Sverige

Visar nu: Sverige - Postfrimärken (1855 - 2021) - 4 frimärken.

1872 -1877 Numerals in Circle

1. juli WM: Inga Perforering: 14

[Numerals in Circle, Typ F] [Numerals in Circle, Typ F1] [Numerals in Circle, Typ F2] [Numerals in Circle, Typ F3] [Numerals in Circle, Typ F4] [Numerals in Circle, Typ F5] [Numerals in Circle, Typ F6] [Numerals in Circle, Typ F7] [Numerals in Circle, Typ F8] [Numerals in Circle, Typ F9] [Numerals in Circle, Typ F10] [Numerals in Circle, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17 F 3ÖRE 173 69,58 9,28 - USD  Info
18 F1 4ÖRE 927 463 144 - USD  Info
19 F2 5ÖRE 695 347 4,64 - USD  Info
20 F3 6ÖRE 695 347 34,79 - USD  Info
20a F4 6ÖRE 1 739 927 69,58 - USD  Info
21 F5 12ÖRE 347 202 0,87 - USD  Info
22 F6 20ÖRE 1 391 695 11,60 - USD  Info
22a F7 20ÖRE - 3 478 28,99 - USD  Info
22aEr - 4 638 46,38 - USD 
23 F8 24ÖRE 1 391 695 34,79 - USD  Info
24 F9 30ÖRE 1 159 579 11,60 - USD  Info
25 F10 50ÖRE 1 391 695 46,38 - USD  Info
26 G 1Rdr 1 739 695 69,58 - USD  Info
[Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F11] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F12] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F13] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F14] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F15] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F16] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F17] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F18] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F19] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ F20] [Numerals in Circle - Different Perforation, Typ G1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17A F11 3ÖRE 92,77 34,79 4,64 - USD  Info
18A F12 4ÖRE 463 202 2,32 - USD  Info
19A F13 5ÖRE 231 115 0,87 - USD  Info
20A F14 6ÖRE 289 144 4,64 - USD  Info
20aA F15 6ÖRE 347 173 11,60 - USD  Info
21A F16 12ÖRE 69,58 28,99 0,58 - USD  Info
22A F17 20ÖRE 463 202 0,58 - USD  Info
22AVA1 - - - - USD 
23A F18 24ÖRE 115 69,58 23,19 - USD  Info
24A F19 30ÖRE 695 347 1,16 - USD  Info
25A F20 50ÖRE 579 231 6,96 - USD  Info
26A G1 1Rdr 5 218 1 739 463 - USD  Info
1878 Crowns in Circle - Value in "Krona"

3. mars WM: Inga Perforering: 13

[Crowns in Circle - Value in "Krona", Typ G2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 G2 1Kr 1 159 579 17,39 - USD  Info
1886 Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back

19. mars WM: Inga Perforering: 13

[Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F21] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F22] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F23] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F24] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F25] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F27] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F28] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ F29] [Numerals in Circle - Blue Coach Horn on Back, Typ G3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 F21 2ÖRE 3,48 2,32 5,80 - USD  Info
30 F22 3ÖRE 17,39 9,28 17,39 - USD  Info
31 F23 4ÖRE 69,58 23,19 1,16 - USD  Info
32 F24 5ÖRE 144 57,98 0,29 - USD  Info
33 F25 6ÖRE 46,38 23,19 46,38 - USD  Info
33a F26 6ÖRE 69,58 34,79 46,38 - USD  Info
34 F27 20ÖRE 231 92,77 0,29 - USD  Info
35 F28 30ÖRE 463 173 0,87 - USD  Info
36 F29 50ÖRE 347 144 4,64 - USD  Info
37 G3 1Kr 202 69,58 2,32 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör