USA
1879

Visar nu: USA - Officiella frimärken (1873 - 1879) - 92 frimärken.

[Department of Agriculture Issue, Typ A] [Department of Agriculture Issue, Typ A1] [Department of Agriculture Issue, Typ A2] [Department of Agriculture Issue, Typ A3] [Department of Agriculture Issue, Typ A4] [Department of Agriculture Issue, Typ A5] [Department of Agriculture Issue, Typ A6] [Department of Agriculture Issue, Typ A7] [Department of Agriculture Issue, Typ A8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A 1C - 175 116 - USD  Info
2 A1 2C - 145 46,68 - USD  Info
3 A2 3C - 116 11,67 - USD  Info
4 A3 6C - 116 35,01 - USD  Info
5 A4 10C - 291 175 - USD  Info
6 A5 12C - 350 204 - USD  Info
7 A6 15C - 291 175 - USD  Info
8 A7 24C - 291 175 - USD  Info
9 A8 30C - 350 233 - USD  Info
1‑9 - 2 129 1 172 - USD 
1873 Executive Department Issue

WM: Inga Perforering: 11

[Executive Department Issue, Typ B] [Executive Department Issue, Typ B1] [Executive Department Issue, Typ B2] [Executive Department Issue, Typ B3] [Executive Department Issue, Typ B4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 B 1C - 583 350 - USD  Info
11 B1 2C - 350 175 - USD  Info
12 B2 3C - 466 175 - USD  Info
13 B3 6C - 700 466 - USD  Info
14 B4 10C - 700 466 - USD  Info
10‑14 - 2 800 1 633 - USD 
[Department of the Interior Issue, Typ C] [Department of the Interior Issue, Typ C1] [Department of the Interior Issue, Typ C2] [Department of the Interior Issue, Typ C3] [Department of the Interior Issue, Typ C4] [Department of the Interior Issue, Typ C5] [Department of the Interior Issue, Typ C6] [Department of the Interior Issue, Typ C7] [Department of the Interior Issue, Typ C8] [Department of the Interior Issue, Typ C9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 C 1C - 35,01 9,34 - USD  Info
16 C1 2C - 29,17 5,83 - USD  Info
17 C2 3C - 46,68 4,67 - USD  Info
18 C3 6C - 35,01 4,67 - USD  Info
19 C4 10C - 35,01 11,67 - USD  Info
20 C5 12C - 46,68 9,34 - USD  Info
21 C6 15C - 93,35 17,50 - USD  Info
22 C7 24C - 70,01 14,00 - USD  Info
23 C8 30C - 93,35 14,00 - USD  Info
24 C9 90C - 204 35,01 - USD  Info
15‑24 - 688 126 - USD 
1873 Department of Justice Issue

WM: Inga Perforering: 12

[Department of Justice Issue, Typ D] [Department of Justice Issue, Typ D1] [Department of Justice Issue, Typ D2] [Department of Justice Issue, Typ D3] [Department of Justice Issue, Typ D4] [Department of Justice Issue, Typ D5] [Department of Justice Issue, Typ D6] [Department of Justice Issue, Typ D7] [Department of Justice Issue, Typ D8] [Department of Justice Issue, Typ D9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 D 1C - 116 70,01 - USD  Info
26 D1 2C - 175 93,35 - USD  Info
27 D2 3C - 175 17,50 - USD  Info
28 D3 6C - 175 23,34 - USD  Info
29 D4 10C - 204 58,34 - USD  Info
30 D5 12C - 145 35,01 - USD  Info
31 D6 15C - 291 116 - USD  Info
32 D7 24C - 700 291 - USD  Info
33 D8 30C - 583 175 - USD  Info
34 D9 90C - 933 466 - USD  Info
25‑34 - 3 500 1 347 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1873 Navy Department Issue

WM: Inga Perforering: 12

[Navy Department Issue, Typ E] [Navy Department Issue, Typ E1] [Navy Department Issue, Typ E2] [Navy Department Issue, Typ E3] [Navy Department Issue, Typ E4] [Navy Department Issue, Typ E5] [Navy Department Issue, Typ E6] [Navy Department Issue, Typ E7] [Navy Department Issue, Typ E8] [Navy Department Issue, Typ E9] [Navy Department Issue, Typ E10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
35 E 1C - 70,01 35,01 - USD  Info
36 E1 2C - 58,34 17,50 - USD  Info
37 E2 3C - 58,34 9,34 - USD  Info
38 E3 6C - 58,34 14,00 - USD  Info
39 E4 7C - 350 145 - USD  Info
40 E5 10C - 70,01 29,17 - USD  Info
41 E6 12C - 93,35 23,34 - USD  Info
42 E7 15C - 175 46,68 - USD  Info
43 E8 24C - 175 58,34 - USD  Info
44 E9 30C - 145 29,17 - USD  Info
45 E10 90C - 700 204 - USD  Info
35‑45 - 1 954 612 - USD 
1873 Post Office Department Issue

WM: Inga Perforering: 12

[Post Office Department Issue, Typ F] [Post Office Department Issue, Typ F1] [Post Office Department Issue, Typ F2] [Post Office Department Issue, Typ F3] [Post Office Department Issue, Typ F4] [Post Office Department Issue, Typ F5] [Post Office Department Issue, Typ F6] [Post Office Department Issue, Typ F7] [Post Office Department Issue, Typ F8] [Post Office Department Issue, Typ F9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
46 F 1C - 11,67 4,67 - USD  Info
47 F1 2C - 17,50 3,50 - USD  Info
48 F2 3C - 5,83 1,17 - USD  Info
49 F3 6C - 17,50 3,50 - USD  Info
50 F4 10C - 70,01 35,01 - USD  Info
51 F5 12C - 35,01 9,34 - USD  Info
52 F6 15C - 46,68 14,00 - USD  Info
53 F7 24C - 58,34 17,50 - USD  Info
54 F8 30C - 58,34 17,50 - USD  Info
55 F9 90C - 93,35 14,00 - USD  Info
46‑55 - 414 120 - USD 
1873 Department of State Issue

WM: Inga Perforering: 12

[Department of State Issue, Typ G] [Department of State Issue, Typ G1] [Department of State Issue, Typ G2] [Department of State Issue, Typ G3] [Department of State Issue, Typ G4] [Department of State Issue, Typ G5] [Department of State Issue, Typ G6] [Department of State Issue, Typ G7] [Department of State Issue, Typ G8] [Department of State Issue, Typ G9] [Department of State Issue, Typ G10] [Department of State Issue, Typ G11] [Department of State Issue, Typ G12] [Department of State Issue, Typ G13] [Department of State Issue, Typ G14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
56 G 1C - 116 35,01 - USD  Info
57 G1 2C - 204 58,34 - USD  Info
58 G2 3C - 93,35 17,50 - USD  Info
59 G3 6C - 70,01 17,50 - USD  Info
60 G4 7C - 175 35,01 - USD  Info
61 G5 10C - 116 29,17 - USD  Info
62 G6 12C - 204 93,35 - USD  Info
63 G7 15C - 204 58,34 - USD  Info
64 G8 24C - 466 145 - USD  Info
65 G9 30C - 350 116 - USD  Info
66 G10 90C - 700 233 - USD  Info
67 G11 2$ - 933 700 - USD  Info
68 G12 5$ - 5 834 3 500 - USD  Info
69 G13 10$ - 4 667 2 333 - USD  Info
70 G14 20$ - 3 500 1 750 - USD  Info
56‑70 - 17 637 9 125 - USD 
1873 Treasury Department Issue

WM: Inga Perforering: 12

[Treasury Department Issue, Typ H] [Treasury Department Issue, Typ H1] [Treasury Department Issue, Typ H2] [Treasury Department Issue, Typ H3] [Treasury Department Issue, Typ H4] [Treasury Department Issue, Typ H5] [Treasury Department Issue, Typ H6] [Treasury Department Issue, Typ H7] [Treasury Department Issue, Typ H8] [Treasury Department Issue, Typ H9] [Treasury Department Issue, Typ H10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
71 H 1C - 35,01 4,67 - USD  Info
72 H1 2C - 46,68 4,67 - USD  Info
73 H2 3C - 35,01 1,75 - USD  Info
74 H3 6C - 46,68 3,50 - USD  Info
75 H4 7C - 93,35 23,34 - USD  Info
76 H5 10C - 93,35 9,34 - USD  Info
77 H6 12C - 93,35 5,83 - USD  Info
78 H7 15C - 93,35 9,34 - USD  Info
79 H8 24C - 466 70,01 - USD  Info
80 H9 30C - 145 11,67 - USD  Info
81 H10 90C - 145 11,67 - USD  Info
71‑81 - 1 295 155 - USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1873 War Department Issue

WM: Inga Perforering: 12

[War Department Issue, Typ I] [War Department Issue, Typ I1] [War Department Issue, Typ I2] [War Department Issue, Typ I3] [War Department Issue, Typ I4] [War Department Issue, Typ I5] [War Department Issue, Typ I6] [War Department Issue, Typ I7] [War Department Issue, Typ I8] [War Department Issue, Typ I9] [War Department Issue, Typ I10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
82 I 1C - 145 7,00 - USD  Info
83 I1 2C - 145 11,67 - USD  Info
84 I2 3C - 145 2,92 - USD  Info
85 I3 6C - 466 5,83 - USD  Info
86 I4 7C - 116 70,01 - USD  Info
87 I5 10C - 46,68 11,67 - USD  Info
88 I6 12C - 145 11,67 - USD  Info
89 I7 15C - 35,01 11,67 - USD  Info
90 I8 24C - 35,01 7,00 - USD  Info
91 I9 30C - 35,01 7,00 - USD  Info
92 I10 90C - 93,35 35,01 - USD  Info
82‑92 - 1 411 181 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör