Visar nu: Taiwan - Postfrimärken (1990 - 1999) - 681 frimärken.

1990 Door Gods

19. januari WM: 4 Perforering: 13½

[Door Gods, Typ BAY] [Door Gods, Typ BBA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1883 BAX 3.00$ 1,03 - 0,26 - USD  Info
1884 BAY 3.00$ 1,03 - 0,26 - USD  Info
1885 BAZ 7.50$ 2,59 - 0,52 - USD  Info
1886 BBA 7.50$ 2,59 - 0,52 - USD  Info
1883‑1886 7,24 - 1,56 - USD 
1990 Tourism

10. februari WM: 4 Perforering: 13½

[Tourism, Typ BBB] [Tourism, Typ BBC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1887 BBB 2.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1888 BBC 18.00$ 1,55 - 1,03 - USD  Info
1887‑1888 2,07 - 1,29 - USD 
[The 40th Anniversary of National Insurance, Typ BBD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1889 BBD 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
[Yung-An Hsiang Liquefied Natural Gas Terminal, Typ BBE] [Yung-An Hsiang Liquefied Natural Gas Terminal, Typ BBF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1890 BBE 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1891 BBF 16.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1890‑1891 1,55 - 1,04 - USD 
1990 Butterflies

20. april WM: 4 Perforering: 13½

[Butterflies, Typ BBG] [Butterflies, Typ BBH] [Butterflies, Typ BBI] [Butterflies, Typ BBJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1892 BBG 2.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1893 BBH 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1894 BBI 7.50$ 1,03 - 0,52 - USD  Info
1895 BBJ 9.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1892‑1895 3,10 - 1,82 - USD 
1990 Chinese Costumes

10. maj WM: 4 Perforering: 13¼

[Chinese Costumes, Typ BBK] [Chinese Costumes, Typ BBL] [Chinese Costumes, Typ BBM] [Chinese Costumes, Typ BBN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1896 BBK 2.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1897 BBL 3.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1898 BBM 7.50$ 0,78 - 0,26 - USD  Info
1899 BBN 12.00$ 1,55 - 0,78 - USD  Info
1896‑1899 2,85 - 1,56 - USD 
1990 Lighthouses

19. maj WM: 4 Perforering: 13½

[Lighthouses, Typ BBO] [Lighthouses, Typ BBP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1900 BBO 7.00$ 0,78 - 0,52 - USD  Info
1901 BBP 15.00$ 2,07 - 1,03 - USD  Info
1900‑1901 2,85 - 1,55 - USD 
1990 Chinese Classical Poetry

27. juni WM: Inga Perforering: 11¾

[Chinese Classical Poetry, Typ BBQ] [Chinese Classical Poetry, Typ BBR] [Chinese Classical Poetry, Typ BBS] [Chinese Classical Poetry, Typ BBT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1902 BBQ 3.00$ 0,78 - 0,26 - USD  Info
1903 BBR 7.50$ 1,55 - 0,52 - USD  Info
1904 BBS 12.00$ 2,59 - 0,78 - USD  Info
1905 BBT 16.00$ 2,59 - 1,03 - USD  Info
1902‑1905 7,51 - 2,59 - USD 
1990 Bonsai

20. juli WM: 4 Perforering: 13½

[Bonsai, Typ BBU] [Bonsai, Typ BBV] [Bonsai, Typ BBW] [Bonsai, Typ BBX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1906 BBU 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1907 BBV 6.50$ 0,52 - 0,52 - USD  Info
1908 BBW 12.00$ 0,78 - 0,78 - USD  Info
1909 BBX 16.00$ 1,03 - 1,03 - USD  Info
1906‑1909 2,85 - 2,59 - USD 
1990 Snuff Bottles

9. augusti WM: 4 Perforering: 13½

[Snuff Bottles, Typ BBY] [Snuff Bottles, Typ BBZ] [Snuff Bottles, Typ BCA] [Snuff Bottles, Typ BCB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1910 BBY 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1911 BBZ 6.00$ 0,78 - 0,52 - USD  Info
1912 BCA 9.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1913 BCB 16.00$ 1,55 - 1,03 - USD  Info
1910‑1913 3,88 - 2,59 - USD 
1990 Birds

20. augusti WM: 4 Perforering: 13½

[Birds, Typ BCC] [Birds, Typ BCD] [Birds, Typ BCE] [Birds, Typ BCF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1914 BCC 2.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1915 BCD 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1916 BCE 7.50$ 0,78 - 0,26 - USD  Info
1917 BCF 16.00$ 1,55 - 0,78 - USD  Info
1914‑1917 3,37 - 1,56 - USD 
1990 Sports

8. september WM: 4 Perforering: 13½

[Sports, Typ BCG] [Sports, Typ BCH] [Sports, Typ BCI] [Sports, Typ BCJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1918 BCG 2.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1919 BCH 3.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1920 BCI 7.00$ 0,52 - 0,52 - USD  Info
1921 BCJ 16.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1918‑1921 2,07 - 1,82 - USD 
[The 50th Anniversary of Arrival of "Flying Tigers" American Volunteer Group, Typ BCK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1922 BCK 3.00$ 1,03 - 0,26 - USD  Info
1990 Children's Drawings

9. oktober WM: 4 Perforering: 13½

[Children's Drawings, Typ BCL] [Children's Drawings, Typ BCM] [Children's Drawings, Typ BCN] [Children's Drawings, Typ BCO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1923 BCL 2.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1924 BCM 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1925 BCN 7.50$ 0,78 - 0,52 - USD  Info
1926 BCO 12.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1923‑1926 2,59 - 1,82 - USD 
[Cultural Buildings in Chiang Kai-shek Memorial Park, Taipei, Typ BCP] [Cultural Buildings in Chiang Kai-shek Memorial Park, Taipei, Typ BCQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1927 BCP 3.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1928 BCQ 12.00$ 1,03 - 0,78 - USD  Info
1927‑1928 1,29 - 1,04 - USD 
1990 Ancient Coins - "Shell" Money

5. november WM: 4 Perforering: 13½

[Ancient Coins - "Shell" Money, Typ BCR] [Ancient Coins - "Shell" Money, Typ BCS] [Ancient Coins - "Shell" Money, Typ BCT] [Ancient Coins - "Shell" Money, Typ BCU] [Ancient Coins - "Shell" Money, Typ BCV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1929 BCR 2.00$ 0,26 - 0,26 - USD  Info
1930 BCS 3.00$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1931 BCT 6.50$ 0,52 - 0,26 - USD  Info
1932 BCU 7.50$ 0,78 - 0,52 - USD  Info
1933 BCV 9.00$ 0,78 - 0,52 - USD  Info
1929‑1933 2,86 - 1,82 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör