1937
Sovjetunionen
1939

Visar nu: Sovjetunionen - Postfrimärken (1923 - 1991) - 87 frimärken.

1938 Fourth Definitive Issue

januari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: D. Golyadkin and A. Eberling Gravyr: typo Perforering: 11¾ x 12¼

[Fourth Definitive Issue, Typ HF] [Fourth Definitive Issue, Typ HG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
374 HF 20K 1,11 - 0,28 - USD  Info
375 HG 40K 1,67 - 0,56 - USD  Info
374‑375 2,78 - 0,84 - USD 
1938 Paris International Exhibition

1. januari WM: Inga storlek på arket: 50 Design: V. Zavjalov, I. Ganf, S. Pomanski Gravyr: typo Perforering: 12¼ x 11¾

[Paris International Exhibition, Typ HI] [Paris International Exhibition, Typ HJ] [Paris International Exhibition, Typ HK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
376 HI 5K 0,83 - 0,28 - USD  Info
377 HJ 20K 2,23 - 0,56 - USD  Info
378 HK 50K 4,45 - 1,11 - USD  Info
376‑378 7,51 - 1,95 - USD 
1938 The 750th Anniversary of the Poem - Knight in Tiger Skin

5. februari WM: Inga storlek på arket: 100 Design: V. Kajdalov Gravyr: photo Perforering: 12¼

[The 750th Anniversary of the Poem - Knight in Tiger Skin, Typ HH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
379 HH 20K 1,67 - 0,56 - USD  Info
1938 North Pole Flight Expedition

25. februari WM: Inga storlek på arket: 50 Design: V. Zavjalov Gravyr: litho typo Perforering: 12¼ x 11¾

[North Pole Flight Expedition, Typ HL] [North Pole Flight Expedition, Typ HL1] [North Pole Flight Expedition, Typ HM] [North Pole Flight Expedition, Typ HM1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
380 HL 10K 1,67 - 0,28 - USD  Info
381 HL1 20K 3,34 - 0,56 - USD  Info
382 HM 40K 13,35 - 3,34 - USD  Info
383 HM1 80K 3,34 - 1,11 - USD  Info
380‑383 21,70 - 5,29 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1938 The 20th Anniversary of Red Army

mars WM: Inga storlek på arket: 100 Design: V. Zavjalov Gravyr: photo typo Perforering: 12¼ x 11¾

[The 20th Anniversary of Red Army, Typ HN] [The 20th Anniversary of Red Army, Typ HO] [The 20th Anniversary of Red Army, Typ HP] [The 20th Anniversary of Red Army, Typ HQ] [The 20th Anniversary of Red Army, Typ HS] [The 20th Anniversary of Red Army, Typ HT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
384 HN 10K 4,45 - 0,56 - USD  Info
385 HO 20K 3,34 - 0,56 - USD  Info
386 HP 30K 3,34 - 0,56 - USD  Info
387 HQ 40K 4,45 - 1,11 - USD  Info
388 HR 50K 3,34 - 0,83 - USD  Info
389 HS 80K 3,34 - 1,11 - USD  Info
390 HT 1R 3,34 - 1,11 - USD  Info
384‑390 25,60 - 5,84 - USD 
1938 First Flight Moscow-Portland over North Pole

10. april WM: Inga storlek på arket: 72 Design: V. Zavjalov Gravyr: photo Perforering: 12¼

[First Flight Moscow-Portland over North Pole, Typ HU] [First Flight Moscow-Portland over North Pole, Typ HU1] [First Flight Moscow-Portland over North Pole, Typ HU2] [First Flight Moscow-Portland over North Pole, Typ HU3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
391 HU 10K 4,45 - 0,56 - USD  Info
392 HU1 20K 4,45 - 0,56 - USD  Info
393 HU2 40K 11,13 - 1,67 - USD  Info
394 HU3 50K 13,35 - 3,34 - USD  Info
391‑394 33,38 - 6,13 - USD 
1938 Second Flight Moscow - San-Jacinto over North Pole

13. april WM: Inga storlek på arket: 65 Design: V. Zavjalov Gravyr: photo Perforering: 12¼

[Second Flight Moscow - San-Jacinto over North Pole, Typ HV] [Second Flight Moscow - San-Jacinto over North Pole, Typ HV1] [Second Flight Moscow - San-Jacinto over North Pole, Typ HV2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
395 HV 10K 8,90 - 0,56 - USD  Info
396 HV1 20K 4,45 - 1,11 - USD  Info
397 HV2 50K 11,13 - 1,67 - USD  Info
395‑397 24,48 - 3,34 - USD 
1938 Arms of Soviet Republics

maj WM: Inga storlek på arket: 100 Design: I. Ganf Gravyr: typo recess Perforering: 12¼ x 11¾

[Arms of Soviet Republics, Typ HW] [Arms of Soviet Republics, Typ HY] [Arms of Soviet Republics, Typ HZ] [Arms of Soviet Republics, Typ IA] [Arms of Soviet Republics, Typ IB] [Arms of Soviet Republics, Typ IC] [Arms of Soviet Republics, Typ ID] [Arms of Soviet Republics, Typ IE] [Arms of Soviet Republics, Typ IF] [Arms of Soviet Republics, Typ IG] [Arms of Soviet Republics, Typ IH] [Arms of Soviet Republics, Typ II]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
398 HW 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
399 HY 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
400 HZ 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
401 IA 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
402 IB 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
403 IC 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
404 ID 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
405 IE 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
406 IF 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
407 IG 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
408 IH 20K 6,68 - 1,11 - USD  Info
409 II 40K 6,68 - 1,11 - USD  Info
398‑409 80,16 - 13,32 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1938 Rescue of North Pole-1 Station

21. juni WM: Inga storlek på arket: 50 Design: I. Dubasov Gravyr: typo photo Perforering: 1¾ x 12¼

[Rescue of North Pole-1 Station, Typ IJ] [Rescue of North Pole-1 Station, Typ IJ1] [Rescue of North Pole-1 Station, Typ IK] [Rescue of North Pole-1 Station, Typ IK1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
410 IJ 10K 4,45 - 0,83 - USD  Info
411 IJ1 20K 4,45 - 0,83 - USD  Info
412 IK 30K 13,35 - 1,67 - USD  Info
413 IK1 50K 16,69 - 2,23 - USD  Info
410‑413 38,94 - 5,56 - USD 
1938 Children of USSR

16. september WM: Inga storlek på arket: 50 Design: I. Dubasov Gravyr: typo Perforering: 11¾ x 12¼

[Children of USSR, Typ IL] [Children of USSR, Typ IM] [Children of USSR, Typ IN] [Children of USSR, Typ IO] [Children of USSR, Typ IN1] [Children of USSR, Typ IP] [Children of USSR, Typ IP1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
414 IL 10K 3,34 - 0,28 - USD  Info
415 IM 15K 3,34 - 0,28 - USD  Info
416 IN 20K 4,45 - 0,56 - USD  Info
417 IO 30K 8,90 - 0,83 - USD  Info
418 IN1 40K 3,34 - 0,83 - USD  Info
419 IP 50K 16,69 - 1,67 - USD  Info
420 IP1 80K 16,69 - 1,67 - USD  Info
414‑420 56,75 - 6,12 - USD 
1938 Views of Crimea and Caucasus

21. september WM: Inga storlek på arket: 70 Design: S. Pomanski Gravyr: photo Perforering: 12½

[Views of Crimea and Caucasus, Typ IQ] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IR] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IS] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IQ1] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IR1] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IT] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IU] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IQ2] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IV] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IW] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IQ3] [Views of Crimea and Caucasus, Typ IT1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
421 IQ 5K 2,78 - 0,83 - USD  Info
422 IR 5K 2,78 - 0,83 - USD  Info
423 IS 10K 4,45 - 0,83 - USD  Info
424 IQ1 10K 4,45 - 1,11 - USD  Info
425 IR1 15K 11,13 - 2,78 - USD  Info
426 IT 15K 11,13 - 2,78 - USD  Info
427 IU 20K 11,13 - 3,34 - USD  Info
428 IQ2 30K 13,35 - 3,34 - USD  Info
429 IV 40K 13,35 - 3,34 - USD  Info
430 IW 50K 22,26 - 4,45 - USD  Info
431 IQ3 80K 33,39 - 4,45 - USD  Info
432 IT1 1R 55,64 - 11,13 - USD  Info
421‑432 185 - 39,21 - USD 
1938 Air Sport in USSR

7. oktober WM: Inga storlek på arket: 50 Design: I. Dubasov and S. Pomansky Gravyr: typo Perforering: 11¾ x 12¼

[Air Sport in USSR, Typ IY] [Air Sport in USSR, Typ IZ] [Air Sport in USSR, Typ JA] [Air Sport in USSR, Typ JB] [Air Sport in USSR, Typ JC] [Air Sport in USSR, Typ JD] [Air Sport in USSR, Typ JE] [Air Sport in USSR, Typ JF] [Air Sport in USSR, Typ JG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
433 IY 5K 4,45 - 0,83 - USD  Info
434 IZ 10K 4,45 - 0,83 - USD  Info
435 JA 15K 4,45 - 0,83 - USD  Info
436 JB 20K 4,45 - 0,83 - USD  Info
437 JC 30K 8,90 - 1,67 - USD  Info
438 JD 40K 13,35 - 1,67 - USD  Info
439 JE 50K 16,69 - 2,23 - USD  Info
440 JF 80K 22,26 - 2,23 - USD  Info
441 JG 1R 33,39 - 2,78 - USD  Info
433‑441 112 - 13,90 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1938 Moscow Underground Railway

7. november WM: Inga storlek på arket: 100 Design: S. Pomansky Gravyr: photo Perforering: 12¼

[Moscow Underground Railway, Typ JH] [Moscow Underground Railway, Typ JI] [Moscow Underground Railway, Typ JJ] [Moscow Underground Railway, Typ JK] [Moscow Underground Railway, Typ JL] [Moscow Underground Railway, Typ JM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
442 JH 10K 1,67 - 1,11 - USD  Info
443 JI 15K 2,78 - 1,11 - USD  Info
444 JJ 20K 3,34 - 1,67 - USD  Info
445 JK 30K 8,90 - 2,78 - USD  Info
446 JL 40K 11,13 - 3,34 - USD  Info
447 JM 50K 16,69 - 8,90 - USD  Info
442‑447 44,51 - 18,91 - USD 
1938 The 20th Anniversary of Komsomol

7. december WM: Inga storlek på arket: 50 Design: S. Novski and F. Kozlov Gravyr: litho Perforering: 12¼ x 11¾

[The 20th Anniversary of Komsomol, Typ JN] [The 20th Anniversary of Komsomol, Typ JO] [The 20th Anniversary of Komsomol, Typ JP] [The 20th Anniversary of Komsomol, Typ JQ] [The 20th Anniversary of Komsomol, Typ JR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
448 JN 20K 0,83 - 0,56 - USD  Info
449 JO 30K 1,67 - 0,56 - USD  Info
450 JP 40K 2,78 - 0,83 - USD  Info
451 JQ 50K 11,13 - 1,11 - USD  Info
452 JR 80K 22,26 - 1,67 - USD  Info
448‑452 38,67 - 4,73 - USD 
1938 Spor in USSR

28. december WM: Inga storlek på arket: 100 Design: I. Dubasov Gravyr: photo Perforering: 12¼

[Spor in USSR, Typ JS] [Spor in USSR, Typ JT] [Spor in USSR, Typ JU] [Spor in USSR, Typ JV] [Spor in USSR, Typ JW] [Spor in USSR, Typ JY] [Spor in USSR, Typ JZ] [Spor in USSR, Typ KA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
453 JS 5K 1,11 - 0,56 - USD  Info
454 JT 10K 2,23 - 0,56 - USD  Info
455 JU 15K 3,34 - 0,83 - USD  Info
456 JV 20K 4,45 - 1,11 - USD  Info
457 JW 30K 8,90 - 1,67 - USD  Info
458 JY 40K 11,13 - 2,23 - USD  Info
459 JZ 50K 27,82 - 2,78 - USD  Info
460 KA 80K 33,39 - 5,56 - USD  Info
453‑460 92,37 - 15,30 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör