 The Royal Palace Stockholm

WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The Royal Palace Stockholm, Typ BT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
287 BT 5Kr 2,35 - 0,29 - USD  Info
1941 Artur Hazelius

30. augusti WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Artur Hazelius, Typ BU] [Artur Hazelius, Typ BU3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
288 BU 5ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
289 BU3 1Kr 14,07 7,04 3,52 - USD  Info
288‑289 14,66 7,33 3,81 - USD 
1941 St. Bridget of Sweden - Inscription "SANCTA BIRGITTA"

7. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ horizontal

[St. Bridget of Sweden - Inscription "SANCTA BIRGITTA", Typ BV] [St. Bridget of Sweden - Inscription "SANCTA BIRGITTA", Typ BV3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
290 BV 15ÖRE 0,29 0,29 0,29 - USD  Info
291 BV3 1.20Kr 58,64 23,45 9,38 - USD  Info
290‑291 58,93 23,74 9,67 - USD 
1942 Birds - Swans

4. maj WM: Inga Perforering: 12¾

[Birds - Swans, Typ BW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
292 BW 20Kr 117 58,64 14,07 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1942 Gustaf III & Carl Gustaf Tessin

29. juni WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Gustaf III & Carl Gustaf Tessin, Typ BX] [Gustaf III & Carl Gustaf Tessin, Typ BY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
293 BX 20ÖRE 0,88 0,29 0,29 - USD  Info
294 BY 40ÖRE 35,18 14,07 0,88 - USD  Info
293‑294 36,06 14,36 1,17 - USD 
1942 The 100th Anniversary of Elementary School

1. juli WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 100th Anniversary of Elementary School, Typ BZ] [The 100th Anniversary of Elementary School, Typ BZ4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
295 BZ 10ÖRE 0,59 0,59 0,59 - USD  Info
296 BZ4 90ÖRE 4,69 1,76 7,04 - USD  Info
295‑296 5,28 2,35 7,63 - USD 
[The 200th Anniversary of the Birth of Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786, Typ CA] [The 200th Anniversary of the Birth of Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786, Typ CA3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
297 CA 5ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
298 CA3 60ÖRE 17,59 9,38 0,59 - USD  Info
297‑298 18,18 9,67 0,88 - USD 
1943 The 85th Anniversary of the Birth of King Gustav V, 1858-1950

16. juni WM: Inga Perforering: 12¾ horizontal

[The 85th Anniversary of the Birth of King Gustav V, 1858-1950, Typ CB] [The 85th Anniversary of the Birth of King Gustav V, 1858-1950, Typ CB3] [The 85th Anniversary of the Birth of King Gustav V, 1858-1950, Typ CB4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
299 CB 20ÖRE 0,88 0,59 0,59 - USD  Info
300 CB3 30ÖRE 1,76 0,88 2,93 - USD  Info
301 CB4 60ÖRE 2,35 1,17 3,52 - USD  Info
299‑301 4,99 2,64 7,04 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
[The 50th Anniversary of the Swedish Voluntary Rifle Association, Typ CC] [The 50th Anniversary of the Swedish Voluntary Rifle Association, Typ CC3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
302 CC 10ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
303 CC3 90ÖRE 5,86 2,35 0,59 - USD  Info
302‑303 6,45 2,64 0,88 - USD 
[The 100th Anniversary of the Birth of Oscar Montelius, 1843-1921, Typ CD] [The 100th Anniversary of the Birth of Oscar Montelius, 1843-1921, Typ CD3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
304 CD 5ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
305 CD3 120ÖRE 11,73 5,86 1,76 - USD  Info
304‑305 12,32 6,15 2,05 - USD 
1944 The 300th Anniversary of the Birth of the Marine Chart

15. april WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 300th Anniversary of the Birth of the Marine Chart, Typ CE] [The 300th Anniversary of the Birth of the Marine Chart, Typ CE3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
306 CE 5ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
307 CE3 60ÖRE 11,73 5,86 2,35 - USD  Info
306‑307 12,32 6,15 2,64 - USD 
1944 The Navy

13. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The Navy, Typ CF] [The Navy, Typ CG] [The Navy, Typ CH] [The Navy, Typ CI] [The Navy, Typ CJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
308 CF 10ÖRE 0,59 0,29 0,29 - USD  Info
309 CG 20ÖRE 0,59 0,59 0,29 - USD  Info
310 CH 30ÖRE 0,88 0,59 0,88 - USD  Info
311 CI 40ÖRE 1,17 0,88 1,17 - USD  Info
312 CJ 90ÖRE 14,07 7,04 2,35 - USD  Info
308‑312 17,30 9,39 4,98 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1945 The 80th Anniversary of the Birth of the Red Cross

27. februari WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 80th Anniversary of the Birth of the Red Cross, Typ CK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
313 CK 20ÖRE 0,59 - 0,29 - USD  Info
1945 The 300th Anniversary of the Birth of the Press

29. maj WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 300th Anniversary of the Birth of the Press, Typ CL] [The 300th Anniversary of the Birth of the Press, Typ CL3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
314 CL 5ÖRE 0,29 - 0,29 - USD  Info
315 CL3 60ÖRE 5,86 - 0,29 - USD  Info
314‑315 6,15 - 0,58 - USD 
1945 Victor Rydberg

21. september WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Victor Rydberg, Typ CM] [Victor Rydberg, Typ CM3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
316 CM 20ÖRE 0,59 - 0,29 - USD  Info
317 CM3 90ÖRE 5,86 - 0,59 - USD  Info
316‑317 6,45 - 0,88 - USD 
1945 The 125th Anniversary of the Swedish Savings Bank

27. oktober WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 125th Anniversary of the Swedish Savings Bank, Typ CN] [The 125th Anniversary of the Swedish Savings Bank, Typ CN3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
318 CN 10ÖRE 0,29 - 0,29 - USD  Info
319 CN3 40ÖRE 1,76 - 0,88 - USD  Info
318‑319 2,05 - 1,17 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1946 The 800th Anniversary of the Birth of the Lund Cathedral

28. maj WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[The 800th Anniversary of the Birth of the Lund Cathedral, Typ CO] [The 800th Anniversary of the Birth of the Lund Cathedral, Typ CP] [The 800th Anniversary of the Birth of the Lund Cathedral, Typ CO3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
320 CO 15ÖRE 0,59 - 0,59 - USD  Info
321 CP 20ÖRE 0,29 - 0,29 - USD  Info
322 CO3 90ÖRE 9,38 - 0,59 - USD  Info
320‑322 10,26 - 1,47 - USD 
[Horses - The 100th Anniversary of the First Agricultural Congress in Sweden, Typ CQ] [Horses - The 100th Anniversary of the First Agricultural Congress in Sweden, Typ CQ4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
323 CQ 5ÖRE 0,29 - 0,29 - USD  Info
324 CQ4 60ÖRE 7,04 - 0,59 - USD  Info
323‑324 7,33 - 0,88 - USD 
1946 Esaias Tegner

2. november WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Esaias Tegner, Typ CR] [Esaias Tegner, Typ CR3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
325 CR 10ÖRE 0,29 - 0,29 - USD  Info
326 CR3 40ÖRE 1,17 - 0,59 - USD  Info
325‑326 1,46 - 0,88 - USD 
1946 Alfred Nobel

10. december WM: Inga Perforering: 12¾ vertical

[Alfred Nobel, Typ CS] [Alfred Nobel, Typ CS3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
327 CS 20ÖRE 0,59 - 0,29 - USD  Info
328 CS3 30ÖRE 2,35 - 0,59 - USD  Info
327‑328 2,94 - 0,88 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör