Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1960 - 1969) - 54 frimärken.

1967 World Handball Championships

12. januari WM: Inga Gravyr: C.Z. Slania sc. Perforering: 12½ horizontal

[World Handball Championships, Typ GP] [World Handball Championships, Typ GP1] [World Handball Championships, Typ GP2] [World Handball Championships, Typ GP3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
570 GP 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
570A* GP1 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
570B* GP2 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
571 GP3 2.70Kr 2,15 - 0,80 - USD  Info
570‑571 2,42 - 1,07 - USD 
1967 Tree Crowns - New Values

12. januari WM: Inga Design: Arthur Johansson. Gravyr: Majvor Franzén. Perforering: 12½ vertical

[Tree Crowns - New Values, Typ BM30] [Tree Crowns - New Values, Typ BM31] [Tree Crowns - New Values, Typ BM32]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
572 BM30 1.80Kr 2,15 - 0,54 - USD  Info
573 BM31 1.85Kr 4,29 - 0,80 - USD  Info
574 BM32 2.80Kr 1,07 - 0,27 - USD  Info
572‑574 7,51 - 1,61 - USD 
1967 EFTA

15. februari WM: Inga Design: Polofsson del. Gravyr: H. Gutschmidt sc. Perforering: 12½ horizontal

[EFTA, Typ GQ] [EFTA, Typ GQ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
575 GQ 70ÖRE 0,54 - 0,27 - USD  Info
575A GQ1 70ÖRE 1,07 - 1,07 - USD  Info
1967 The Lion Fortress, Gothenburg

15. februari WM: Inga Design: Sasberg del. Gravyr: H. Gutschmidt sc. Perforering: 12½ horizontal

[The Lion Fortress, Gothenburg, Typ GR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
576 GR 3.70Kr 1,07 - 0,27 - USD  Info
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1967 Mountain Scenery and Uppsala Cathedral

15. mars WM: Inga Design: Sixten Lundbohm del Gravyr: CZ Eslaw Slania sc. Perforering: 12½ vertical

[Mountain Scenery and Uppsala Cathedral, Typ GS] [Mountain Scenery and Uppsala Cathedral, Typ GS1] [Mountain Scenery and Uppsala Cathedral, Typ GS2] [Mountain Scenery and Uppsala Cathedral, Typ GT] [Mountain Scenery and Uppsala Cathedral, Typ GU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
577 GS 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
577A* GS1 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
577B* GS2 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
578 GT 4.50Kr 1,61 - 0,27 - USD  Info
579 GU 7.00Kr 2,15 - 0,54 - USD  Info
577‑579 4,03 - 1,08 - USD 
1967 World Table Tennis Championships

11. april WM: Inga Gravyr: Czesław Słania. Perforering: 12½ horizontal

[World Table Tennis Championships, Typ GV] [World Table Tennis Championships, Typ GV1] [World Table Tennis Championships, Typ GV2] [World Table Tennis Championships, Typ GV3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
580 GV 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
580A* GV1 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
580B* GV2 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
581 GV3 90ÖRE 0,80 - 0,27 - USD  Info
580‑581 1,07 - 0,54 - USD 
1967 Helmet-crests

17. maj WM: Inga Design: Arne Wallhorn. Gravyr: Czesław Słania. Perforering: 12¼ on 3 sides

[Helmet-crests, Typ GW] [Helmet-crests, Typ GW1] [Helmet-crests, Typ GX] [Helmet-crests, Typ GX1] [Helmet-crests, Typ GY] [Helmet-crests, Typ GY1] [Helmet-crests, Typ GZ] [Helmet-crests, Typ GZ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
582 GW 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
582A* GW1 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
583 GX 15ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
583A* GX1 15ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
584 GY 30ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
584A* GY1 30ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
585 GZ 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
585A* GZ1 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
582‑585 1,08 - 1,08 - USD 
1967 Finnish Settlers

16. juni WM: Inga Design: Pentti Rahikainen. Gravyr: Bank of Finland Security Printing House. Perforering: 12½

[Finnish Settlers, Typ HA] [Finnish Settlers, Typ HA1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
586 HA 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
587 HA1 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
586‑587 0,54 - 0,54 - USD 
586‑587 0,54 - 0,54 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1967 King Gustaf VI Adolf - New Values

16. juni WM: Inga Design: D. T. Del Gravyr: C.S. sc. Perforering: 12¾ vertical

[King Gustaf VI Adolf - New Values, Typ FA41] [King Gustaf VI Adolf - New Values, Typ FA44]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
588 FA41 45ÖRE 0,54 - 0,27 - USD  Info
589 FA44 70ÖRE 0,54 - 0,27 - USD  Info
588‑589 1,08 - 0,54 - USD 
1967 Change to Right-hand Traffic

2. september WM: Inga Design: Pierre Olofsson. Gravyr: Majvor Franzén. Perforering: 12¾ vertical

[Change to Right-hand Traffic, Typ HB] [Change to Right-hand Traffic, Typ HB1] [Change to Right-hand Traffic, Typ HB2] [Change to Right-hand Traffic, Typ HB3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
590 HB 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
590A* HB1 35ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
591 HB2 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
591A* HB3 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
590‑591 0,54 - 0,54 - USD 
1967 -1969 Subjects from Postal History and Nature

16. oktober WM: Inga Design: Harald Wiberg del Gravyr: Arne Wallhorn sc Perforering: 12¾ horizontal

[Subjects from Postal History and Nature, Typ HC] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HC1] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HC2] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HD] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HD1] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HD2] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HE] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HE1] [Subjects from Postal History and Nature, Typ HF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
592 HC 5ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
592A* HC1 5ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
592B* HC2 5ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
593 HD 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
593A* HD1 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
593B* HD2 10ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
594 HE 30ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
594A* HE1 30ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
595 HF 90ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
592‑595 1,08 - 1,08 - USD 
1967 The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf

11. november WM: Inga Design: S. Asberg del Gravyr: A. Wallhorn sc. Perforering: 12¾ horizontal

[The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG] [The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG1] [The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG2] [The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG3] [The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG4] [The 85th Anniversary of the Birth of Gustav VI Adolf, Typ HG5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
596 HG 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
596A* HG1 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
596B* HG2 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
597 HG3 70ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
597A* HG4 70ÖRE 0,54 - 0,54 - USD  Info
597B* HG5 70ÖRE 0,54 - 0,54 - USD  Info
596‑597 0,54 - 0,54 - USD 
Nordfrim Banner Preprinted album - Sweden - Catalogue Center - USD
1967 Nobel Prizewinners 1967

9. december WM: Inga Design: Stig Asberg del. Gravyr: Arne Wallhorn sc Perforering: 12½ vertical

[Nobel Prizewinners 1967, Typ HH] [Nobel Prizewinners 1967, Typ HH1] [Nobel Prizewinners 1967, Typ HI] [Nobel Prizewinners 1967, Typ HI1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
598 HH 35ÖRE 0,54 - 0,27 - USD  Info
598A* HH1 35ÖRE 0,54 - 0,80 - USD  Info
599 HI 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
599A* HI1 45ÖRE 0,27 - 0,27 - USD  Info
598‑599 0,81 - 0,54 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör