Visar nu: Uganda - Postfrimärken (1895 - 2019) - 157 frimärken.

1994 Fruits and Crops

13. januari WM: Inga Perforering: 14

[Fruits and Crops, Typ AOK] [Fruits and Crops, Typ AOL] [Fruits and Crops, Typ AOM] [Fruits and Crops, Typ AON] [Fruits and Crops, Typ AOO] [Fruits and Crops, Typ AOP] [Fruits and Crops, Typ AOQ] [Fruits and Crops, Typ AOR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1313 AOK 50Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1314 AOL 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1315 AOM 150Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1316 AON 200Sh 0,88 - 0,29 - USD  Info
1317 AOO 250Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1318 AOP 300Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1319 AOQ 500Sh 2,33 - 1,17 - USD  Info
1320 AOR 800Sh 3,50 - 4,67 - USD  Info
1313‑1320 9,92 - 8,16 - USD 
1994 Fruits and Crops

13. januari WM: Inga Perforering: 14

[Fruits and Crops, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1321 AOS 2500Sh - - - - USD  Info
1321 7,00 - 4,67 - USD 
1994 Fruits and Crops

13. januari WM: Inga Perforering: 14

[Fruits and Crops, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1322 AOT 2500Sh - - - - USD  Info
1322 9,34 - 4,67 - USD 
[The 100th Anniversary of Henry Ford's First Petrol Engine, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1323 AOU 700Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1324 AOV 700Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1325 AOW 700Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1326 AOX 700Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1323‑1326 4,67 - 3,50 - USD 
1323‑1326 4,68 - 3,52 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[The 100th Anniversary of Karl Benz's First Four-Wheeled Car, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1327 AOY 800Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1328 AOZ 800Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1329 APA 800Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1330 APB 800Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1327‑1330 7,00 - 4,67 - USD 
1327‑1330 7,00 - 4,68 - USD 
[The 100th Anniversary of Henry Ford's First Petrol Engine, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1331 APC 2500Sh - - - - USD  Info
1331 5,83 - 4,67 - USD 
[The 100th Anniversary of Carl Benz's First Four-Wheeled Car, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1332 APD 2500Sh - - - - USD  Info
1332 5,83 - 4,67 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1333 APE 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1334 APF 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1335 APG 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1336 APH 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1337 API 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1338 APJ 200Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1333‑1338 5,83 - 5,83 - USD 
1333‑1338 5,28 - 5,28 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1339 APK 500Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1340 APL 500Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1339‑1340 2,34 - 1,76 - USD 
1994 World Meteorological Day

15. mars WM: Inga Perforering: 14

[World Meteorological Day, Typ APM] [World Meteorological Day, Typ APN] [World Meteorological Day, Typ APO] [World Meteorological Day, Typ APP] [World Meteorological Day, Typ APQ] [World Meteorological Day, Typ APR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1341 APM 50Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1342 APN 200Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1343 APO 250Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1344 APP 300Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1345 APQ 400Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1346 APR 800Sh 1,17 - 1,17 - USD  Info
1341‑1346 3,20 - 3,20 - USD 
1994 World Meteorological Day

15. mars WM: Inga Perforering: 14

[World Meteorological Day, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1347 APS 2500Sh - - - - USD  Info
1347 3,50 - 3,50 - USD 
1994 Football World Cup - U.S.A.

24. juni WM: Inga Perforering: 14

[Football World Cup - U.S.A., Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1348 APT 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1349 APU 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1350 APV 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1351 APW 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1352 APX 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1353 APY 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1348‑1353 7,00 - 7,00 - USD 
1348‑1353 5,28 - 5,28 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1994 Football World Cup - U.S.A.

24. juni WM: Inga Perforering: 14

[Football World Cup - U.S.A., Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1354 APZ 2500Sh - - - - USD  Info
1354 5,83 - 5,83 - USD 
1994 Football World Cup - U.S.A.

24. juni WM: Inga Perforering: 14

[Football World Cup - U.S.A., Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1355 AQA 2500Sh - - - - USD  Info
1355 5,83 - 5,83 - USD 
[The 50th Anniversary of Heifer Project International, Typ AQB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1356 AQB 100Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1994 Moths

13. juli WM: Inga Perforering: 14

[Moths, Typ AQC] [Moths, Typ AQD] [Moths, Typ AQE] [Moths, Typ AQF] [Moths, Typ AQG] [Moths, Typ AQH] [Moths, Typ AQI] [Moths, Typ AQJ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1357 AQC 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1358 AQD 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1359 AQE 300Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1360 AQF 350Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1361 AQG 400Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1362 AQH 450Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1363 AQI 500Sh 1,75 - 0,88 - USD  Info
1364 AQJ 1000Sh 3,50 - 1,75 - USD  Info
1357‑1364 10,22 - 5,83 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1994 Moths

13. juli WM: Inga Perforering: 14

[Moths, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1365 AQK 2500Sh - - - - USD  Info
1365 9,34 - 5,83 - USD 
1994 Moths

13. juli WM: Inga Perforering: 14

[Moths, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1366 AQL 2500Sh - - - - USD  Info
1366 9,34 - 5,83 - USD 
1994 Crafts

18. juli WM: Inga Perforering: 14

[Crafts, Typ AQM] [Crafts, Typ AQN] [Crafts, Typ AQO] [Crafts, Typ AQP] [Crafts, Typ AQQ] [Crafts, Typ AQR] [Crafts, Typ AQS] [Crafts, Typ AQT]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1367 AQM 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1368 AQN 200Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1369 AQO 250Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1370 AQP 300Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1371 AQQ 450Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1372 AQR 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1373 AQS 800Sh 1,17 - 1,17 - USD  Info
1374 AQT 1000Sh 2,33 - 1,75 - USD  Info
1367‑1374 7,00 - 6,13 - USD 
1994 Crafts

18. juli WM: Inga Perforering: 14

[Crafts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1375 AQU 2500Sh - - - - USD  Info
1375 5,83 - 5,83 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1994 Crafts

18. juli WM: Inga Perforering: 14

[Crafts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1376 AQV 2500Sh - - - - USD  Info
1376 5,83 - 5,83 - USD 
1994 Cats

22. juli WM: Inga Perforering: 14

[Cats, Typ AQW] [Cats, Typ AQX] [Cats, Typ AQY] [Cats, Typ AQZ] [Cats, Typ ARA] [Cats, Typ ARB] [Cats, Typ ARC] [Cats, Typ ARD]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1377 AQW 50Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1378 AQX 100Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1379 AQY 200Sh 0,88 - 0,29 - USD  Info
1380 AQZ 300Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1381 ARA 450Sh 2,33 - 0,88 - USD  Info
1382 ARB 500Sh 2,92 - 0,88 - USD  Info
1383 ARC 1000Sh 5,83 - 1,75 - USD  Info
1384 ARD 1500Sh 9,34 - 2,92 - USD  Info
1377‑1384 23,34 - 7,88 - USD 
1994 Cats

22. juli WM: Inga Perforering: 14

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1385 ARE 2500Sh - - - - USD  Info
1385 9,34 - 5,83 - USD 
1994 Cats

22. juli WM: Inga Perforering: 14

[Cats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1386 ARF 2500Sh - - - - USD  Info
1386 9,34 - 5,83 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1994 The 75th Anniversary of I.L.O.

29. juli WM: Inga Perforering: 14

[The 75th Anniversary of I.L.O., Typ ARG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1387 ARG 350Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
[The 100th Anniversary of International Olympic Committee - Gold Medal Winners, Typ ARH] [The 100th Anniversary of International Olympic Committee - Gold Medal Winners, Typ ARI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1388 ARH 350Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1389 ARI 900Sh 2,33 - 1,75 - USD  Info
1388‑1389 3,21 - 2,33 - USD 
[The 100th Anniversary of International Olympic Committee - Gold Medal Winners, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1390 ARJ 2500Sh - - - - USD  Info
1390 7,00 - 5,83 - USD 
[International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition [International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1391 ARK 100Sh 0,88 - 0,29 - USD  Info
1392 ARL 350Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1393 ARM 1000Sh 2,92 - 1,75 - USD  Info
1391‑1393 4,97 - 2,62 - USD 
[International Stamp Exhibition
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1394 ARN 2500Sh - - - - USD  Info
1394 5,83 - 5,83 - USD 
1994 The 50th Anniversary of D-Day

11. augusti WM: Inga Perforering: 14

[The 50th Anniversary of D-Day, Typ ARO] [The 50th Anniversary of D-Day, Typ ARP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1395 ARO 300Sh 2,33 - 0,58 - USD  Info
1396 ARP 1000Sh 3,50 - 1,75 - USD  Info
1395‑1396 5,83 - 2,33 - USD 
1994 The 50th Anniversary of D-Day

11. augusti WM: Inga Perforering: 14

[The 50th Anniversary of D-Day, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1397 ARQ 2500Sh - - - - USD  Info
1397 7,00 - 5,83 - USD 
1994 International Year of the Family

11. augusti WM: Inga Perforering: 14

[International Year of the Family, Typ ARR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1398 ARR 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
[The 25th Anniversary of First Manned Moon Landing - Astronauts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1399 ARS 50Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1400 ART 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1401 ARU 200Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1402 ARV 300Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1403 ARW 400Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1404 ARX 500Sh 0,88 - 0,88 - USD  Info
1405 ARY 600Sh 1,17 - 1,17 - USD  Info
1399‑1405 4,67 - 4,67 - USD 
1399‑1405 4,38 - 4,38 - USD 
[The 25th Anniversary of First Manned Moon Landing - Astronauts, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1406 ARZ 3000Sh - - - - USD  Info
1406 7,00 - 7,00 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1407 ASA 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1408 ASB 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1409 ASC 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1410 ASD 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1411 ASE 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1412 ASF 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1413 ASG 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1414 ASH 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1415 ASI 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1407‑1415 2,92 - 2,63 - USD 
1407‑1415 2,61 - 2,61 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1416 ASJ 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1417 ASK 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1418 ASL 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1419 ASM 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1420 ASN 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1421 ASO 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1422 ASP 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1423 ASQ 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1424 ASR 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1416‑1424 5,25 - 3,50 - USD 
1416‑1424 5,22 - 2,61 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1425 XSR 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1426 ASS 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1427 AST 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1428 ASU 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1429 ASV 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1430 ASW 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1431 ASY 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1432 ASZ 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1433 ATA 250Sh 0,58 - 0,58 - USD  Info
1425‑14333 5,83 - 5,25 - USD 
1425‑1433 5,22 - 5,22 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1434 ATB 2500Sh - - - - USD  Info
1434 7,00 - 5,83 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1435 ATC 2500Sh - - - - USD  Info
1435 7,00 - 5,83 - USD 
[
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1436 ATD 2500Sh - - - - USD  Info
1436 7,00 - 5,83 - USD 
[ [
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1437 XTC 5000Sh 23,34 - 23,34 - USD  Info
1438 XTD 5000Sh 23,34 - 23,34 - USD  Info
1437‑1438 46,68 - 46,68 - USD 
[The 100th Anniversary (1992) of Sierra Club (Environmental Protection Society) - Endangered Species, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1439 ATE 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1440 ATF 250Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1441 ATG 300Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1442 ATH 500Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1443 ATI 600Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1444 ATJ 800Sh 2,33 - 1,75 - USD  Info
1445 ATK 1000Sh 2,92 - 1,75 - USD  Info
1439‑1445 11,67 - 9,34 - USD 
1439‑1445 10,51 - 7,00 - USD 
[The 100th Anniversary (1992) of Sierra Club (Environmental Protection Society) - Endangered Species, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1446 ATL 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1447 ATM 200Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1448 ATN 250Sh 0,58 - 0,29 - USD  Info
1449 ATO 300Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1450 ATP 500Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1451 ATQ 600Sh 1,17 - 0,88 - USD  Info
1452 ATR 800Sh 1,75 - 1,17 - USD  Info
1453 ATS 1000Sh 2,33 - 1,75 - USD  Info
1446‑1453 9,34 - 7,00 - USD 
1446‑1453 8,75 - 6,13 - USD 
1994 The 50th Anniversary of I.C.A.O.

14. november WM: Inga Perforering: 14

[The 50th Anniversary of I.C.A.O., Typ ATT] [The 50th Anniversary of I.C.A.O., Typ ATU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1454 ATT 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1455 ATU 250Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1454‑1455 1,17 - 0,87 - USD 
1994 Ecology

15. november WM: Inga Perforering: 14

[Ecology, Typ ATV] [Ecology, Typ ATW] [Ecology, Typ ATX] [Ecology, Typ ATY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1456 ATV 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1457 ATW 250Sh 0,88 - 0,58 - USD  Info
1458 ATX 350Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1459 ATY 500Sh 2,33 - 0,88 - USD  Info
1456‑1459 4,67 - 2,33 - USD 
1994 Christmas - Religious Paintings

5. december WM: Inga Perforering: 13¾

[Christmas - Religious Paintings, Typ ATZ] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUA] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUB] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUC] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUD] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUE] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUF] [Christmas - Religious Paintings, Typ AUG]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1460 ATZ 100Sh 0,29 - 0,29 - USD  Info
1461 AUA 200Sh 0,88 - 0,29 - USD  Info
1462 AUB 300Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1463 AUC 350Sh 1,17 - 0,58 - USD  Info
1464 AUD 450Sh 1,75 - 0,88 - USD  Info
1465 AUE 500Sh 1,75 - 0,88 - USD  Info
1466 AUF 900Sh 3,50 - 1,75 - USD  Info
1467 AUG 1000Sh 3,50 - 1,75 - USD  Info
1460‑1467 14,01 - 7,00 - USD 
1994 Christmas - Religious Paintings

5. december WM: Inga Perforering: 13¾

[Christmas - Religious Paintings, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1468 AUH 2500Sh - - - - USD  Info
1468 7,00 - 5,83 - USD 
1994 Christmas - Religious Paintings

5. december WM: Inga Perforering: 13¾

[Christmas - Religious Paintings, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1469 AUI 2500Sh - - - - USD  Info
1469 7,00 - 5,83 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör