Visar nu: USA - Postfrimärken (1860 - 1869) - 87 frimärken.

[Thomas Jefferson, 1743-1826 - Prejections at Top and Bottom Cut away, Typ H] [Thomas Jefferson, 1743-1826 - Prejections at Top and Bottom Cut away, Typ H1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 H 5C 1 414 589 1 414 - USD  Info
13a H1 5C 2 357 1 178 353 - USD  Info
1860 George Washington, 1732-1799

7. juli WM: Inga Perforering: 15½

[George Washington, 1732-1799, Typ I]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
14 I 24C 1 768 707 471 - USD  Info
1860 Benjamin Franklin, 1706-1790

8. augusti WM: Inga Perforering: 15½

[Benjamin Franklin, 1706-1790, Typ J]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
15 J 30C 2 946 1 178 589 - USD  Info
1860 George Washington, 1732-1799

11. september WM: Inga Perforering: 15½

[George Washington, 1732-1799, Typ K]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 K 90C 4 125 1 768 10 608 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1861 George Washington, 1732-1799

17. augusti WM: Inga Gravyr: Joseph Pease Perforering: 12

[George Washington, 1732-1799, Typ M] [George Washington, 1732-1799, Typ M1] [George Washington, 1732-1799, Typ M2] [George Washington, 1732-1799, Typ M3] [George Washington, 1732-1799, Typ M4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17 M 3C 14 144 5 893 1 178 - USD  Info
17a M1 3C 707 294 176 - USD  Info
17b M2 3C 47 148 17 680 4 714 - USD  Info
17c M3 3C 176 58,94 3,54 - USD  Info
17d M4 3C 1 768 - - - USD  Info
1861 Thomas Jefferson, 1743-1826

19. augusti WM: Inga Gravyr: William Marshall Perforering: 12

[Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N1] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 N 5C 29 467 11 787 1 178 - USD  Info
18a N1 5C 29 467 14 144 1 414 - USD  Info
18b N2 5C - 17 680 3 536 - USD  Info
1861 George Washington, 1732-1799

20. augusti WM: Inga Perforering: 12

[George Washington, 1732-1799, Typ O] [George Washington, 1732-1799, Typ O1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
19 O 10C 1 414 589 70,72 - USD  Info
19a O1 10C 1 768 707 94,30 - USD  Info
1861 George Washington, 1732-1799

20. augusti WM: Inga Perforering: 12

[George Washington, 1732-1799, Typ Q] [George Washington, 1732-1799, Typ Q1] [George Washington, 1732-1799, Typ Q2] [George Washington, 1732-1799, Typ Q3] [George Washington, 1732-1799, Typ Q4] [George Washington, 1732-1799, Typ Q5] [George Washington, 1732-1799, Typ Q6] [George Washington, 1732-1799, Typ Q7] [George Washington, 1732-1799, Typ Q8]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
20 Q 24C 3 536 1 414 353 - USD  Info
20a Q1 24C 3 536 1 414 235 - USD  Info
20b Q2 24C 17 680 8 250 942 - USD  Info
20c Q3 24C 17 680 7 072 2 946 - USD  Info
20d Q4 24C 35 361 14 144 2 357 - USD  Info
20e Q5 24C 2 946 942 294 - USD  Info
20f Q6 24C 2 946 942 353 - USD  Info
20g Q7 24C 2 946 942 353 - USD  Info
20h Q8 24C 70 722 29 467 8 250 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1861 Benjamin Franklin, 1706-1790

20. augusti WM: Inga Perforering: 12

[Benjamin Franklin, 1706-1790, Typ R]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
21 R 30C 2 946 1 178 235 - USD  Info
1861 Benjamin Franklin, 1706-1790

21. augusti WM: Inga Gravyr: Joseph Pease Perforering: 12

[Benjamin Franklin, 1706-1790, Typ L] [Benjamin Franklin, 1706-1790, Typ L1] [Benjamin Franklin, 1706-1790, Typ L2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
22 L 1C 353 147 58,94 - USD  Info
22a L1 1C 2 946 1 178 707 - USD  Info
22b L2 1C 707 294 353 - USD  Info
1861 George Washington, 1732-1799

30. augusti WM: Inga Perforering: 12

[George Washington, 1732-1799, Typ P]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
23 P 12C 2 357 942 147 - USD  Info
1861 George Washington, 1732-1799

WM: Inga Perforering: 12

[George Washington, 1732-1799, Typ S] [George Washington, 1732-1799, Typ S1] [George Washington, 1732-1799, Typ S2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
24 S 90C 4 125 1 768 589 - USD  Info
24a S1 90C 4 125 1 768 589 - USD  Info
24b S2 90C 4 714 1 768 707 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1862 Thomas Jefferson, 1743-1826

2. januari WM: Inga Perforering: 12

[Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N3] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N4] [Thomas Jefferson, 1743-1826, Typ N5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 N3 5C 7 072 2 357 707 - USD  Info
25a N4 5C 1 768 707 176 - USD  Info
25b N5 5C 2 357 942 353 - USD  Info
1863 Andrew Jackson, 1767-1845

7. januari WM: Inga Perforering: 12

[Andrew Jackson, 1767-1845, Typ T] [Andrew Jackson, 1767-1845, Typ T1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
26 T 2C 471 176 70,72 - USD  Info
26A T1 2C - - 5 893 - USD  Info
1866 Abraham Lincoln, 1809-1865

21. april WM: Inga Perforering: 12

[Abraham Lincoln, 1809-1865, Typ U]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
27 U 15C 5 304 1 768 235 - USD  Info
1867 Benjamin Franklin - With Grill

8. augusti WM: Inga Gravyr: Joseph Pease Perforering: 12

[Benjamin Franklin - With Grill, Typ L3] [Benjamin Franklin - With Grill, Typ L4] [Benjamin Franklin - With Grill, Typ L5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
28 L3 1C - - 2 946 750 - USD  Info
28A L4 1C 4 714 1 768 589 - USD  Info
28B L5 1C 4 125 1 414 589 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1867 Andrew Jackson - With grill

8. augusti WM: Inga Gravyr: Joseph Prosper Ourdan Perforering: 12

[Andrew Jackson - With grill, Typ T2] [Andrew Jackson - With grill, Typ T3] [Andrew Jackson - With grill, Typ T4] [Andrew Jackson - With grill, Typ T5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
29 T2 2C 17 680 9 429 5 304 - USD  Info
29A T3 2C 17 680 8 250 1 768 - USD  Info
29B T4 2C 2 357 942 235 - USD  Info
29C T5 2C 707 235 70,72 - USD  Info
1867 George Washington - With Grill

8. augusti WM: Inga Gravyr: Joseph Pease Perforering: 12

[George Washington - With Grill, Typ M5] [George Washington - With Grill, Typ M6] [George Washington - With Grill, Typ M7] [George Washington - With Grill, Typ M8] [George Washington - With Grill, Typ M9] [George Washington - With Grill, Typ M10] [George Washington - With Grill, Typ M11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
30 M5 3C 9 429 2 946 1 768 - USD  Info
30A M6 3C - - 206 272 - USD  Info
30B M7 3C 8 250 2 946 1 178 - USD  Info
30C M8 3C 8 250 3 536 1 414 - USD  Info
30D M9 3C 23 574 11 787 4 125 - USD  Info
30E M10 3C 1 414 589 29,47 - USD  Info
30F M11 3C 471 176 9,43 - USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör