1910-1919
Tripolitanien (sida 1/2)
1930-1938 Nästa

Visar nu: Tripolitanien - Postfrimärken (1920 - 1929) - 78 frimärken.

[Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ D] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ D1] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ D2] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ D3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 D 20C - 7,25 18,12 - USD  Info
16 D1 30C - 7,25 18,12 - USD  Info
17 D2 50C - 7,25 18,12 - USD  Info
18 D3 1L - 7,25 30,20 - USD  Info
15‑18 - 29,00 84,56 - USD 
[Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E1] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E2] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E3] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E4] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ E5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
19 E 10C - 9,66 9,66 - USD  Info
20 E1 30C - 9,66 9,66 - USD  Info
21 E2 50C - 9,66 12,08 - USD  Info
22 E3 1L - 9,66 30,20 - USD  Info
23 E4 2L - 9,66 30,20 - USD  Info
24 E5 5L - 9,66 4,83 - USD  Info
19‑24 - 57,96 96,63 - USD 
[The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F] [The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F1] [The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F2] [The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F3] [The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F4] [The 50th Anniversary of the Death of Alessandro Manzoni - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red, Typ F5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 F 10C - 12,08 18,12 - USD  Info
26 F1 15C - 12,08 18,12 - USD  Info
27 F2 30C - 12,08 18,12 - USD  Info
28 F3 50C - 12,08 18,12 - USD  Info
29 F4 1L - 72,47 150 - USD  Info
30 F5 5L - 966 1 449 - USD  Info
25‑30 - 1 087 1 672 - USD 
[Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G] [Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G1] [Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G2] [Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G3] [Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G4] [Holy Year - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ G5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 G 20+10 C - 7,25 12,08 - USD  Info
32 G1 30+15 C - 7,25 12,08 - USD  Info
33 G2 50+25 C - 7,25 12,08 - USD  Info
34 G3 60+30 C - 7,25 12,08 - USD  Info
35 G4 1+50 L/C - 7,25 12,08 - USD  Info
36 G5 5+2.50 L - 7,25 12,08 - USD  Info
31‑36 - 43,50 72,48 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 25th Anniversary of the Reign of King Emmanuel III - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ H] [The 25th Anniversary of the Reign of King Emmanuel III - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ H1] [The 25th Anniversary of the Reign of King Emmanuel III - Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ H2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
37 H 60C - 1,21 4,83 - USD  Info
38 H1 1L - 7,25 18,12 - USD  Info
39 H2 1.25L - 3,02 18,12 - USD  Info
37‑39 - 11,48 41,07 - USD 
[The 700th Anniversary of the Death of St. Francis of Assisi - Italian Postage Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ I] [The 700th Anniversary of the Death of St. Francis of Assisi - Italian Postage Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ I1] [The 700th Anniversary of the Death of St. Francis of Assisi - Italian Postage Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ I2] [The 700th Anniversary of the Death of St. Francis of Assisi - Italian Postage Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ I3] [The 700th Anniversary of the Death of St. Francis of Assisi - Italian Postage Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ I4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
40 I 20C - 3,02 12,08 - USD  Info
41 I1 40C - 3,02 12,08 - USD  Info
42 I2 60C - 3,02 14,49 - USD  Info
43 I3 1.25L - 3,02 18,12 - USD  Info
44 I4 5+2.50 L/(L) - 9,66 48,32 - USD  Info
40‑44 - 21,74 105 - USD 
[Italian Colonial Institute, Typ J] [Italian Colonial Institute, Typ J1] [Italian Colonial Institute, Typ J3] [Italian Colonial Institute, Typ J4] [Italian Colonial Institute, Typ J5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
45 J 5+5 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
46 J1 10+5 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
47 J2 20+5 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
48 J3 40+5 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
49 J4 60+5 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
50 J5 1+5 L/C - 1,21 4,83 - USD  Info
45‑50 - 7,26 28,98 - USD 
1927 Tripoli Fair

15. februari WM: 1 Perforering: 14

[Tripoli Fair, Typ K] [Tripoli Fair, Typ K1] [Tripoli Fair, Typ L] [Tripoli Fair, Typ L1] [Tripoli Fair, Typ M] [Tripoli Fair, Typ M1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
51 K 20+0.05 C/(L) - 6,04 14,49 - USD  Info
52 K1 25+0.05 C/(L) - 6,04 14,49 - USD  Info
53 L 40+0.10 C/(L) - 6,04 14,49 - USD  Info
54 L1 60+0.10 C/(L) - 6,04 14,49 - USD  Info
55 M 75+0.20 C/(L) - 6,04 14,49 - USD  Info
56 M1 1.25+0.20 (L) - 6,04 14,49 - USD  Info
51‑56 - 36,24 86,94 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Special Delivery Stamps - Inscription "ESPRESSO" OR "EXPRES", Typ N] [Special Delivery Stamps - Inscription "ESPRESSO" OR "EXPRES", Typ O]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
57 N 1.25+0.30 (L) - 14,49 36,24 - USD  Info
58 O 2.50+1 (L) - 14,49 36,24 - USD  Info
57‑58 - 28,98 72,48 - USD 
[Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ P] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ P1] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ P2] [Italian Postage Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ P3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
59 P 40+20 C - 3,62 18,12 - USD  Info
60 P1 60+30 C - 3,62 18,12 - USD  Info
61 P2 1.25+60 L/C - 3,62 36,24 - USD  Info
62 P3 5+2.50 L - 3,62 48,32 - USD  Info
59‑62 - 14,48 120 - USD 
[The 100th Anniversary of the Death of Alessandro Volta - Not Issued Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ Q] [The 100th Anniversary of the Death of Alessandro Volta - Not Issued Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ Q1] [The 100th Anniversary of the Death of Alessandro Volta - Not Issued Stamps Overprinted "Tripolitania", Typ Q2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
63 Q 20C - 9,66 18,12 - USD  Info
64 Q1 50C - 14,49 12,08 - USD  Info
65 Q2 1.25L - 18,12 30,20 - USD  Info
63‑65 - 42,27 60,40 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör