Visar nu: USA - Postfrimärken (1850 - 1859) - 40 frimärken.

1851 Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info

1. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C] [Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C6] [Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
3 C 1C - 176 445 35 289 - USD  Info
3A C1 1C 47 052 17 644 14 115 - USD  Info
3B C2 1C 14 115 8 234 5 881 - USD  Info
3C C3 1C 11 763 5 881 2 940 - USD  Info
3D C4 1C 7 057 2 940 1 411 - USD  Info
3E C5 1C 4 705 1 764 941 - USD  Info
3F C6 1C 1 176 588 176 - USD  Info
3G C7 1C 705 352 147 - USD  Info
1851 George Washington, 1732-1799

1. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[George Washington, 1732-1799, Typ D] [George Washington, 1732-1799, Typ D1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
4 D 3C 352 117 17,64 - USD  Info
4a D1 3C 4 705 1 764 176 - USD  Info
1851 George Washington, 1732-1799

1. juli WM: Inga Perforering: Imperforated

[George Washington, 1732-1799, Typ E]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
5 E 12C 7 057 2 940 352 - USD  Info
1855 George Washingon, 1732-1799 - See Info

12. maj WM: Inga Perforering: Imperforated

[George Washingon, 1732-1799 - See Info, Typ F] [George Washingon, 1732-1799 - See Info, Typ F2] [George Washingon, 1732-1799 - See Info, Typ F3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
6 F 10C 5 881 2 352 235 - USD  Info
6A F1 10C 5 881 2 352 235 - USD  Info
6B F2 10C 35 289 17 644 1 764 - USD  Info
6C F3 10C 17 644 9 410 1 176 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1856 Thomas Jefferson, 1743-1826

24. mars WM: Inga Gravyr: Joseph I. Pease & Cyrus Durand Perforering: Imperforated

[Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
7 G 5C 35 289 14 115 1 176 - USD  Info
1857 George Washington, 1732-1799

28. februari WM: Inga Perforering: 15½

[George Washington, 1732-1799, Typ D4] [George Washington, 1732-1799, Typ D6] [George Washington, 1732-1799, Typ D7]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
8 D4 3C 3 528 1 411 147 - USD  Info
8A D5 3C 5 293 2 352 352 - USD  Info
8B D6 3C 470 176 117 - USD  Info
8C D7 3C 94,10 35,29 11,76 - USD  Info
1857 Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info

25. juli WM: Inga Perforering: 15½

[Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C8] [Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C9] [Benjamin Franklin, 1706-1790 - See Info, Typ C14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
9 C8 1C 47 052 23 526 11 763 - USD  Info
9A C9 1C 17 644 9 410 2 940 - USD  Info
9B C10 1C 10 586 4 705 941 - USD  Info
9C C11 1C 5 293 2 352 2 940 - USD  Info
9D C12 1C 2 940 1 176 705 - USD  Info
9E C13 1C 2 940 1 176 941 - USD  Info
9F C14 1C 1 411 588 352 - USD  Info
9G C15 1C 205 94,10 47,05 - USD  Info
9GA C16 1C - - 1 764 - USD  Info
1857 George Washington, 1732-1799 - See Info

27. juli WM: Inga Perforering: 15½

[George Washington, 1732-1799 - See Info, Typ F5] [George Washington, 1732-1799 - See Info, Typ F6] [George Washington, 1732-1799 - See Info, Typ F8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
10 F4 10C 7 057 2 940 352 - USD  Info
10A F5 10C 7 057 2 940 352 - USD  Info
10B F6 10C 35 289 11 763 1 411 - USD  Info
10C F7 10C 58 815 23 526 2 940 - USD  Info
10D F8 10C 294 147 70,58 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1857 George Washington, 1732-1799

30. juli WM: Inga Perforering: 15½

[George Washington, 1732-1799, Typ E1] [George Washington, 1732-1799, Typ E2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
11 E1 12C 2 352 941 352 - USD  Info
11A E2 12C 941 352 235 - USD  Info
1857 Thomas Jefferson, 1743-1826

23. augusti WM: Inga Perforering: 15½

[Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ G1] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ G2] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ G3] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ G4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
12 G1 5C 7 057 2 940 1 411 - USD  Info
12a G2 5C 176 445 35 289 4 117 - USD  Info
12b G3 5C 94 104 23 526 1 764 - USD  Info
12c G4 5C 4 117 1 764 470 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör