2002
Trinidad och Tobago
2004

Visar nu: Trinidad och Tobago - Postfrimärken (1913 - 2019) - 51 frimärken.

2003 Cricket Players

7. februari WM: Inga Perforering: 13¼

[Cricket Players, Typ WP] [Cricket Players, Typ WQ] [Cricket Players, Typ WR] [Cricket Players, Typ WS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
729 WP 1$ 0,55 - 0,55 - USD  Info
730 WQ 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
731 WR 4.50$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
732 WS 5.25$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
729‑732 4,67 - 4,67 - USD 
2003 Carnival

25. februari WM: Inga Perforering: 13¼

[Carnival, Typ WT] [Carnival, Typ WU] [Carnival, Typ WV] [Carnival, Typ WW]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
733 WT 1$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
734 WU 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
735 WV 3.75$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
736 WW 4.50$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
733‑736 4,12 - 3,84 - USD 
2003 Carnival

25. februari WM: Inga Design: Troy Rhodes Perforering: 13¼

[Carnival, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
737 WX 5.25$ 2,20 - 1,65 - USD  Info
737 2,20 - 2,20 - USD 
[Recording the Activities of the International Criminal Tribunal, The Hague, Typ WY] [Recording the Activities of the International Criminal Tribunal, The Hague, Typ WZ] [Recording the Activities of the International Criminal Tribunal, The Hague, Typ XA] [Recording the Activities of the International Criminal Tribunal, The Hague, Typ XB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
738 WY 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
739 WZ 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
740 XA 3.75$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
741 XB 4.50$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
738‑741 3,84 - 3,84 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
742 XC 6$ 2,20 - 2,20 - USD  Info
742 2,20 - 2,20 - USD 
[Fauna and Flora of the Rainforest - Self Adhesive Stamps, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
743 XD 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
744 XE 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
745 XF 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
746 XG 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
747 XH 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
748 XI 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
749 XJ 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
750 XK 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
751 XL 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
752 XM 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
743‑752 2,75 - 2,75 - USD 
743‑752 2,70 - 2,70 - USD 
2003 Lighthouses

26. maj WM: Inga Perforering: 14½

[Lighthouses, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
753 XN 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
754 XO 3.75$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
755 XP 4.50$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
756 XQ 5.25$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
753‑756 5,49 - 5,49 - USD 
753‑756 4,67 - 4,67 - USD 
2003 Marine Life

28. oktober WM: Inga Perforering: 14½

[Marine Life, Typ XR] [Marine Life, Typ XS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
757 XR 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
758 XS 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
759 XT 3.75$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
760 XU 4.50$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
761 XV 5.25$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
757‑761 4,11 - 4,11 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
2003 Marine Life

28. oktober WM: Inga Perforering: 14½

[Marine Life, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
762 XW 10$ 3,29 - 3,29 - USD  Info
762 3,29 - 3,29 - USD 
2003 Memories

28. oktober WM: Inga Perforering: 14½

[Memories, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
763 XX 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
764 XY 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
765 XZ 3.75$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
766 YA 4.50$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
767 YB 5.25$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
763‑767 4,12 - 4,12 - USD 
763‑767 4,11 - 4,11 - USD 
2003 Christmas

17. november WM: Inga Perforering: 14

[Christmas, Typ YC] [Christmas, Typ YE] [Christmas, Typ YF] [Christmas, Typ YG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
768 YC 1$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
769 YD 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
770 YE 3.75$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
771 YF 4.50$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
772 YG 5.25$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
768‑772 4,94 - 4,94 - USD 
2003 Christmas

17. november WM: Inga Perforering: 14

[Christmas, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
773 YH 5$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
774 YI 6.50$ 1,65 - 1,65 - USD  Info
773‑774 3,29 - 3,29 - USD 
773‑774 3,30 - 3,30 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
2003 World AIDS Day

21. november WM: Inga Perforering: 14

[World AIDS Day, Typ YJ] [World AIDS Day, Typ YK] [World AIDS Day, Typ YL] [World AIDS Day, Typ YM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
775 YJ 1$ 0,55 - 0,27 - USD  Info
776 YK 2.50$ 0,82 - 0,82 - USD  Info
777 YL 3.75$ 1,10 - 1,10 - USD  Info
778 YM 4.50$ 4,39 - 4,39 - USD  Info
775‑778 6,86 - 6,58 - USD 
2003 World AIDS Day

21. november WM: Inga Perforering: 14

[World AIDS Day, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
779 YN 10$ 3,29 - 3,29 - USD  Info
779 3,29 - 3,29 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör