Trinidad och Tobago
1920-1929

Visar nu: Trinidad och Tobago - Postfrimärken (1913 - 1919) - 40 frimärken.

[Britannia, Typ A] [Britannia, Typ A1] [Britannia, Typ A4] [Britannia, Typ A5] [Britannia, Typ A6] [Britannia, Typ A8] [Britannia, Typ A9] [Britannia, Typ A11] [Britannia, Typ A13] [Britannia, Typ A14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ½P - 1,77 0,29 - USD  Info
1a* A1 ½P - 4,71 0,29 - USD  Info
1b* A2 ½P - 7,06 0,88 - USD  Info
1bA* A3 ½P - 17,66 17,66 - USD  Info
2 A4 1P - 0,88 0,29 - USD  Info
2a* A5 1P - 2,35 0,29 - USD  Info
2b* A6 1P - 3,53 0,29 - USD  Info
2c* A7 1P - 17,66 2,35 - USD  Info
3 A8 2½P - 7,06 0,59 - USD  Info
3a* A9 2½P - 7,06 0,59 - USD  Info
3aA* A10 2½P - 11,77 0,59 - USD  Info
4 A11 4P - 0,88 7,06 - USD  Info
4A* A12 4P - 2,35 11,77 - USD  Info
5 A13 6P - 11,77 4,71 - USD  Info
6 A14 1Sh - 1,77 4,71 - USD  Info
6A* A15 1Sh - 9,42 11,77 - USD  Info
1‑6 - 24,13 17,65 - USD 
[Britannia, Typ B] [Britannia, Typ B1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 B 5Sh - 70,63 117 - USD  Info
8 B1 - 147 205 - USD  Info
7‑8 - 217 323 - USD 
[Red Cross - No. 2 Overprinted, Typ C]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 C 1P - 1,77 1,77 - USD  Info
[Red Cross - No. 2 Overprinted, Typ D]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 D 1P - 0,59 2,35 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[War Tax - No. 2 & 2b Overprinted, Typ E]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 E 1P - 2,35 3,53 - USD  Info
11A E1 1P - 4,71 3,53 - USD  Info
[War Tax - No. 1 & 2 Overprinted, Typ F1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 F ½P - 0,29 0,29 - USD  Info
13 F1 1P - 0,59 1,77 - USD  Info
12‑13 - 0,88 2,06 - USD 
[War Tax - No. 1, 2 & 2a Overprinted, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 G ½P - 0,29 7,06 - USD  Info
14a* G1 ½P - 1,18 7,06 - USD  Info
15 G2 1P - 0,29 0,88 - USD  Info
15a* G3 1P - 0,29 0,88 - USD  Info
14‑15 - 0,58 7,94 - USD 
[War Tax - No. 1 & 2 Overprinted. 2½ mm Between "WAR" & "TAX", Typ H2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 H ½P - 4,71 9,42 - USD  Info
16a* H1 ½P - 0,29 2,94 - USD  Info
17 H2 1P - 3,53 1,18 - USD  Info
16‑17 - 8,24 10,60 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[War Tax - No. 1 & 2 Overprinted. 1½ mm Between "WAR" & "TAX", Typ I1] [War Tax - No. 1 & 2 Overprinted. 1½ mm Between "WAR" & "TAX", Typ I2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 I ½P - - - - USD  Info
18a* I1 ½P - 0,29 2,94 - USD  Info
19 I2 1P - 35,31 29,43 - USD  Info
18‑19 - 35,31 29,43 - USD 
[War Tax - No. 2 Overprinted, Typ J]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
20 J 1P - 0,88 1,18 - USD  Info
[War Tax - No. 2 Overprinted, Typ K]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 K 1P - 1,18 0,29 - USD  Info
[War Tax - No. 1bA Overprinted, Typ L] [War Tax - No. 1bA Overprinted, Typ L1] [War Tax - No. 1bA Overprinted, Typ L3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 L ½P - 0,29 1,77 - USD  Info
23 L1 1P - 0,88 1,18 - USD  Info
23A* L2 1P - 0,88 2,94 - USD  Info
23b* L3 1P - 0,29 0,88 - USD  Info
22‑23 - 1,17 2,95 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör