Visar nu: Taiwan - Postfrimärken (1945 - 2020) - 71 frimärken.

1986 Pine, Bamboo and Plum

10. januari WM: 4 Perforering: 13½

[Pine, Bamboo and Plum, Typ ASH] [Pine, Bamboo and Plum, Typ ASI] [Pine, Bamboo and Plum, Typ ASJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1649 ASH 1.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1650 ASI 11.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1651 ASJ 18.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1649‑1651 1,64 - 0,81 - USD 
[Painting
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1652 ASK 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1653 ASL 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1654 ASM 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1655 ASN 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1656 ASO 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1652‑1656 10,96 - 2,74 - USD 
1652‑1656 8,20 - 1,35 - USD 
1986 Flower Arrangements

20. februari WM: 4 Perforering: 13½

[Flower Arrangements, Typ ASP] [Flower Arrangements, Typ ASQ] [Flower Arrangements, Typ ASR] [Flower Arrangements, Typ ASS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1657 ASP 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1658 ASQ 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1659 ASR 8.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1660 ASS 10.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1657‑1660 3,01 - 1,08 - USD 
[The 90th Anniversary of Post Office, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1661 AST 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1662 ASU 5.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1663 ASV 8.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1664 ASW 10.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1661‑1664 6,58 - 2,74 - USD 
1661‑1664 1,64 - 1,08 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1986 Famous Chinese

29. mars WM: 4 Perforering: 13½ x 12½

[Famous Chinese, Typ ASX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1665 ASX 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1986 Yushan National Park

10. april WM: 4 Perforering: 13½

[Yushan National Park, Typ ASY] [Yushan National Park, Typ ASZ] [Yushan National Park, Typ ATA] [Yushan National Park, Typ ATB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1666 ASY 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1667 ASZ 5.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1668 ATA 8.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1669 ATB 10.00$ 2,19 - 0,55 - USD  Info
1666‑1669 4,94 - 1,36 - USD 
1986 Power Stations

29. april WM: 4 Perforering: 13½

[Power Stations, Typ ATC] [Power Stations, Typ ATD] [Power Stations, Typ ATE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1670 ATC 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1671 ATD 8.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1672 ATE 10.00$ 1,10 - 0,55 - USD  Info
1670‑1672 2,47 - 1,09 - USD 
[Paintings by P'u Hsin-yu, Typ ATF] [Paintings by P'u Hsin-yu, Typ ATG] [Paintings by P'u Hsin-yu, Typ ATH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1673 ATF 2.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1674 ATG 8.00$ 4,39 - 0,27 - USD  Info
1675 ATH 10.00$ 5,48 - 0,55 - USD  Info
1673‑1675 11,51 - 1,09 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 25th Anniversary of Asian Productivity Organization and the 30th Anniversary of China Productivity Centre, Typ ATI] [The 25th Anniversary of Asian Productivity Organization and the 30th Anniversary of China Productivity Centre, Typ ATI1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1676 ATI 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1677 ATI1 11.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1676‑1677 1,09 - 0,54 - USD 
[Protection of Intellectual Property, Typ ATJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1678 ATJ 2.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1986 Coral Reef Fish

27. juni WM: 4 Perforering: 13½

[Coral Reef Fish, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1679 ATK 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1680 ATL 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1681 ATM 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1682 ATN 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1683 ATO 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1684 ATP 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1685 ATQ 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1686 ATR 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1687 ATS 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1688 ATT 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1679‑1688 6,58 - 2,74 - USD 
1679‑1688 5,50 - 2,70 - USD 
[The 60th Anniversary of Chiang Kai-shek's Northward Expedition - Issues of 1978 Surcharged, Typ ATU] [The 60th Anniversary of Chiang Kai-shek's Northward Expedition - Issues of 1978 Surcharged, Typ ATU1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1689 ATU 2/6.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1690 ATU1 8/9.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1689‑1690 0,82 - 0,54 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1986 Road Bridges

30. juli WM: 4 Perforering: 13½

[Road Bridges, Typ ATV] [Road Bridges, Typ ATW] [Road Bridges, Typ ATX] [Road Bridges, Typ ATY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1691 ATV 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1692 ATW 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1693 ATX 8.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1694 ATY 10.00$ 2,19 - 0,27 - USD  Info
1691‑1694 4,66 - 1,08 - USD 
[Folktales -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1695 ATZ 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1696 AUA 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1697 AUB 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1698 AUC 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1699 AUD 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1695‑1699 5,48 - 1,37 - USD 
1695‑1699 4,10 - 1,35 - USD 
1986 Cleanliness and Courtesy

12. september WM: 4 Perforering: 13½

[Cleanliness and Courtesy, Typ AUE] [Cleanliness and Courtesy, Typ AUF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1700 AUE 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1701 AUF 8.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1700‑1701 1,09 - 0,54 - USD 
1986 Chinese Costumes

23. september WM: 4 Perforering: 13½

[Chinese Costumes, Typ AUG] [Chinese Costumes, Typ AUH] [Chinese Costumes, Typ AUI] [Chinese Costumes, Typ AUJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1702 AUG 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1703 AUH 5.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1704 AUI 8.00$ 1,64 - 0,27 - USD  Info
1705 AUJ 10.00$ 2,74 - 0,27 - USD  Info
1702‑1705 6,03 - 1,08 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1986 Ch'ing Dynasty Ju-i

10. oktober WM: Inga Perforering: 14¼ x 1434

[Ch'ing Dynasty Ju-i, Typ AUK] [Ch'ing Dynasty Ju-i, Typ AUL] [Ch'ing Dynasty Ju-i, Typ AUM] [Ch'ing Dynasty Ju-i, Typ AUN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1706 AUK 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1707 AUL 3.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1708 AUM 4.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1709 AUN 18.00$ 1,10 - 0,55 - USD  Info
1706‑1709 2,19 - 1,36 - USD 
[The 100th Anniversary of the Birth of Chiang Kai-shek, 1887-1975, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1710 AUO 2.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1711 AUP 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1712 AUQ 8.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1713 AUR 10.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1710‑1713 10,96 - 3,29 - USD 
1710‑1713 3,29 - 1,08 - USD 
1986 Historic Buildings

14. november WM: 4 Perforering: 13½

[Historic Buildings, Typ AUS] [Historic Buildings, Typ AUT] [Historic Buildings, Typ AUU] [Historic Buildings, Typ AUV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1714 AUS 2.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1715 AUT 5.00$ 0,82 - 0,27 - USD  Info
1716 AUU 8.00$ 1,10 - 0,27 - USD  Info
1717 AUV 10.00$ 1,64 - 0,55 - USD  Info
1714‑1717 3,83 - 1,36 - USD 
[New Year Greetings -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1718 AUW 1.00$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
1719 AUW1 10.00$ 2,19 - 0,55 - USD  Info
1718‑1719 16,45 - 2,74 - USD 
1718‑1719 2,74 - 0,82 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör