Visar nu: Taiwan - Postfrimärken (2000 - 2009) - 897 frimärken.

2000 Traditional Chinese Writing Equipment

12. januari WM: Inga Perforering: 11¾

[Traditional Chinese Writing Equipment, Typ CAM] [Traditional Chinese Writing Equipment, Typ CAN] [Traditional Chinese Writing Equipment, Typ CAO] [Traditional Chinese Writing Equipment, Typ CAP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2564 CAM 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2565 CAN 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2566 CAO 7$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2567 CAP 26$ 2,17 - 0,81 - USD  Info
2564‑2567 3,79 - 1,62 - USD 
2000 Inauguration of Second Southern Freeway

2. februari WM: Inga Perforering: 13

[Inauguration of Second Southern Freeway, Typ CAQ] [Inauguration of Second Southern Freeway, Typ CAR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2568 CAQ 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2569 CAR 12$ 1,09 - 0,54 - USD  Info
2568‑2569 1,63 - 0,81 - USD 
2000 Inauguration of Second Southern Freeway

2. februari WM: Inga Perforering: 12

[Inauguration of Second Southern Freeway, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2570 CAS 25$ 2,17 - 0,81 - USD  Info
2570 2,17 - 0,81 - USD 
2000 Seasonal Periods

3. februari WM: Inga Perforering: 11¾

[Seasonal Periods, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2571 CAT 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2572 CAU 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2573 CAV 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2574 CAW 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2575 CAX 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2576 CAY 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2571‑2576 2,72 - 1,63 - USD 
2571‑2576 1,62 - 1,62 - USD 
2000 The 100th Anniversary of Soochow University

16. mars WM: Inga Perforering: 13

[The 100th Anniversary of Soochow University, Typ CAZ] [The 100th Anniversary of Soochow University, Typ CBA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2577 CAZ 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2578 CBA 25$ 2,17 - 1,09 - USD  Info
2577‑2578 2,71 - 1,36 - USD 
[Classical Literature - Romance of the Three Kingdoms by Luo Guanzhong, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2579 CBB 3.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2580 CBC 3.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2581 CBD 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2582 CBE 20$ 1,09 - 0,27 - USD  Info
2579‑2582 3,26 - 1,09 - USD 
2579‑2582 2,71 - 1,08 - USD 
2000 Seasonal Periods

5. maj WM: Inga Perforering: 11¾

[Seasonal Periods, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2583 CBF 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2584 CBG 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2585 CBH 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2586 CBI 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2587 CBJ 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2588 CBK 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2583‑2588 3,26 - 1,63 - USD 
2583‑2588 3,24 - 1,62 - USD 
[Inauguration of Chen Shui-bian as 10th President and Lu Hsiu-lien as Vice-President, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2589 CBL 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2590 CBM 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2589‑2590 2,17 - 0,81 - USD 
2589‑2590 1,08 - 0,54 - USD 
2000 Monuments Marking the Tropic of Cancer

21. juni WM: Inga Perforering: 13

[Monuments Marking the Tropic of Cancer, Typ CBN] [Monuments Marking the Tropic of Cancer, Typ CBO] [Monuments Marking the Tropic of Cancer, Typ CBP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2591 CBN 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2592 CBO 12$ 1,09 - 0,54 - USD  Info
2593 CBP 25$ 1,63 - 0,81 - USD  Info
2591‑2593 2,99 - 1,62 - USD 
2000 Chinese Engravings of Fruit by Hu Chen-yan

5. juli WM: Inga Perforering: 13½

[Chinese Engravings of Fruit by Hu Chen-yan, Typ CBQ] [Chinese Engravings of Fruit by Hu Chen-yan, Typ CBR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2594 CBQ 32$ 2,72 - 2,72 - USD  Info
2595 CBR 34$ 2,72 - 2,72 - USD  Info
2594‑2595 5,44 - 5,44 - USD 
2000 Sacred Trees

20. juli WM: Inga Perforering: 11 x 11½

[Sacred Trees, Typ CBS] [Sacred Trees, Typ CBT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2596 CBS 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2597 CBT 39$ 2,72 - 1,09 - USD  Info
2596‑2597 2,99 - 1,36 - USD 
2000 Seasonal Periods

4. augusti WM: Inga Perforering: 11¾

[Seasonal Periods, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2598 CBU 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2599 CBV 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2600 CBW 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2601 CBX 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2602 CBY 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2603 CBZ 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2598‑2603 3,26 - 1,63 - USD 
2598‑2603 3,24 - 1,62 - USD 
[Issue of 1988 Surcharged 350, Typ CCA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2604 CCA 3.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2000 Poisonous Plants

8. september WM: Inga Perforering: 13

[Poisonous Plants, Typ CCB] [Poisonous Plants, Typ CCC] [Poisonous Plants, Typ CCD] [Poisonous Plants, Typ CCE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2605 CCB 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2606 CCC 5$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
2607 CCD 12$ 1,09 - 0,54 - USD  Info
2608 CCE 20$ 1,63 - 0,81 - USD  Info
2605‑2608 3,80 - 1,89 - USD 
2000 Earthquakes

21. september WM: Inga Perforering: 11½

[Earthquakes, Typ CCF] [Earthquakes, Typ CCG] [Earthquakes, Typ CCH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2609 CCF 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2610 CCG 12$ 1,09 - 0,54 - USD  Info
2611 CCH 25$ 2,17 - 1,09 - USD  Info
2609‑2611 3,53 - 1,90 - USD 
2000 Dragonflies

11. oktober WM: Inga Perforering: 13

[Dragonflies, Typ CCI] [Dragonflies, Typ CCJ] [Dragonflies, Typ CCK] [Dragonflies, Typ CCL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2612 CCI 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2613 CCJ 5$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2614 CCK 12$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
2615 CCL 12$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
2612‑2615 2,17 - 1,09 - USD 
2612‑2615 2,16 - 1,08 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör