Visar nu: Uganda - Postfrimärken (1980 - 1989) - 492 frimärken.

[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
279 EG1 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
280 EH1 1.50Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
281 EI1 2.70Sh 0,60 - 0,30 - USD  Info
282 EJ1 10Sh 1,21 - 1,21 - USD  Info
279‑282 2,42 - 3,02 - USD 
279‑282 2,41 - 2,11 - USD 
[The 75th Anniversary of Rotary International, Typ EY] [The 75th Anniversary of Rotary International, Typ EZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
283 EY 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
284 EZ 20Sh 1,81 - 3,02 - USD  Info
283‑284 3,02 - 3,62 - USD 
283‑284 2,11 - 3,32 - USD 
1980 Olympic Games - Moscow, USSR

29. december WM: Inga Perforering: 14¼

[Olympic Games - Moscow, USSR, Typ FA] [Olympic Games - Moscow, USSR, Typ FB] [Olympic Games - Moscow, USSR, Typ FC] [Olympic Games - Moscow, USSR, Typ FD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
285 FA 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
286 FB 2Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
287 FC 10Sh 0,60 - 0,91 - USD  Info
288 FD 20Sh 0,91 - 2,42 - USD  Info
285‑288 2,11 - 3,93 - USD 
1980 Olympic Games - Moscow, USSR

29. december WM: Inga Perforering: 14¼

[Olympic Games - Moscow, USSR, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
289 FA1 2.70Sh - - - - USD  Info
290 FB1 3Sh - - - - USD  Info
291 FC1 5Sh - - - - USD  Info
292 FD1 25Sh - - - - USD  Info
289‑292 2,42 - 4,83 - USD 
289‑292 - - - - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Olympic Medal Winners - Issues of 1980 Overprinted, Typ FA2] [Olympic Medal Winners - Issues of 1980 Overprinted, Typ FB2] [Olympic Medal Winners - Issues of 1980 Overprinted, Typ FC2] [Olympic Medal Winners - Issues of 1980 Overprinted, Typ FD2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
293 FA2 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
294 FB2 2Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
295 FC2 10Sh 0,91 - 0,91 - USD  Info
296 FD2 20Sh 1,21 - 3,02 - USD  Info
293‑296 2,72 - 4,53 - USD 
[Olympic Medal Winners - Issues of 1980 Overprinted, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
297 FA3 2.70Sh - - - - USD  Info
298 FB3 3Sh - - - - USD  Info
299 FC3 5Sh - - - - USD  Info
300 FD3 25Sh - - - - USD  Info
297‑300 3,02 - 4,83 - USD 
297‑300 - - - - USD 
[The 150th Anniversary of the Birth of Heinrich von Stephan (Founder of U.P.U.), 1831-1897, Typ FE] [The 150th Anniversary of the Birth of Heinrich von Stephan (Founder of U.P.U.), 1831-1897, Typ FF] [The 150th Anniversary of the Birth of Heinrich von Stephan (Founder of U.P.U.), 1831-1897, Typ FG] [The 150th Anniversary of the Birth of Heinrich von Stephan (Founder of U.P.U.), 1831-1897, Typ FH]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
301 FE 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
302 FF 2Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
303 FG 2.70Sh 0,60 - 0,30 - USD  Info
304 FH 10Sh 1,81 - 1,21 - USD  Info
301‑304 4,83 - 3,02 - USD 
301‑304 3,01 - 2,11 - USD 
[Royal Wedding - Previously Unissued Stamps Surcharged, Typ FI] [Royal Wedding - Previously Unissued Stamps Surcharged, Typ FJ] [Royal Wedding - Previously Unissued Stamps Surcharged, Typ FK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
305 FI 10/1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
306 FJ 50/5Sh 0,30 - 0,60 - USD  Info
307 FK 200/20Sh 0,91 - 0,91 - USD  Info
305‑307 1,51 - 1,81 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[Royal Wedding - Previously Unissued Stamps Surcharged, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
308 FL 250/25Sh - - - - USD  Info
308 1,81 - 1,81 - USD 
[Royal Wedding - Stamps Reissued with New Face Values, Typ FI1] [Royal Wedding - Stamps Reissued with New Face Values, Typ FJ1] [Royal Wedding - Stamps Reissued with New Face Values, Typ FK1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
309 FI1 10Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
310 FJ1 50Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
311 FK1 200Sh 1,21 - 0,60 - USD  Info
309‑311 1,81 - 1,20 - USD 
[Royal Wedding - Stamps Reissued with New Face Values, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
312 FL1 250Sh - - - - USD  Info
312 0,91 - 0,91 - USD 
[The 100th Anniversary of the Birth of Picasso, 1881-1973, Typ FM] [The 100th Anniversary of the Birth of Picasso, 1881-1973, Typ FN] [The 100th Anniversary of the Birth of Picasso, 1881-1973, Typ FO] [The 100th Anniversary of the Birth of Picasso, 1881-1973, Typ FP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
313 FM 10Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
314 FN 20Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
315 FO 30Sh 0,60 - 0,60 - USD  Info
316 FP 200Sh 3,02 - 4,83 - USD  Info
313‑316 6,04 - 7,25 - USD 
313‑316 4,22 - 6,03 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1981 Football World Cup - Spain (1982)

1. november WM: Inga Perforering: 14¼

[Football World Cup - Spain (1982), Typ FQ] [Football World Cup - Spain (1982), Typ FR] [Football World Cup - Spain (1982), Typ FS] [Football World Cup - Spain (1982), Typ FT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
317 FQ 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
318 FR 10Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
319 FS 50Sh 0,91 - 0,60 - USD  Info
320 FT 200Sh 2,42 - 2,42 - USD  Info
317‑320 3,93 - 3,62 - USD 
1981 Football World Cup - Spain (1982)

1. november WM: Inga Perforering: 14¼

[Football World Cup - Spain (1982), Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
321 FU 250Sh - - - - USD  Info
321 6,04 - 4,83 - USD 
1981 International Year of Disabled Persons

28. december WM: Inga Perforering: 15

[International Year of Disabled Persons, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
322 FV 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
323 FW 10Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
324 FX 50Sh 0,91 - 0,60 - USD  Info
325 FY 200Sh 2,42 - 2,42 - USD  Info
322‑325 6,04 - 6,04 - USD 
322‑325 3,93 - 3,62 - USD 
[The 100th Anniversary of Robert Koch's Discovery of Tubercle Bacillus, Typ FZ] [The 100th Anniversary of Robert Koch's Discovery of Tubercle Bacillus, Typ GA] [The 100th Anniversary of Robert Koch's Discovery of Tubercle Bacillus, Typ GB] [The 100th Anniversary of Robert Koch's Discovery of Tubercle Bacillus, Typ GC]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
326 FZ 1Sh 0,30 - 0,30 - USD  Info
327 GA 10Sh 1,81 - 0,60 - USD  Info
328 GB 50Sh 4,83 - 3,62 - USD  Info
329 GC 100Sh 7,25 - 6,04 - USD  Info
326‑329 14,19 - 10,56 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör