Visar nu: Taiwan - Postfrimärken (1945 - 2020) - 57 frimärken.

[National Health - Prevent Hypertension Campaign, Typ AXD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1783 AXD 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1988 Flowers

4. februari WM: 4 Perforering: 13½

[Flowers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1784 AXE 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1785 AXF 7.50$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
1786 AXG 12.00$ 2,70 - 1,08 - USD  Info
1784‑1786 21,61 - 21,61 - USD 
1784‑1786 4,86 - 1,89 - USD 
1988 Pine, Bamboo and Plum

12. februari WM: 4 Perforering: 13½

[Pine, Bamboo and Plum, Typ AXH] [Pine, Bamboo and Plum, Typ AXI] [Pine, Bamboo and Plum, Typ AXJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1787 AXH 1.50$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1788 AXI 7.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1789 AXJ 16.00$ 1,08 - 0,54 - USD  Info
1787‑1789 1,89 - 1,08 - USD 
1988 Traditional Handicrafts

2. mars WM: 4 Perforering: 13½ x 14

[Traditional Handicrafts, Typ AXK] [Traditional Handicrafts, Typ AXL] [Traditional Handicrafts, Typ AXM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1790 AXK 3.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1791 AXL 7.50$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
1792 AXM 16.00$ 2,70 - 1,08 - USD  Info
1790‑1792 5,13 - 1,89 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1988 Famous Chinese

29. mars WM: 4 Perforering: 13½ x 12½

[Famous Chinese, Typ AXN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1793 AXN 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1988 Science and Technology

22. april WM: 4 Perforering: 13½

[Science and Technology, Typ AXO] [Science and Technology, Typ AXP] [Science and Technology, Typ AXQ] [Science and Technology, Typ AXR] [Science and Technology, Typ AXS] [Science and Technology, Typ AXT] [Science and Technology, Typ AXU] [Science and Technology, Typ AXV]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1794 AXO 1.50$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1795 AXP 3.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1796 AXQ 7.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1797 AXR 7.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1798 AXS 10.00$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
1799 AXT 12.00$ 0,81 - 0,54 - USD  Info
1800 AXU 16.00$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
1801 AXV 16.50$ 1,08 - 0,81 - USD  Info
1794‑1801 4,86 - 3,78 - USD 
1988 Flowers

5. maj WM: 4 Perforering: 13½

[Flowers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1802 AXW 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1803 AXX 7.50$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
1804 AXY 12.00$ 2,70 - 0,54 - USD  Info
1802‑1804 12,97 - 12,97 - USD 
1802‑1804 4,86 - 1,35 - USD 
1988 Police Day

15. juni WM: 4 Perforering: 13½

[Police Day, Typ AXZ] [Police Day, Typ AYA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1805 AXZ 3.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1806 AYA 12.00$ 0,81 - 0,54 - USD  Info
1805‑1806 1,08 - 0,81 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Amphibians

8. juli WM: 4 Perforering: 13½ x 14

[Amphibians, Typ AYB] [Amphibians, Typ AYC] [Amphibians, Typ AYD] [Amphibians, Typ AYE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1807 AYB 1.50$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1808 AYC 3.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1809 AYD 7.50$ 2,16 - 0,54 - USD  Info
1810 AYE 16.00$ 5,40 - 0,54 - USD  Info
1807‑1810 8,91 - 1,62 - USD 
[The 60th Anniversary of Broadcasting Corporation of China, Typ AYF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1811 AYF 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1988 Flowers

9. augusti WM: 4 Perforering: 13½

[Flowers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1812 AYG 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1813 AYH 7.50$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
1814 AYI 12.00$ 2,70 - 0,54 - USD  Info
1812‑1814 12,97 - 8,64 - USD 
1812‑1814 4,86 - 1,35 - USD 
[The 30th Anniversary of Kinmen Bombardment, Typ AYJ] [The 30th Anniversary of Kinmen Bombardment, Typ AYK] [The 30th Anniversary of Kinmen Bombardment, Typ AYL] [The 30th Anniversary of Kinmen Bombardment, Typ AYM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1815 AYJ 1.50$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1816 AYK 3.00$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1817 AYL 7.50$ 0,81 - 0,54 - USD  Info
1818 AYM 12.00$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
1815‑1818 2,16 - 1,89 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Sports Day - Basketball and Baseball, Typ AYO] [Sports Day - Basketball and Baseball, Typ AYQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1819 AYN 5.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1820 AYO 5.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1821 AYP 5.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1822 AYQ 5.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1819‑1822 3,24 - 1,08 - USD 
1988 Yangmingshan National Park

16. september WM: 4 Perforering: 13½

[Yangmingshan National Park, Typ AYR] [Yangmingshan National Park, Typ AYS] [Yangmingshan National Park, Typ AYT] [Yangmingshan National Park, Typ AYU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1823 AYR 1.50$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
1824 AYS 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1825 AYT 7.50$ 1,08 - 0,54 - USD  Info
1826 AYU 16.00$ 1,08 - 0,81 - USD  Info
1823‑1826 2,97 - 1,89 - USD 
1988 Painting by Shen Chou

19. oktober WM: 4 Perforering: 11½

[Painting by Shen Chou, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1827 AYV 5.00$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
1828 AYW 5.00$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
1829 AYX 5.00$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
1830 AYY 5.00$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
1827‑1830 6,48 - 5,40 - USD 
1827‑1830 4,32 - 1,08 - USD 
1988 Flowers

7. november WM: 4 Perforering: 13½

[Flowers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1831 AYZ 3.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1832 AZA 7.50$ 1,62 - 0,54 - USD  Info
1833 AZB 12.00$ 2,70 - 0,54 - USD  Info
1831‑1833 12,97 - 12,97 - USD 
1831‑1833 4,86 - 1,35 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1988 Chinese Costumes

23. november WM: 4 Perforering: 13¼

[Chinese Costumes, Typ AZC] [Chinese Costumes, Typ AZD] [Chinese Costumes, Typ AZE] [Chinese Costumes, Typ AZF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1834 AZC 2.00$ 0,54 - 0,27 - USD  Info
1835 AZD 3.00$ 0,81 - 0,27 - USD  Info
1836 AZE 7.50$ 1,08 - 0,27 - USD  Info
1837 AZF 12.00$ 2,70 - 0,81 - USD  Info
1834‑1837 5,13 - 1,62 - USD 
[New Year Greetings -
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1838 AZG 2.00$ 2,16 - 0,27 - USD  Info
1839 AZG1 13.00$ 4,32 - 0,54 - USD  Info
1838‑1839 10,80 - 10,80 - USD 
1838‑1839 6,48 - 0,81 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör