Visar nu: USA - Postfrimärken (1910 - 1919) - 185 frimärken.

[Benjamin Franklin & George Washington - Different Watermark, Typ DV5] [Benjamin Franklin & George Washington - Different Watermark, Typ DW30] [Benjamin Franklin & George Washington - Different Watermark, Typ DW31]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
308 DV5 1C 16,29 8,69 0,27 - USD  Info
309 DW30 2C 16,29 8,69 0,27 - USD  Info
309a* DW31 2C 2 171 868 - - USD  Info
308‑309 32,58 17,38 0,54 - USD 
1910 Coil Stamp

WM: 1 Perforering: 12 Horizontal

[Coil Stamp, Typ DW32]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
310 DW32 4C 325 190 217 - USD  Info
[Benjamin Franklin & George Washington - Imperforated, Typ DV6] [Benjamin Franklin & George Washington - Imperforated, Typ DW33]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
311 DV6 1C 5,43 2,17 2,17 - USD  Info
312 DW33 2C 8,69 4,34 2,17 - USD  Info
311‑312 14,12 6,51 4,34 - USD 
[Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DV7] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DV8] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DW34] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DW35]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
313 DV7 1C 108 43,43 32,57 - USD  Info
313A* DV8 1C 434 217 135 - USD  Info
314 DW34 2C 217 86,86 86,86 - USD  Info
314A* DW35 2C 3 800 1 628 1 628 - USD  Info
313‑314 325 130 119 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DV9] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DV10] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DW36] [Benjamin Franklin & George Washington - Coil Stamps, Typ DW37]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
315 DV9 1C 10,86 5,43 13,03 - USD  Info
315A* DV10 1C 65,15 32,57 54,29 - USD  Info
316 DW36 2C 86,86 43,43 43,43 - USD  Info
316A* DW37 2C 108 54,29 43,43 - USD  Info
315‑316 97,72 48,86 56,46 - USD 
1911 George Washington

WM: 3 storlek på arket: 100 Perforering: 12

[George Washington, Typ DW38] [George Washington, Typ DW39] [George Washington, Typ DW40] [George Washington, Typ DW41] [George Washington, Typ DW42] [George Washington, Typ DW43] [George Washington, Typ DW44]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
317 DW38 3C 54,29 21,72 2,17 - USD  Info
318 DW39 4C 86,86 32,57 0,81 - USD  Info
319 DW40 5C 86,86 32,57 0,81 - USD  Info
320 DW41 6C 86,86 43,43 0,81 - USD  Info
321 DW42 8C 271 135 16,29 - USD  Info
322 DW43 10C 271 108 6,51 - USD  Info
323 DW44 15C 651 271 21,72 - USD  Info
317‑323 1 509 646 49,12 - USD 
1911 Coil Stamp

WM: 3 Perforering: 12 Vertically

[Coil Stamp, Typ DW45]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
324 DW45 3C 162 870 65 148 10 858 - USD  Info
1911 Coil Stamp

WM: 3 Perforering: 8½ Vertically

[Coil Stamp, Typ DW46]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
325 DW46 3C 135 65,15 65,15 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1912 George Washington

12. februari WM: 3 storlek på arket: 100 Perforering: 12

[George Washington, Typ DW47] [George Washington, Typ DW48] [George Washington, Typ DW49]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
326 DW47 1C 16,29 6,51 0,27 - USD  Info
327 DW48 2C 16,29 6,51 0,27 - USD  Info
327a* DW49 2C 4 343 434 - - USD  Info
326‑327 32,58 13,02 0,54 - USD 
1912 Benjamin Franklin

12. februari WM: 3 Perforering: 12

[Benjamin Franklin, Typ EK] [Benjamin Franklin, Typ EK1] [Benjamin Franklin, Typ EK2] [Benjamin Franklin, Typ EK3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
328 EK 8C 108 43,43 1,63 - USD  Info
329 EK1 10C 108 43,43 0,81 - USD  Info
329a* EK2 10C 2 714 1 302 - - USD  Info
330 EK3 15C 190 86,86 4,34 - USD  Info
328‑330 407 173 6,78 - USD 
1912 Benjamin Franklin

12. februari WM: 1 Perforering: 12

[Benjamin Franklin, Typ EK4] [Benjamin Franklin, Typ EK5]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
331 EK4 50C 542 271 21,72 - USD  Info
332 EK5 1$ 1 085 542 65,15 - USD  Info
331‑332 1 628 814 86,87 - USD 
[George Washington - Imperforated, Typ DW50] [George Washington - Imperforated, Typ DW51]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
333 DW50 1C 2,17 0,81 0,54 - USD  Info
334 DW51 2C 2,17 1,09 0,54 - USD  Info
333‑334 4,34 1,90 1,08 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1912 Coil Stamp

WM: 3 Perforering: 8½ Vertically

[Coil Stamp, Typ DW52]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
335 DW52 4C 162 65,15 65,15 - USD  Info
1912 Coil Stamps

WM: 3 Perforering: 8½ Horizontally

[Coil Stamps, Typ DW53] [Coil Stamps, Typ DW54] [Coil Stamps, Typ DW55] [Coil Stamps, Typ DW56]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
336 DW53 1C 13,03 5,43 8,69 - USD  Info
336A* DW54 1C 54,29 27,14 21,72 - USD  Info
337 DW55 2C 21,72 10,86 13,03 - USD  Info
337A* DW56 2C 108 54,29 21,72 - USD  Info
336‑337 34,75 16,29 21,72 - USD 
[Panama Pacific Exposition Issue, Typ EL] [Panama Pacific Exposition Issue, Typ EM] [Panama Pacific Exposition Issue, Typ EM1] [Panama Pacific Exposition Issue, Typ EN] [Panama Pacific Exposition Issue, Typ EO] [Panama Pacific Exposition Issue, Typ EO1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
338 EL 1C 43,43 16,29 1,63 - USD  Info
339 EM 2C 43,43 16,29 0,81 - USD  Info
339a* EM1 2C 2 714 1 302 43,43 - USD  Info
340 EN 5C 190 86,86 10,86 - USD  Info
341 EO 10C 271 135 21,72 - USD  Info
341a* EO1 10C 542 217 16,29 - USD  Info
338‑341 548 255 35,02 - USD 
1913 Coil Stamp

WM: 3 Perforering: 8½ Vertically

[Coil Stamp, Typ DW57]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
342 DW57 5C 135 65,15 65,15 - USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1914 George Washington

1. maj WM: 3 Perforering: 12

[George Washington, Typ DW58]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
343 DW58 7C 190 86,86 16,29 - USD  Info
1914 Benjamin Franklin

1. maj WM: 3 Perforering: 12

[Benjamin Franklin, Typ EK6] [Benjamin Franklin, Typ EK7] [Benjamin Franklin, Typ EK8] [Benjamin Franklin, Typ EK9] [Benjamin Franklin, Typ EK10]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
344 EK6 9C 135 54,29 16,29 - USD  Info
345 EK7 12C 135 54,29 5,43 - USD  Info
346 EK8 20C 434 217 21,72 - USD  Info
347 EK9 30C 325 135 21,72 - USD  Info
348 EK10 50C 1 085 434 32,57 - USD  Info
344‑348 2 117 895 97,73 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör