Visar nu: Taiwan - Postfrimärken (1945 - 2020) - 40 frimärken.

1961 Ancient Chinese Art Treasures

1. februari WM: Inga Perforering: 13

[Ancient Chinese Art Treasures, Typ DU] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ DV] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ DW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
396 DU 0.80$ 2,70 - 0,27 - USD  Info
397 DV 1.20$ 5,40 - 0,54 - USD  Info
398 DW 2.50$ 8,65 - 1,08 - USD  Info
396‑398 16,75 - 1,89 - USD 
1961 Agricultural Census

4. februari WM: Inga Perforering: 12

[Agricultural Census, Typ DX] [Agricultural Census, Typ DX1] [Agricultural Census, Typ DX2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
399 DX 0.80$ - 0,81 0,27 - USD  Info
400 DX1 2.00$ - 4,32 0,54 - USD  Info
401 DX2 3.20$ - 5,40 0,27 - USD  Info
399‑401 - 10,53 1,08 - USD 
[The 10th Anniversary of Chinese Women's Anti-Aggression League, 1960, Typ DY] [The 10th Anniversary of Chinese Women's Anti-Aggression League, 1960, Typ DY1] [The 10th Anniversary of Chinese Women's Anti-Aggression League, 1960, Typ DY2] [The 10th Anniversary of Chinese Women's Anti-Aggression League, 1960, Typ DY3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
402 DY 0.80$ 1,62 - 0,27 - USD  Info
403 DY1 1.00$ 4,32 - 0,54 - USD  Info
404 DY2 2.00$ 4,32 - 0,54 - USD  Info
405 DY3 3.20$ 6,48 - 1,08 - USD  Info
402‑405 16,74 - 2,43 - USD 
1961 Mail Order Service

20. mars WM: Inga Perforering: 12

[Mail Order Service, Typ DZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
406 DZ 3.00$ - 5,40 0,54 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 100th Anniversary of the Birth of Jeme Tien-yao, Railway Engineer, 1861-1919, Typ EA] [The 100th Anniversary of the Birth of Jeme Tien-yao, Railway Engineer, 1861-1919, Typ EB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
407 EA 0.80$ - 1,08 0,27 - USD  Info
408 EB 2.00$ - 3,24 0,81 - USD  Info
407‑408 - 4,32 1,08 - USD 
1961 Ancient Chinese Art Treasures

1. maj WM: Inga Perforering: 13

[Ancient Chinese Art Treasures, Typ EC] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ ED] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ EE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
409 EC 1.00$ 5,40 - 0,27 - USD  Info
410 ED 1.50$ 5,40 - 0,81 - USD  Info
411 EE 2.00$ 5,40 - 0,54 - USD  Info
409‑411 16,20 - 1,62 - USD 
[The 1st Anniversary of Chiang Kai-shek's Third Term Inauguration, Typ EF] [The 1st Anniversary of Chiang Kai-shek's Third Term Inauguration, Typ EG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
412 EF 0.80$ 1,62 - 0,27 - USD  Info
413 EG 2.00$ 6,48 - 1,62 - USD  Info
412‑413 21,61 - 32,42 - USD 
412‑413 8,10 - 1,89 - USD 
[The 40th Anniversary of Chinese Civil Air Service, Typ EH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
414 EH 10.00$ 4,32 - 1,08 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1961 Ancient Chinese Art Treasures

15. augusti WM: Inga Perforering: 13

[Ancient Chinese Art Treasures, Typ EI] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ EJ] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ EK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
415 EI 0.80$ 2,16 - 0,27 - USD  Info
416 EJ 1.00$ 5,40 - 0,54 - USD  Info
417 EK 1.50$ 5,40 - 1,62 - USD  Info
415‑417 12,96 - 2,43 - USD 
1961 Ancient Chinese Art Treasures

15. september WM: Inga Perforering: 13

[Ancient Chinese Art Treasures, Typ EL] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ EM] [Ancient Chinese Art Treasures, Typ EN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
418 EL 2.00$ 10,81 - 0,81 - USD  Info
419 EM 4.00$ 12,97 - 1,08 - USD  Info
420 EN 4.50$ 16,21 - 2,70 - USD  Info
418‑420 39,99 - 4,59 - USD 
1961 The 50th National Day

10. oktober WM: Inga Perforering: 13½

[The 50th National Day, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
421 XEN 0.80$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
422 EO 5.00$ 5,40 - 1,62 - USD  Info
421‑422 16,21 - 16,21 - USD 
421‑422 7,02 - 2,16 - USD 
1961 Taiwan Scenery

31. oktober WM: Inga Perforering: 13½ x 14½

[Taiwan Scenery, Typ EP] [Taiwan Scenery, Typ EQ] [Taiwan Scenery, Typ ER] [Taiwan Scenery, Typ ES]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
423 EP 0.80$ 4,32 - 0,27 - USD  Info
424 EQ 1.00$ 10,81 - 0,81 - USD  Info
425 ER 2.00$ 12,97 - 0,54 - USD  Info
426 ES 3.20$ 16,21 - 1,08 - USD  Info
423‑426 44,31 - 2,70 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1961 Taiwan Industries

14. november WM: Inga Perforering: 11¾

[Taiwan Industries, Typ ET] [Taiwan Industries, Typ EU] [Taiwan Industries, Typ EV] [Taiwan Industries, Typ EW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
427 ET 0.80$ 2,16 - 0,27 - USD  Info
428 EU 1.50$ 4,32 - 0,81 - USD  Info
429 EV 2.50$ 5,40 - 0,81 - USD  Info
430 EW 3.20$ 8,65 - 0,81 - USD  Info
427‑430 20,53 - 2,70 - USD 
1961 The 1st Taiwan Atomic Reactor Inauguration

2. december WM: Inga Perforering: 13

[The 1st Taiwan Atomic Reactor Inauguration, Typ EX] [The 1st Taiwan Atomic Reactor Inauguration, Typ EY] [The 1st Taiwan Atomic Reactor Inauguration, Typ EZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
431 EX 0.80$ 1,62 - 0,27 - USD  Info
432 EY 2.00$ 5,40 - 1,08 - USD  Info
433 EZ 3.20$ 6,48 - 1,08 - USD  Info
431‑433 13,50 - 2,43 - USD 
1961 The 80th Anniversary of Chinese Telecommunications

28. december WM: Inga Perforering: 13

[The 80th Anniversary of Chinese Telecommunications, Typ FA] [The 80th Anniversary of Chinese Telecommunications, Typ FB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
434 FA 0.80$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
435 FB 3.20$ 2,70 - 0,81 - USD  Info
434‑435 3,78 - 1,08 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör