1920-1929
Tripolitanien (sida 1/4)
Nästa

Visar nu: Tripolitanien - Postfrimärken (1930 - 1938) - 173 frimärken.

1930 Tripoli Fair

20. februari WM: 1 Perforering: 14

[Tripoli Fair, Typ AG] [Tripoli Fair, Typ AH] [Tripoli Fair, Typ AI] [Tripoli Fair, Typ AJ] [Tripoli Fair, Typ AK] [Tripoli Fair, Typ AL] [Tripoli Fair, Typ AM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
93 AG 30C - 1,81 7,25 - USD  Info
94 AH 50C - 1,81 7,25 - USD  Info
95 AI 1.25L - 2,42 9,66 - USD  Info
96 AJ 1.75+0.20 L/(L) - 3,02 12,08 - USD  Info
97 AK 2.55+0.45 L/(L) - 18,12 30,20 - USD  Info
98 AL 5+1 L - 18,12 36,24 - USD  Info
99 AM 10+2 L - 0,30 48,32 - USD  Info
93‑99 - 45,60 151 - USD 
[Royal Wedding - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AN] [Royal Wedding - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AN1] [Royal Wedding - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AN2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
100 AN 20C - 1,81 4,83 - USD  Info
101 AN1 50+10 C/(C) - 1,21 4,83 - USD  Info
102 AN2 1.25+0.25 L/(L) - 1,21 9,66 - USD  Info
100‑102 - 4,23 19,32 - USD 
[The 400th Anniversary of the Death of Francesco Ferruci - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red or Blue, Typ AO] [The 400th Anniversary of the Death of Francesco Ferruci - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red or Blue, Typ AO1] [The 400th Anniversary of the Death of Francesco Ferruci - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red or Blue, Typ AO3] [The 400th Anniversary of the Death of Francesco Ferruci - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA" in Red or Blue, Typ AO4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
103 AO 20C - 4,83 2,42 - USD  Info
104 AO1 25C - 4,83 12,08 - USD  Info
105 AO2 50C - 4,83 12,08 - USD  Info
106 AO3 1.25L - 4,83 12,08 - USD  Info
107 AO4 5+2 L - 4,83 24,16 - USD  Info
103‑107 - 24,15 62,82 - USD 
1930 Airmail

26. juli WM: Inga

[Airmail, Typ AP] [Airmail, Typ AP1] [Airmail, Typ AP2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
108 AP 50C - 3,62 12,08 - USD  Info
109 AP1 1L - 3,62 12,08 - USD  Info
110 AP2 5+2 L - 18,12 36,24 - USD  Info
108‑110 - 25,36 60,40 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AQ] [Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AQ1] [Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AQ2] [Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AQ3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
111 AQ 30+10 C - 18,12 30,20 - USD  Info
112 AQ1 50+10 C - 18,12 30,20 - USD  Info
113 AQ2 1.25+30 L/C - 18,12 36,24 - USD  Info
114 AQ3 5+1.50 L - 96,63 96,63 - USD  Info
111‑114 - 150 193 - USD 
[The 25th Anniversary of Italian Colonial Agricultural Society, Typ AR] [The 25th Anniversary of Italian Colonial Agricultural Society, Typ AR1] [The 25th Anniversary of Italian Colonial Agricultural Society, Typ AR2] [The 25th Anniversary of Italian Colonial Agricultural Society, Typ AR3] [The 25th Anniversary of Italian Colonial Agricultural Society, Typ AR4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
115 AR 50+20 C/(C) - 3,02 12,08 - USD  Info
116 AR1 1.25+0.20 L/(L) - 3,02 12,08 - USD  Info
117 AR2 1.75+0.20 L/(L) - 3,02 14,49 - USD  Info
118 AR3 2.55+0.50 L/(L) - 6,04 24,16 - USD  Info
119 AR4 5+1 L/(L) - 6,04 36,24 - USD  Info
115‑119 - 21,14 99,05 - USD 
[The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS1] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS2] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS3] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS4] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS5] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS6] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS7] [The 2000th Anniversary of the Birth of Roman Poet Vergil - Not Issued Stamps Overprinted "TRIPOLITANIA", Typ AS8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
120 AS 15C - 1,21 4,83 - USD  Info
121 AS1 20C - 1,21 1,81 - USD  Info
122 AS2 25C - 1,21 1,81 - USD  Info
123 AS3 30C - 1,21 1,81 - USD  Info
124 AS4 50C - 1,21 1,81 - USD  Info
125 AS5 75C - 1,21 3,02 - USD  Info
126 AS6 1.25L - 1,21 4,83 - USD  Info
127 AS7 5+1.50 L/(L) - 4,83 24,16 - USD  Info
128 AS8 10+2.50 L/(L) - 7,25 36,24 - USD  Info
120‑128 - 20,55 80,32 - USD 
1930 Airmail

4. december WM: Inga

[Airmail, Typ AT] [Airmail, Typ AT1] [Airmail, Typ AT2] [Airmail, Typ AT3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
129 AT 50C - 3,02 14,49 - USD  Info
130 AT1 1L - 3,02 14,49 - USD  Info
131 AT2 7.70+1.30 L/(L) - 12,08 24,16 - USD  Info
132 AT3 9+2 L/(L) - 12,08 24,16 - USD  Info
129‑132 - 30,20 77,30 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Airmail - Italian Postage Stamp Overprinted "TRIPOLITANIA" - Not Issued, Typ AU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
133 AU 50C - 60,40 - - USD  Info
[Airmail, Typ AV] [Airmail, Typ AV1] [Airmail, Typ AV2] [Airmail, Typ AV3] [Airmail, Typ AW] [Airmail, Typ AW1] [Airmail, Typ AW2] [Airmail, Typ AW3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
134 AV 50C - 1,21 1,21 - USD  Info
135 AV1 60C - 3,62 9,66 - USD  Info
136 AV2 75C - 3,62 9,66 - USD  Info
137 AV3 80C - 9,66 9,66 - USD  Info
138 AW 1L - 1,81 1,21 - USD  Info
139 AW1 1.20L - 30,20 24,16 - USD  Info
140 AW2 1.50L - 9,66 12,08 - USD  Info
141 AW3 5L - 30,20 24,16 - USD  Info
134‑141 - 89,98 91,80 - USD 
1931 Tripoli Fair

8. mars WM: 1 Perforering: 14

[Tripoli Fair, Typ AX] [Tripoli Fair, Typ AY] [Tripoli Fair, Typ AZ] [Tripoli Fair, Typ BA] [Tripoli Fair, Typ BB] [Tripoli Fair, Typ BC] [Tripoli Fair, Typ BD] [Tripoli Fair, Typ BE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
142 AX 10C - 6,04 9,66 - USD  Info
143 AY 25C - 6,04 9,66 - USD  Info
144 AZ 50C - 6,04 9,66 - USD  Info
145 BA 1.25L - 6,04 12,08 - USD  Info
146 BB 1.75+0.25 L/(L) - 6,04 18,12 - USD  Info
147 BC 2.75+0.45 L/(L) - 6,04 18,12 - USD  Info
148 BD 5+1 L/(L) - 14,49 48,32 - USD  Info
149 BE 10+2 L - 60,40 120 - USD  Info
142‑149 - 111 246 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör