UN Vienna (sida 1/23)
Nästa

Visar nu: UN Vienna - Postfrimärken (1979 - 2022) - 1137 frimärken.

1979 United Nations Vienna - First Issue

24. augusti WM: Inga Perforering: 11¾

[United Nations Vienna - First Issue, Typ A] [United Nations Vienna - First Issue, Typ B] [United Nations Vienna - First Issue, Typ C] [United Nations Vienna - First Issue, Typ D] [United Nations Vienna - First Issue, Typ E] [United Nations Vienna - First Issue, Typ F]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 50g 0,27 - 0,27 - USD  Info
2 B 1S 0,27 - 0,27 - USD  Info
3 C 4S 0,55 - 0,55 - USD  Info
4 D 5S 0,55 - 0,55 - USD  Info
5 E 6S 0,82 - 0,82 - USD  Info
6 F 10S 1,64 - 1,64 - USD  Info
1‑6 4,10 - 4,10 - USD 
1980 New World Economic Order

11. januari WM: Inga Perforering: 14½

[New World Economic Order, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 G 4S 0,55 - 0,55 - USD  Info
1980 Peace Dove

11. januari WM: Inga storlek på arket: 50 Perforering: 14 x 13½

[Peace Dove, Typ H]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
8 H 2.50S 0,27 - 0,27 - USD  Info
1980 International Decade for Women

7. mars WM: Inga Perforering: 14½

[International Decade for Women, Typ I] [International Decade for Women, Typ I1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 I 4S 0,82 - 0,82 - USD  Info
10 I1 6S 1,64 - 1,64 - USD  Info
9‑10 2,46 - 2,46 - USD 
1980 Peacekeeping Operations

16. maj WM: Inga Perforering: 14

[Peacekeeping Operations, Typ J]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 J 6S 1,09 - 1,09 - USD  Info
1980 The 35th Anniversary of the United Nations

26. juni WM: Inga Perforering: 14 x 13

[The 35th Anniversary of the United Nations, Typ K] [The 35th Anniversary of the United Nations, Typ L]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 K 4S 0,82 - 0,55 - USD  Info
13 L 6S 1,64 - 1,09 - USD  Info
12‑13 2,46 - 1,64 - USD 
1980 The 35th Anniversary of the United Nations

26. juni WM: Inga Perforering: Imperforated

[The 35th Anniversary of the United Nations, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 K1 4S 1,09 - 1,09 - USD  Info
15 L1 6S 1,64 - 1,64 - USD  Info
14‑15 3,27 - 3,27 - USD 
14‑15 2,73 - 2,73 - USD 
1980 The Economic and Social Council

21. november WM: Inga Perforering: 13¼ x 13

[The Economic and Social Council, Typ M] [The Economic and Social Council, Typ N]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 M 4S 0,55 - 0,55 - USD  Info
17 N 6S 1,09 - 1,09 - USD  Info
16‑17 1,64 - 1,64 - USD 
1981 The Rigths of the Palestinian People

30. januari WM: Inga Perforering: 11¾ x 11½

[The Rigths of the Palestinian People, Typ O]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 O 4S 0,82 - 0,55 - USD  Info
1981 The International Year of the Disabled

6. mars WM: Inga Perforering: 13¾

[The International Year of the Disabled, Typ P] [The International Year of the Disabled, Typ Q]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
19 P 4S 0,55 - 0,55 - USD  Info
20 Q 6S 0,82 - 0,82 - USD  Info
19‑20 1,37 - 1,37 - USD 
1981 Stamp

15. april WM: Inga Perforering: 11½ x 11¾

[Stamp, Typ R]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 R 6S 1,09 - 1,09 - USD  Info
1981 New Ebnergy Sources

29. maj WM: Inga Perforering: 13¼

[New Ebnergy Sources, Typ S]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 S 7.50S 1,09 - 1,09 - USD  Info
[The 10th Anniversary of the Volunteer Programme of the UN, Typ T] [The 10th Anniversary of the Volunteer Programme of the UN, Typ U]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 T 5.00S 0,55 - 0,55 - USD  Info
24 U 7.00S 1,09 - 1,09 - USD  Info
23‑24 1,64 - 1,64 - USD 
1982 Stamp

22. januari WM: Inga Perforering: 11½ x 11¾

[Stamp, Typ V]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 V 3S 0,55 - 0,55 - USD  Info
1982 Our Environment

19. mars WM: Inga Perforering: 13¾ x 13¼

[Our Environment, Typ W] [Our Environment, Typ X]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 W 5S 0,82 - 0,82 - USD  Info
27 X 7S 1,64 - 1,64 - USD  Info
26‑27 2,46 - 2,46 - USD 
1982 Exploration an Utilization of Space

11. juni WM: Inga Perforering: 13¼ x 13¾

[Exploration an Utilization of Space, Typ Y]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
28 Y 5S 0,82 - 0,82 - USD  Info
1982 Keeping and Protection of the Environment

19. november WM: Inga Perforering: 13¾

[Keeping and Protection of the Environment, Typ Z] [Keeping and Protection of the Environment, Typ AA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 Z 5S 0,82 - 0,82 - USD  Info
30 AA 7S 1,09 - 1,09 - USD  Info
29‑30 1,91 - 1,91 - USD 
1983 World Communications Year

28. januari WM: Inga Perforering: 13¼

[World Communications Year, Typ AB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
31 AB 4S 0,82 - 0,82 - USD  Info
1983 Safety at Sea

18. mars WM: Inga Perforering: 14¾ x 14½

[Safety at Sea, Typ AC] [Safety at Sea, Typ AD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
32 AC 4S 0,82 - 0,82 - USD  Info
33 AD 6S 0,82 - 0,82 - USD  Info
32‑33 1,64 - 1,64 - USD 
1983 World Food Programme

22. april WM: Inga Perforering: 13½

[World Food Programme, Typ AE] [World Food Programme, Typ AE1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
34 AE 5S 0,82 - 0,82 - USD  Info
35 AE1 7S 1,64 - 1,64 - USD  Info
34‑35 2,46 - 2,46 - USD 
1983 Trade and Development

6. juni WM: Inga Perforering: 14

[Trade and Development, Typ AF] [Trade and Development, Typ AG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
36 AF 4S 0,55 - 0,55 - USD  Info
37 AG 8.50S 1,64 - 1,64 - USD  Info
36‑37 2,19 - 2,19 - USD 
[The 35th Anniversary of Human Rigths. Paintings by Hundertwasser-, Typ AH] [The 35th Anniversary of Human Rigths. Paintings by Hundertwasser-, Typ AI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
38 AH 5S 1,09 - 1,09 - USD  Info
39 AI 7S 1,64 - 1,64 - USD  Info
38‑39 2,73 - 2,73 - USD 
1984 International Population Congress

3. februari WM: Inga Perforering: 14

[International Population Congress, Typ AJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
40 AJ 7S 1,64 - 1,64 - USD  Info
1984 World Nutrition Day

15. mars WM: Inga Perforering: 14¾

[World Nutrition Day, Typ AK] [World Nutrition Day, Typ AL]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
41 AK 4.50S 0,82 - 0,82 - USD  Info
42 AL 6S 1,09 - 1,09 - USD  Info
41‑42 1,91 - 1,91 - USD 
1984 Cultural and natural Inheritage of Man

18. april WM: Inga Perforering: 14¼

[Cultural and natural Inheritage of Man, Typ AM] [Cultural and natural Inheritage of Man, Typ AN]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
43 AM 3.50S 0,82 - 0,82 - USD  Info
44 AN 15S 3,27 - 3,27 - USD  Info
43‑44 4,09 - 4,09 - USD 
1984 The UN work for Refugees

29. maj WM: Inga Perforering: 11½

[The UN work for Refugees, Typ AO] [The UN work for Refugees, Typ AP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
45 AO 4.50S 0,82 - 0,82 - USD  Info
46 AP 8.50S 1,64 - 1,64 - USD  Info
45‑46 2,46 - 2,46 - USD 
1984 International Year of the Youth

15. november WM: Inga Perforering: 13¼

[International Year of the Youth, Typ AQ] [International Year of the Youth, Typ AQ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
47 AQ 3.50S 0,55 - 0,55 - USD  Info
48 AQ1 6.50S 1,09 - 1,09 - USD  Info
47‑48 1,64 - 1,64 - USD 
1985 The Center of the International Work Association

1. februari WM: Inga Perforering: 13¼

[The Center of the International Work Association, Typ AR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
49 AR 7.50S 1,64 - 1,64 - USD  Info
1985 UN University

15. mars WM: Inga Perforering: 11¾

[UN University, Typ AS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
50 AS 8.50S 1,64 - 1,64 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör